Object structure

Title:

Studia nad typologią i oceną środowiska geograficznego Karpat i Kotliny Sandomierskiej : opracowanie zbiorowe = Issledovaniâ po tipologii i ocenke geografičeskoj sredy Karpat i Sandomirskoj kotloviny = Studies in the typology and geographic environment evaluation of the Carpathians and the Sandomierz Basin

Subtitle:

Prace Geograficzne = Geograficeskie Trudy = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, nr 125

Contributor:

Starkel, Leszek (1931– ) : Red.

Publisher:

IGiPZ PAN ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Place of publishing:

Wrocław [etc.]

Date issued/created:

1978

Description:

165 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm ; Literatura s. [147]-151 ; Streszcz. ang., ros.

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Użytkowanie gruntów -- Polska -- Karpaty (góry) [KABA] ; Użytkowanie gruntów -- Polska -- Sandomierska, Kotlina [KABA] ; Karpaty (Polska ; góry) -- geografia [KABA] ; Sandomierska, Kotlina (Polska) -- geografia [KABA] ; środowisko geograficzne ; typologie środowiska geograficznego ; klimat ; produkcja rolna ; rolnicze użytkowanie ziemi ; obieg wody w glebie ; Kotlina Sandomierska

Relation:

Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

Rozmiar pliku 20,4 MB ; application/pdf

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 98.106 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 98.107 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng ; rus

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: