RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw = A synthetic assessment of the equipping of Poland voivodships in road and railway infrastructure

Creator:

Rosik, Piotr

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

A synthetic assessment of the equipping of Poland’s voivodships with road and railway infrastructure was conducted to identify needs, as well as future action to be taken as regards infrastructure development. Reference was made to two main approaches to assessment: one providing econometric estimates of infrastructure productivity, where transport infrastructure equals public capital in production functions; and the other analyzing changes in regional road and rail accessibility. This paper in fact presents an indicator incorporating both the quantity and the quality of road and rail infrastructure, with two widely-used density indicators relating to population and area being applied. A third indicator including both population and area was also taken into account. A comparison of Poland’s voivodships was made on the basis of the results. Particular attention has been paid to operational work on the state road network and train operations. Traffic intensity was found to vary markedly between voivodships, and this should be the main reason to improve the degree to which given areas are equipped with road and rail infrastructure. It is concluded overall that the shares of operational work regions account for correlate strongly with the shares of GDP they take. Priority should thus be given to investment in voivodships displaying the highest level of operational work, in particular centrally-located regions. The second goal of the investment policy should be attained via investments in the regions of highest GDP growth, because operational work is probably going to be higher there as well. Eventually, infrastructure should also be improved in regions where the needs as regards operational work are less urgent, e.g. in south-eastern Poland – an area that unfortunately suffers from poor transport infrastructure. The conclusion is nevertheless that asymmetrical investments leading to greater differences in equipping with infrastructure from region to region do represent the best solution for Poland at this time.

References:

1. Aschauer D. A., 1989, Is public expenditure productive?, Journal of Monetary Economics, 23, s. 177–200.
2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, 2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
3. Burnewicz J., 2008, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maszynopis.
4. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 57–73.
5. Domańska A., 2006, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa.
6. Fernald J. G., 1999, Roads to Prosperity? Assessing the Link Between Public Capital and Productivity, American Economic Review, 2.
-
7. Generalny Pomiar Ruchu 2005 – synteza wyników, 2006, BPBDiM Transprojekt-Warszawa", Warszawa.
8. Geurs K.T., Ritsema van Eck J.R., 2001, Accessibility Measures: Review and Applications, RIVM Report 408505 006, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
9. Gramlich E. M., 1994, Infrastructure Investment: A Review Essay, Journal of Economic Literature, 32.
10. Grzelakowski A.S., 2003, Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwojowego, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 11–16.
11. Grzywacz W., 1972, Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
12. Holl A., 2004, Manufacturing location and impacts of road transport infrastructure: empirical evidence from Spain, Regional Science and Urban Economics, 34, s. 341–363.
13. Komornicki T., Śleszyński P., Węcławowicz G., 2006, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski, Przegląd Komunikacyjny, 6, s. 13–20.
14. Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008a, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym – rekomendacje dla KPZK 2008, Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, Warszawa, maszynopis.
15. Komornicki T., Śleszyński P., Pomianowski W., Rosik P., Siłka P., Stępniak M., 2008b, Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maszynopis.
16. Krakowiak-Bal A., 2007, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości w gminach wiejskich wybranych powiatów woj. małopolskiego, Inżynieria Rolnicza, 7, 95, s. 101–108.
17. Niedzielski M.A., Śleszyński P., 2008, Analyzing Accessibility by Transport Mode in Warsaw, Geographia Polonica, 81, 2, s. 61–78.
18. Raczyński J., Massel A., 2005, Uwarunkowania społeczne i gospodarcze rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, Technika Transportu Szynowego, 5–6, s. 25–37.
19. Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2006 roku, 2007, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa.
20. Raport Roczny 2007, 2007, Koleje Mazowieckie, Warszawa.
21. Rosik P., 2008, Dostępność drogowa polskich województw i podregionów, Przegląd Komunikacyjny, nr 4, s. 14–21.
22. Rosik P., Stępniak M., 2008, Regionalne zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej pociągów, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 16, Warszawa-Rzeszów.
23. Rosik P., Szuster M., 2008, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
24. Rozkwitalska C., 2002, Transportowe zróżnicowanie województw, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 8–13.
25. Spiekermann K., Neubauer J., 2002, European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio Working Paper, Stockholm.
26. Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 171, Warszawa.
27. Taylor Z., 2003, Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: The case of Poland, [w:] G. Higgs (red.), Rural Services and Social Exclusion, European Research in Regional Science, 12, s. 95–125.
28. Transport – wyniki działalności w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

4

Start page:

507

End page:

526

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55575 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jul 29, 2015

Number of object content hits:

670

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/75445

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information