RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin = Land-cover changes in Polish-Slovakian border regions: a case study of the Małe Pieniny Mts.

Creator:

Kaim, Dominik

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 1 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This paper discusses the post-1930 directions to land-cover changes in the Małe Pieniny Mts. located in the central part of the northern Carpathians. This environmentally homogenous area was divided by the Polish-Slovakian state border after World War I, having previously been also culturally homogenous, with Ruthenians inhabitants living in both northern and southern parts. After World War II, a resettlement of Ruthenians out of the Polish part of the mountains took place. From the 1950s onwards, the Polish part became increasingly important as a sheep-grazing region. In contrast, on the Slovakian side, the area experienced gradual post-war depopulation and an abandonment of agricultural land, the communist-inspired development of industrialization having induced out-migration. While collectivization did take place in Slovakia after World War II, an increase in the area of agricultural land in mountainous regions was impeded by the local environmental conditions. The research conducted based itself upon information on archival 1:100 000-scale topographic maps, a contemporary SPOT 5 (2004) panchromatic image and an SRTM digital elevation model. Three land-cover classes were defined by means of visual interpretation and on-screen digitization, i.e. forests, agricultural land and built-up areas. Analysis for the period 1936–2004 revealed an increase in the area of forest on both the Polish and Slovakian sides, as combined with a decrease in the area of agricultural land. The share of agricultural land decreased from 74% to 44% on the Polish side and from 82% to 54% on the Slovakian. At the same time the share accounted by forests increased from 23% to 54% in Poland and from 16% to 45% in Slovakia. A slight decrease in the built-up area was to be observed on both sides of the border. The annual rate of forest-cover change reached 1.26% in the case of the Polish part, 1.47% for the Slovakian. Although Ruthenians were only resettled out of the Polish part, the directions to long-term land-cover changes were similar on both sides of the border. However, landcover changes triggered by the resettlement action are visibly less dependent on environmental conditions (slope and elevation). Thus, the changes associated with a gradual depopulation in Slovakia, as connected with the abandonment of agricultural land, were of a more selective nature, occurring at higher elevations and on steeper slopes.

References:

1. Bohuš I., 1992, Dejiny osídlenia, [w:] I. Vološčuk (red.), Pieninsky Narodny Park, Akcent, Banská Bystrica, s. 139–146.
2. Danko Š., 1992, Pol'nohospodárstvo, [w:] I. Vološčuk (red.), Pieninsky Narodny Park, Akcent, Banská Bystrica, s.168–175.
3. Farr T.G., Rosen P.A., Caro E., Crippen R., Duren R., Hensley S., Kobrick M., Paller M., Rodriguez E., Roth L., Seal D., Shaffer S., Shimada J., Umland J., 2007, The Shuttle Radar Topography Mission, Reviews of Geophysics, 45, RG2004, doi:10.1029/2005RG000183, http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2005RG000183.shtml
-
4. Gabrovec M., Petek F., 2003, Changes in land use in the border zone of Slovenia and Austria – the case study of Svečinske Gorice Hills, [w:] L. Jeleček, P. Chromý, H. Janů, J. Miškovský, L. Uhliřová (red.), "Dealing with Diversity", 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, Charles University Prague, Prague, s. 237–242.
5. Heine E., Mansberger R., Agfalvi M., Markus B., Nyiri J., 2002, Assessment and analysis of property and land use changes in the cross border region Austria–Hungary, [w:] International Federation of Surveyors (FIG) XXII International Congress, April 19-26, Washington, D.C., The International Federation of Surveyors, Fredriksberg, s. 1–13.
6. Hrnčiarová T., Ružičková H., 1992, Priestorová diferenciácia územia PIENAPu, [w:] I. Vološčuk (red.), Pieninsky Narodny Park, Akcent, Banská Bystrica, s. 316–324.
7. Jaguś A., Rzętała M., 2002, Szczawnica i okolice – przyroda i człowiek, Karpatus, Szczawnica.
8. Kardaś P., 2000, Zastosowanie telegeoinformacji w badaniach zmian pokrycia terenu Magurskiego Parku Narodowego w latach 1935–1999, Fotointerpretacja w Geografii. Problemy Telegeoinformacji, 31, s. 82–90.
9. Klug H., Gottsmann F., Heredia M., 2005, Transboundary landscape structure to determine the environmental situation of traditional land-use activities in Austria and Czech Republic, [w:] M. Schrenk (red.), 10th International Conference on Information & Communication Technologies (ICT) in Urban Planning and Spatial Development and Impacts of ICT on Physical Space, Vienna University of Technology, Vienna, s. 201–206.
10. Kostrakiewicz L., 1982, Klimat, [w:] K. Zarzycki (red.), Przyroda Pienin w obliczu zmian, PWN, Warszawa-Kraków, s. 53–69.
11. Kostuch R., 1999, Wzniesienia i spadki terenu jako kryterium podziału górskich użytków zielonych, [w:] Rola użytków zielonych i zadrzewień w ochronie środowiska rolniczego". Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Akademia Rolnicza, Kraków, s. 153–164.
12. Kozak J., 2004, Współczesne zmiany powierzchni leśnej w górach świata, Przegląd Geograficzny, 76, 3, s. 307–326.
13. Kozak J., 2005, Zmiany powierzchni lasów w Karpatach Polskich na tle innych gór świata, Wydawnictwo UJ, Kraków.
14. Kozak J., Estreguil C., Troll M., 2007, Forest cover changes in the northern Carpathians in the 20th century: a slow transition, Journal of Land Use Science, 2, s. 127–146.
15. Kuemmerle T., Radeloff C.V., Perzanowski K., Hostert P., 2006, Cross border comparison of land cover and landscape pattern in Eastern Europe using a hybrid classification technique, Remote Sensing of Environment, 103, s. 449–464.
16. Kuemmerle T., Hostert P., Radeloff C.V., Perzanowski K., Kruhlor I., 2007, Post-socialist forest disturbance in the Carpathian border region of Poland, Slovakia and Ukraine, Ecological Applications, 17, 5, s. 1279–1295.
17. Kwiek J., 1998, Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945–1949/50, Księgarnia Akademicka, Kraków.
18. Ostapowicz K., 2007, Modelowanie zmian pokrycia terenu w przestrzeni i czasie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, maszynopis.
19. Petit C.C., Lambin E.F., 2001, Integration of multi-source remote sensing data for land cover change detection, International Journal of Geographical Information Science, 15, s. 785–803.
20. Puyravaud J.P., 2003, Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation, Forest Ecology and Management, 177, s. 593–596.
21. Reinfuss R., 1947, Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury materialnej, Lud, 37, s. 160–235.
22. Reinfuss R., 1992, Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny, [w:] J. Czajkowski (red.), Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 1, Rzeszów, s. 167–181.
23. Skocki K., 2001, Zmiany pokrycia terenu przygranicznych obszarów Polski i Rosji na terenie byłych Prus Wschodnich od lat trzydziestych XX w., Teledetekcja Środowiska, 32, s. 87–105.
24. Spišiak P., 1995, Agrosystém na Slovensku po roku 1989, [w:] A. Kowalczyk (red.), Zmiany przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie obszarów wiejskich), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 176–182.
25. SPOT Technical Information. Preprocessing Levels and Location Accuracy, 2005, www.spotimage.fr, 14.01.2009.
26. US Geological Survey, 2008, ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/SRTM/, 14.01.2009.
27. Walczak W., 1946, Znaki topograficzne stosowane najczęściej na mapach polskich WIG oraz najważniejsze znaki na mapach byłych zaborów, Wiedza–Zawód–Kultura, Kraków.
28. Warcholik W., 2005, Rejestracja różnic w przebiegu granicy rolno-leśnej w Beskidzie Niskim na obszarze Polski i Słowacji (1933–1975) z wykorzystaniem GIS, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 51, s. 59–69.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

1

Start page:

93

End page:

106

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55623 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jul 29, 2015

Number of object content hits:

532

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/75229

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information