Object structure
Title:

The stamps of the autority and ownership in cultural landscape

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 3 (2013)

Creator:

Plit, Joanna (1948– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

marks of branding ; cultural landscape ; Poland

References:

1. Bender B. (ed.), 1993. Landscape. Politics and perspectives. Providence: Berg, 351 pp.
2. Bogdanowski J., 1998. Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja metody). Teki Krakowskie, no. 6, Kraków: Regionalny Oś rodek Studió w i Ochrony Środowiska Kulturowego, 259 pp.
3. Braudel F., 1969. Ecrits sur l'histoire. Paris: Flammarion, 314 pp.
4. Chludziński A., 2007. Nazwy miejscowe gminy Darłowo. [in:] W. Rączkowski, J. Sroka (eds.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, vol. 6, Sławno: Fundacja "Dziedzictwo", pp. 57-104.
5. Czepczyński M., 2006. Przemiany form i znaczeń krajobrazów kulturowych miast socjalistycznych. [in:] W. Wołoszyn (ed.), Krajobraz kulturowy: cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 18, Lublin: Zakład Ochrony Środowiska UMCS, pp. 59-66.
6. Dobrowolska M., 1948. Dynamika krajobrazu kulturalnego. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 3-4, pp. 152-203.
7. Gacki J., 1872. Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych. Radom: Trzebiński, 299 pp.
8. Kostrowicki A.S., Solon J. (eds.), 1994. Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Dokumentacja Geograficzna, no. 1-2, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 189 pp.
9. Mcmann J., 1994. Forms of power: Dimensions of an Irish megalithic landscape. Antiquity, vol. 68, no. 260, pp. 525-544.
10. Mezer E., 2009. Konsekwencje zmiany rangi dawnych traktów we współczesnym układzie komunikacyjnym na przykładzie wsi Raczkowo. [in:] Z. Kuriata (ed.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 12, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 150-157.
11. Muir R., 2000. The new reading the landscape: Fieldwork in landscape history. Exeter: University of Exeter Press, 256 pp.
12. Myga Piątek U., 2001. Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny, vol. 73, no. 1-2, pp. 163-176.
13. Myga Piątek U., 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski, 402 pp.
14. Pietrzak M., 2002. Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiślickim. Przemiany środowiska na Pogórzu Wiślickim, vol. 2, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 147 pp.
15. Plit J., 2002. Zmiany biegu Wisły na odcinku od Stężycy do Magnuszewa i ich skutki. [in:] A.T. Jankowski, U. Myga-Piątek, G. Jankowski (eds.), Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 1, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, pp. 143-151.
16. Plit J., 2009. Tradycyjny krajobraz wiejski wschodniego Podlasia na przykładzie "Krainy otwartych okiennic". [in:] Z. Kuriata (ed.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 12, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 47-57.
17. Plit J., 2011. Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym. [in:] S. Bernat (ed.), Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 15, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 125-138.
18. Skowronek E. (ed.), 2005. Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa kulturowego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 181 pp.
19. Stepaniuk M., Gaweł A., 2006. Granice między krajobrazami kulturowymi w regionie Puszczy Białowieskiej. [in:] J. Plit (ed.), Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 5, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 158-171.
20. Tilley C., 1994. A phenomenology of landscape. Places, paths and monuments, Oxford-Providence: Berg, 221 pp.
21. Tilley C., 2008. Phenomenological approaches to landscape archaeology. [in:] B. David, J. Thomas (eds.), Handbook of landscape archaeology, Walnut Creek (Calif.): Left Coast Press, pp. 271-276.
22. Tuan Yi-Fu, 1978. Literature and geography: Implications for geographical research. [in:] D. Ley, M. Samuels (eds.), Humanistic geography: implications for geographical research: prospects and problems, Chicago: Maaroufa Press, pp. 194-206.
23. Tuan Yi-Fu, 2005. Space and place, The perspective of experience. University of Minnesota Press, Minneapolis: University of Minnesota Press, 235 pp.
24. Van Dyke R.M., 2008. Memory, place, and memorialization of landscape. [in:] B. David, J. Thomas (eds.), Handbook of landscape archaeology, Walnut Creek (Calif.): Left Coast Press, pp. 277-284.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

3

Start page:

267

End page:

277

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.23

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: