Object structure

Title:

Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne = The dynamics of water level in the Czorsztyn–Sromowce Wyżne reservoir complex

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Creator:

Wiejaczka, Łukasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Czorsztyn reservoir ; Sromowce Wyżne reservoir ; Dunajec ; water level

Abstract:

W artykule przeanalizowano dynamikę stanów wody w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne na Dunajcu w ciągu pierwszego 15-lecia jego funkcjonowania. Wykorzystano dane archiwalne z lat 1998-2012 udostępnione przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA. Zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice dynamiki stanów wody pomiędzy dużym zbiornikiem Czorsztyn a małym, wyrównawczym zbiornikiem Sromowce Wyżne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zbiornik Czorsztyn odznacza się dużą dynamiką wahań poziomu wody w cyklu rocznym oraz wieloleciu. W ich rocznym rozkładzie zaznacza się wyraźny podział na okres wysokich stanów letnich oraz niskich zimowych. Przebieg stanów wody w zbiorniku Sromowce Wyżne w cyklu rocznym oraz wieloleciu jest bardziej wyrównany. Wahania poziomu wody w tym zbiorniku są w głównej mierze uzależnione od sposobu gospodarowania wodą. W zbiorniku Czorsztyn roczny przebieg stanów wody ściśle nawiązuje do wielkości zasilania oraz odpływu wody z zespołu zbiorników.

References:

1. Baran M., Gwiazda R., 2006, Siewkowce Charadrii Zbiornika Dobczyckiego – dynamika przelotu, struktura gatunkowa i liczebność w zależności od poziomu wody, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 62, 4, s. 11-25. ; 2. Coops H., Beklioglu M., Crisman T.L., 2003, The role of water-level fluctuations in shallow lake ecosystems – workshop conclusions, Hydrobiologia, 506, 1-3, s. 23-27. ; 3. Gasith A., Gafny S., 1990, Effects of water level fluctuation on the structure and function of the littoral zone, [w:] M.M. Tilzer, C. Serruya (red.), Large Lakes – Ecological Structure and Function, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 156-171. ; 4. Goldsby T.L., Bates A.L., Stanley R.A., 1978, Effect of water level fluctuation and herbicide on Eurasian Watermilfoil in Melton Hill Reservoir, Journal of Aquatic Plant Management, 16, s. 34-38. ; 5. Hill N.M., Keddy P.A., Wisheu I.C., 1998, A hydrological model for predicting the effects of dams on the shoreline vegetation of lakes and reservoirs, Environmental Management, 22, 5, s. 723-736. ; 6. Kloss A. (red.), 2003, Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia, RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW, Warszawa. ; 7. Kloss A., Fiedler-Krukowicz H., 2003, Gospodarka wodna w normalnych warunkach eksploatacji i obliczenia hydroenergetyczne, [w:] A. Kloss (red.), Zespół zbiorników wodnych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia, RZGW w Krakowie, Hydroprojekt Warszawa, IMGW, Warszawa, s. 63-69. ; 8. Knutelski S., 2010, Przemiany fauny rejonu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne od stanu przed ich powstaniem do czasu napełnienia wodą oraz ocena przyczyn tego zjawiska, Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, 2, s. 173-184. ; 9. Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T., 2010, Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji, Pieniny-Zapora-Zmiany. Monografie Pienińskie, 2, s. 63-82. ; 10. Leira M., Cantonati M., 2008, Effects of water-level fluctuations on lakes: an annotated bibliography, [w:] Ecological Effects of Water-Level Fluctuations in Lakes, Springer, Netherlands, s. 171-184. ; 11. Liro M., 2014, The experimental use of a statistical algorithm and GIS for detecting the spatial reach of the impact of a dam reservoir on the development of a river channel. The case of the Dunajec and the Bialka rivers, the Polish Carpathians, EGU General Assembly Conference Abstracts, 16, s. 7993. ; 12. Łajczak A., 1995, Studium nad zamulaniem wybranych zbiorników zaporowych w dorzeczu Wisły, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 8. ; 13. Nowlin W.H., Davies J.M., Nordin R.N., Mazumder A., 2004, Effects of water level fluctuation and short-term climate variation on thermal and stratification regimes of a British Columbia reservoir and lake, Lake and Reservoir Management, 20, 2, s. 91-109. ; 14. Soja R., 2002, Regime of the water level oscillations of the Dobczyce Reservoir, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 109, s. 11-20. ; 15. Wang Y., Wu J.Q., Huang H.W., Liu S.B., 2004, Quantitative analysis of plant communities in water-level-fluctuation zone within Three Gorges reservoir area of Changjiang River, Journal of Wuhan Botanical Research, 22, 4, s. 307-314. ; 16. Wiejaczka Ł., 2011, Wpływ zbiornika wodnego Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Ropy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 229. ; 17. Wiejaczka Ł., Wesoły K., 2012, Differentiation of temporal water level dynamics in the Besko and Klimkówka reservoirs (the Low Beskids, Poland), Geographia Polonica, 85, 4, s. 35-46. ; 18. Wojtuszewska K., 2007, Dynamika zmian stanu wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie zbiorników wodnych Solina-Myczkowce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, 3, s. 119-134.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

109

End page:

124

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: