Object structure

Title:

Oddziaływanie dzikich zwierząt kopytnych na lasy pogranicza mazursko-kurpiowskiego na przełomie XX i XXI wieku = The effect of wild ungulate mammals on forests in the Mazurian-Kurpie borderland area of Poland at the turn of the 20th and 21st centuries

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014)

Creator:

Grabińska, Bożenna (1952– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

ssaki kopytne ; lasy ; Mazury ; Kurpie (region)

References:

1. Aulak W., Babińska-Werka J., 1990, Preference of different habitats and age classes of forest by roe deer, Acta Theriologica, 35, 3-4, s. 289-298.
2. Bobek B., Morow K., Perzanowski K., Kosobucka M., 1992, Jeleń. Monografia przyrodniczołowiecka, Wydawnictwo Świat, Warszawa.
3. Borkowski J., Obidziński A., 2003, The composition of the autumn and winter diets in two Polish population of fallow deer, Acta Theriologica, 48, 4, s. 539-546.
4. Borowski S., Kossak S., 1975, The food habits of deer in the Białowieża Primeval Forest, Acta Theriologica, 20, 32, s. 463-506.
5. Bujack J.G., 1839, Das Johann Sigismund Margraf zu Branderburg von 1612-1619 an allerei Wildprogeschlagen und gefangen, Preussiche Provinzial Blätter, 21, s. 236-253.
6. Bujack J.G., 1900, Zum Andenken an die Mitglieder des Preußischen Landtags im Februar 1813 zu Königsberg und an die Thaten der preußischen Landwehr und das preußische National-Kavallerie-Regiment in den Jahren 1813 und 1814, Königsberg in Preussen.
7. Crete M., Courtois R., 1997, Limiting factors might obscure population regulation of moose (Cervidae: Alces alces) in unproductive boreal forests, Journal of Zoology, 242, 4, s. 765-781.
8. Dzięciołowski R., 1969, The Quantity, Quality, and Seasonal Variation of Food Resources Available to Red Deer in Various Environmental Conditions of Forest Management, Forest Research Institute, Warsaw.
9. Dzięciołowski R., 1971, Sytuacja troficzna populacji jeleni w zależności od warunków środowiskowych, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 403.
10. Dzięciołowski R., 1974, Selection of browse twigs by moose, Acta Theriologica, 19, 18, s. 273-281.
11. Dzięciołowski R., Pielowski Z., 1975, Łoś, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
12. Dzięciołowski R., Pielowski Z., 1993, Łoś, Wydawnictwo Anton-5, Warszawa.
13. Dzięgielewski S., 1948, Jeleń mazurski, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 58-64.
14. Dzięgielewski S., 1973, Jeleń, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
15. Fafiński W., 1968, Zwierzostan Warmii i Mazur dawniej i dziś, Łowiec Polski, 16, s. 4-5.
16. Genov P., 1981a, Significance of natural biocenonoses and agrocenoses as the source of food for wild boar (Sus strofa L.), Ekologia Polska, 29, s. 117-136.
17. Genov P., 1981b, Food composition of wild boar in north-eastern and western Poland, Acta Theriologica, 26, 10, s. 185-206.
18. Gębczyńska Z., 1980, Food of the roe deer and red deer in the Białowieża Primeval Forest, Acta Theriologica, 25, 40, s. 487-500.
19. Goetz J., 1948a, Rozmieszczenie zwierzyny na Pomorzu, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 40-49.
20. Goetz J., 1948b, Ostatnie tury na Pomorzu, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 51-52.
21. Goetz J., 1948c, Łoś na Pomorzu Wschodnim, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 53-55.
22. Goetz J., 1948d, Rzadka zwierzyna, [w:] J. Goetz (red.), Łowiectwo na Pomorzu 1923-1948, Państwowe Toruńskie Zakłady Graficzne, Toruń, Rabiańska, s. 75-76.
23. Grabińska B., 2011, Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 228.
24. Haber A., 1961, Gospodarstwo łowieckie, PWN, Warszawa.
25. Heptner V.G., Nasimovic A.A., Bannikov A.G., 1966, Mlekopitajuščije Sovietskogo Sojuza. I. Parnokopytnyje i nieparnokopytnyje, Wysšaja Škola, Moskva.
26. Kałuziński J., Bresiński W., 1976, The effect of the European hare and roe deer population on the yields of cultivated plants, [w:] Ecology and Management of European Hare Populations, red. Z. Pielowski, Z. Pucek, PWRiL, Warszawa, s. 247-253.
27. Kondracki J., 1991, Typologia i regionalizacja środowiska przyrodniczego, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 561-604.
28. Kossak S., 1976, The complex character of the food preferences of Cervidae and phytocenosis structure, Acta Theriologica, 21, 27, s. 359-373.
29. Kossak S., 1983, Trophic relation of roe deer in a fresh deciduos forest, Acta Theriologica, 28, 6, s. 83-127.
30. Kossak S., 1992, Foraging habits and behaviour of moose calves in virgin forests, Acta Theriologica, 37, 1-2, s. 51-61.
31. Massei G., Genov P.V., Staines B.W., 1996, Diet, food availability and reproduction of Wild boar in a Mediterranean coastal area, Acta Theriologica, 41, 3, s. 307-320.
32. Matuszkiewicz J.M., 2008, Geobotanical Regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski), IGiPZ PAN, Warszawa, www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/roslinnosc/regionymapa/homepl.html
33. Matuszkiewicz J.M., Degórski M., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2013, Modele długookresowej ewolucji fitocenoz leśnych regenerujących na terenach porolnych na pograniczu mazursko-kurpiowskim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 240
34. Morow K., 1976, Food habits of moose from Augustów forest, Acta Theriologica, 21, 5, s. 101-114.
35. Pałczyński A., 1988, Bagna Biebrzańskie, LOP, Warszaw.
36. Pielowski Z., 1999, Sarna, Oficyna Edytorska Wydawnictwo Świat", Warszaw.
37. Pucek Z., Raczyński J. (red.), 1983, Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce, mapy, PWN, Warszawa.
38. Siuda A., Żurowski W., Siuda H., 1969, The food of the roe-deer, Acta Theriologica, 14, 18, s. 247-262.
39. Sondej I., Jaroszewicz B., 2010, Konsekwencje aktywności dzików (Sus scrofa L) dla roślin, Wiadomości Ekologiczne, 56, 1, s. 3-11.
40. Śliwiński T., 1948, Odżywianie zwierzyny płowej, Łowiec Polski, 1-4.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

95

End page:

114

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.1.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: