Object structure
Title:

Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951-2010 = Trends to changes in ice phenomena in Polish lakes in the years 1951-2010

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 1 (2014)

Creator:

Choiński, Adam ; Ptak, Mariusz ; Skowron, Rajmund

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Degree grantor:

lakes ; ice phenomena ; Poland

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

jeziora ; zlodzenie jezior ; zjawiska lodowe ; Polska

References:

1. Atlas jezior Polski. T. 2, Jeziora zlewni rzek Przymorza i dorzecza dolnej Wisły, 1997, red. J. Jańczak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
2. Atlas jezior Polski. T. 3, Jeziora Pojezierza Mazurskiego i Polski południowej, 1999, red. J. Jańczak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
3. Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, 1994, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
4. Avinsky V.A., Filatova T.N., Solntsev V.N., 2003, Long-term trends in some hydrological parameters and fish catch in Lake Peipus, [w:] Proceedings of the Fourth International Lake Ladoga Symposium 2002, University of Joensuu, Joensuu, s. 13-19.
5. Barańczuk J., Marchlewicz R., 2003, Diversity of development of ice chosen lakes of Kaszubskie Lakeland in winter 2003, Limnological Review, 3, 1-2, s. 3-8.
6. Borowiak D., Barańczuk J., 2004, Secular fluctuations of ice phenomena in Upper Radunia Lake, Kashubian Lakeland, Limnological Review, 4, 1, s. 17-24.
7. Choiński A., 2006, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
8. Choiński A., 2007, Examples of variation in ice cover thinckness in mountain and lowland lakes in Poland, Limnological Review, 7, 1, s. 11-18.
9. Choiński A., Ptak M., 2012, Variation in the ice cover thickness on Lake Samołęskie as a result of underground water supply, Limnological Review, 12, 3, s. 133-138.
10. Choiński A., Ławniczak A., Ptak M., 2013a, Charakterystyka zlodzenia jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Badania Fizjograficzne, A 63, s. 39-50.
11. Choiński A., Ptak M., Strzelczak A., 2013 b, Areal variation in ice cover thickness on lake Morskie Oko (Tatra Mountains), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 8, 3, s. 97-102.
12. Girjatowicz J.P., 2003, The influence of the North Atlantic Oscillation on ice conditions in coastal lakes of the Southern Baltic Sea, Annales de Limnologie, International Journal of Limnology, 39, 1, s. 71-80.
13. Girjatowicz J.P., 2004, Lodowe warunki polskich jezior przybrzeżnych, Przegląd Geograficzny, 76, 1, s. 45-60.
14. Grześ M., 1974, Badania nad termiką i zlodzeniem jeziora Gopło, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN.
15. Górniak A., Pękala M., 2001, Zjawiska lodowe jezior północno-wschodniej Polski, Przegląd Geofizyczny, 46, 1-2, s. 91-109.
16. Jankowski A.T., Machowski R., Piątek M., Ruman M., Rzętała M., Rzętała M.A., Solarski M., 2009, Cechy charakterystyczne zlodzenia zbiorników wodnych w regionie górnośląskim, [w:] W. Marszelewski (red.), Anthropogenic and Natural Transformations of Lakes, 3, Polish Limnological Society, Toruń, s. 103-108.
17. Jensen O.P., Benson B.J., Magnuson J.J., Card V.M., Futter M.N., Soranno P.A., Stewart K.M., 2007, Spatial analysis of ice phenology trends across the Laurentian Great Lakes region during a recent warming period, Limnology and Oceanography, 52, 5, s. 2013-2026.
18. Karetnikov S., Naumenko M., 2008, Recent trends in Lake Ladoga ice cover, Hydrobiologija, 599, 1, s. 41-48.
19. Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Ocieplenie w Polsce: skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku, Przegląd Geofizyczny, 46, 1-2, s. 81-90.
20. Livingstone D.M., 1999, Ice break-up on southern Lake Baikal and its relationship to local and regional air temperatures in Siberia and to the North Atlantic Oscillation, Limnology and Oceanography, 44, s. 1486-1497.
21. Magnuson J.J., Robertson D.M., Benson B.J., Wynne R.H., Livingstone D.M., Arai T., Assel R.A., Barry R.G., Card V., Kuusisto E., Granin N.G., Prowse T.D., Stewart K.M., Vuglinski V.S., 2000, Historical trends in lake and river ice cover in the Northern Hemisphere, Science, 289, s. 1743-1746.
22. Marszelewski W., Skowron R., 2006, Ice cover as an indicator of winter air temperature changes: Case study of the Polish Lowland lakes, Hydrological Sciences Journal, 51, 2, s. 336-349.
23. Marszelewski W., Skowron R., 2009, Extreme ice phenomena on the lakes Northern Poland, Limnological Review, 9, 2-3, s. 81-89.
24. Pasławski Z., 1982, Zlodzenie jezior w Polsce, Przegląd Geofizyczny, 27, 1-2, s. 79-92.
25. Ptak M., 2013, Zmienność temperatury i zjawisk lodowych jeziora Łebsko i Gardno (Słowiński Park Narodowy), Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 32, 2, s. 45-55.
26. Rzętała M., Jaguś A., Rzętała M. A., 2009, Zlodzenie zbiorników wodnych w warunkach antropopresji miejsko- przemysłowej (na przykładzie regionu górnośląskiego), [w:] A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman (red.), Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, WNoZ UŚ, PTG Oddział Katowicki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Sosnowiec, s. 245-254.
27. Skowron R., 2003, Ice sheet in the lakes Polish lowland. Distribution, differences and trends, Limnological Review, 3, s. 205-212.
28. Skowron R., 2009, Changeability of ice cover on lakes of northern Poland in the light of climatic changes, Bulletin of Geography, Physical Geography Series, 1, s. 103-124.
29. Skowron R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego wody w jeziorach na Niżu Polskim, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
30. Skowron R., 2012, Spring warming period of Polish lake waters in a yearly thermal cycle, Limnological Review, 12, 3, s. 147-157.
31. Solarski M., Pradela A., Rzętała M., 2011, Natural and anthropogenic influences on ice formation on various water bodies of the Silesian Upland (southern Poland), Limnological Review, 11, 1, s. 33-44.
32. Sziwa R., Jańczak J., 2009, Extreme values of ice cover thickness and ice phenomena duration on lakes in Poland, Limnological Review, 9, 2-3, s. 111-119.
33. Teoria pomiarów, 1981, red. H. Szydłowski, PWN, Warszawa.
34. Wang J., Bai X., Hu H., Clites A., Colton M., Lofgren B., 2012, Temporal and spatial variability of Great Lakes ice cover, 1973-2010, Journal of Climate, 25, 4, s. 1318-1329.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

23

End page:

40

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.1.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: