Object structure
Title:

Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II = Organisational and ownership transformations among national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia - Part II

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

road transportation ; systemic transformation ; privatization ; deregulation ; road carriers ; geography of enterprises ; Poland ; Czechia ; Slovakia

References:

1. Československá státní automobilová doprava, bez daty, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_ automobilov%C3%A1_doprava (25.10.2012).
2. Historie podniku ČSAD, bez daty, prywatna strona internetowa Liaz navždy!, www.liaznavzdy.cz/ČSAD.php (25.10.2012).
3. Koncepcia transformácie a privatizácie štátnych podnikov slovenskej autobusovej dopravy, bez daty, www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4451 (12.10.2012).
4. Lebl M., bez daty, České akcie z kupónové privatizace, www.miras.cz/akcie/ceske-akcie.php (27.10.2012).
5. Olsson M., 1999, Ownership Reform and Corporate Governance. The Slovak Privatisation Process in 1990–1996, Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History, 49, Uppsala University, Uppsala.
6. Opletal J., Ryba J., 1996, Case Study: Czech Republic, Privatisation and Regulation of Road Freight Transport, ECMT Seminar, Paris.
7. Přes sto akcií v RM-Systému zůstává, 2002, http://ekonomika.idnes.cz/pres-sto-akcii-v-rm-systemu-zustava-db0-/ekoakcie. aspx?c=A011221_141333_ekoakcie_ven (29.10.2012).
8. Správa o fungovaní spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR vrátane návrhu na predaj majetkových účastí, 2011, www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19079 1. 01.2013).
9. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44.
10. Taylor Z., Ciechański A., 2008, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640.
11. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa.
12. Taylor Z., Ciechański A., 2013, Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 151–172.
http://dx.doi.org/10.7163/przg.2013.2.1 -
13. Urbanek V., 2001, Co se stalo s vašimi akciemi - část 3, http://zpravy.kurzy.cz/19283-co-se-stalo-s-vasimi-akciemi-cast-3 (27.10.2012).
14. Usnesení vlády České Republiky ze dne 17. března 1993 č. 124+P k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1992 č. 510 o projednávání a schvalování privatizačních projektů, ve znění usnesení vlády z 1. září 1992 č. 562 o změně v pravidlech vlády, kterými se upravuje projednávání a schvalování privatizačních projektů a usnesení vlády z 24. února 1992 č. 79 (materiál č. 21), 1993, http://kormoran.vlada.cz (5.11.2012).
15. Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. května 1993 č. 239+P k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1993 č. 510, o projednávánía schvalování privatizačních projektů, ve znění usnesení vlády z 23. září 1992 č. 562, usnesení vlády z 24. února 1993 č. 79 a usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, 1997, http://kormoran.vlada.cz (31.10.2012).
16. Usnesení vlády České Republiky ze 15. září 1993 č. 510+P o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 1., 1993, http://kormoran.vlada.cz (6.11.2012).
17. Usnesení vlády České Republiky ze dne 22. září 1993 č. 526+P o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 5), 1993, http://kormoran.vlada.cz (1.11.2012).
18. Usnesení vlády České Republiky ze dne 29. září 1993 č. 543+P k rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 6), 1993, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012).
19. Usnesení vlády České Republiky ze dne 20. října 1993 č. 590+P o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (materiál č. 9), 1993, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012).
20. Usnesení vlády České Republiky ze dne 27. října 1993 č. 613+P o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby(materiál č. 10), 1993, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012).
21. Usnesení vlády České Republiky ze dne 22. března 1995 č. 180 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 83), 1995, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012).
22. Usnesení vlády České Republiky ze dne 24. dubna 1996 č. 255+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 129), 1996, http://kormoran.vlada.cz 1. 11.2012).
23. Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. února 1997 č. 76+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 146), 1997, http://kormoran.vlada.cz (5.11.2012).
24. Usnesení vlády České Republiky ze dne 23. července 1997 č. 460+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 154), 1997, http://kormoran.vlada.cz (4.11.2012).
25. Usnesení vlády České Republiky ze dne 27. srpna 1997 č. 527+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, 1997, http://kormoran.vlada.cz (31.10.2012).
26. Usnesení vlády České Republiky ze dne 21. června 2000 č. 638+P o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, 2000, http://kormoran.vlada.cz (31.10.2012).
27. Usnesení vlády České Republiky ze dne 12. června 2002 č. 620+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 193), 2002, http://kormoran.vlada.cz 1. 10.2012).
28. Usnesení vlády České Republiky ze dne 19. června 2002 č. 667+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 194), 2002, http://kormoran.vlada.cz 1. 10.2012).
29. Usnesení vlády České Republiky ze dne 9. července 2003 č. 681+P o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 200), 2003, http://kormoran.vlada.cz 1. 10.2012).
30. www.arriva.cz – oficjalny serwis internetowy Arriva holding Česká Republika (10.01.2013).
31. www.cadblansko.cz – oficjalny serwis internetowy ČAD Blansko (10.01.2012).
32. www.icomtransport.cz – oficjalny serwis internetowy ICOM Transport (29.11.2012).
33. www.kamim.sk – prywatny serwis internetowy m.in. przedsiębiorstw SAD (09.01.2012,1.07.2012).
34. www.morava.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Morava (28.11.2012).
35. www.natfund.gov.sk – Fond Národného Majetku Slovenskej Republiky (Fundusz MajątkuNarodowego Republiki Słowackiej) (09.01.2012).
36. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej (30.10.2012).
37. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej (9.01.2012).
38. www.osnado.cz – oficjalny serwis internetowy firmy OSNADO (10.01.2012).
39. www.praha.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Praha (28.11.2012).
40. www.sadmi.sk – oficjalny serwis internetowy Slovenská autobusová doprava Michalovce (10.02.2012).
41. www.skand.sk – oficjalny serwis internetowy Skand Skalica (9.01.2012).
42. www.studentagency.cz – oficjalny serwis internetowy Student Agency (25.01.2013).
43. www.teplice.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Teplice (28.11.2012).
44. www.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Česká Republika (28.11.2012).
45. www.vychodnicechy.veolia-transport.cz – oficjalny serwis internetowy Veolia Transport Východní Čechy (28.11.2012).
46. Zoznam predajov akcií k 31.12.2008, 2009, www.natfund.gov.sk (12.01.2012).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

515

End page:

547

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: