Object structure
Title:

Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych = The potential and activity of scientific staff at Polish centres of geographical research

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015)

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geography ; scientific staff ; centres of geographical research ; Poland

Abstract:

Celem artykułu jest ocena potencjału kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych z uwzględnieniem perspektyw jej rozwoju w najbliższych kilkunastu latach. Uwaga autora koncentruje się na współczesnej strukturze pracowników naukowych, ich dorobku i aktywności badawczej. Najwięcej miejsca poświęcono samodzielnym pracownikom nauki. W analizach wykorzystano przede wszystkim dane Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz materiały ze stron internetowych ośrodków akademickich. Badania wykazały, że kadrę naukową w geografii charakteryzuje duża polaryzacja pod względem liczebności, aktywności i specjalizacji badawczej. Udział naukowych kategorii zawodowych zapewnia raczej utrzymanie dotychczasowej struktury kadry naukowej w ośrodkach geograficznych, ale zaznacza się niekorzystna struktura wiekowa samodzielnych pracowników nauki. Stwierdzono też niską aktywność profesorów jeśli chodzi o publikowanie w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz duże zróżnicowanie zaangażowania w projekty badawcze.

References:

1. Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579-589.
2. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319-333.
3. Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 199-217.
4. Bański J., 2013, Jaka geografia? – uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 301-317.
5. Bański J., 2013, Dlaczego geografia jest w B" – kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 677-682.
6. Bański J., Ferenc M., 2012, Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 617-638.
7. Czyż T., 2002, Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografów i powiązania ośrodków akademickich w procesie jej kształcenia w Polsce w latach 1990-2000, Przegląd Geograficzny, 74, 1, s. 3-27.
8. Jędrzejczyk D., 2011, Kwestia jedności geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia regionalna – scalanie i synteza wiedzy geograficznej, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-24.
9. Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, [w:] Długosz Z., Rachwał T. (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, s. 9-25.
10. Lisowski A., 2012, O miejscu geografii społecznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171-198.
11. Peterson I., 2005, Rating Researches, Science News Magazine of the Society for Science and the Public, https://www.sciencenews.org/article/rating-researchers.
12. Rykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, Przestrzeń Społeczna, 1,
13. Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 551-578.
14. Śleszyński P., 2013, Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r., Studia Regionalne i Lokalne, 3, s. 75-88.
15. Śleszyński P., 2013, Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 599-627.
16. Wilczyński W., 2011, Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 5, WSG, Bydgoszcz, s. 23-35.
17. Wilczyński W., 2011, Kontrowersje wokół jedności geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, Rzeszów, s. 220-228.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

2

Start page:

279

End page:

298

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: