Object structure
Title:

Polskie nazwy geograficzne jednostek administracyjnych I-go rzędu państw świata

Subtitle:

Biuletyn Geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 7/17 (lipiec 1953)

Contributor:

Ratajski, Lech (1921–1977) : Oprac. ; Lewandowska, H : Oprac. ; Kozłowska, A. : Oprac. (geograf) ; Leszczycki, Stanisław (1907–1996) : Red.

Publisher:

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Place of publishing:

[Warszawa] ; Warszawa

Date issued/created:

1953

Description:

66 k. ; 29 cm ; Tytuł następny : Biuletyn Geograficzny - Polska Akademia Nauk

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Nazwy geograficzne polskie [KABA] ; Podział polityczny i administracyjny -- 1945- [KABA] ; Spisy geograficzne [KABA]

Relation:

Biuletyn Geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

23 MB

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.944[1953, z. 7] ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.5709[1953, nr 7] ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.5711[1953, nr 7] ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: