Object structure
Title:

Development Cooperation and Partnership in the Mirror of Social Values

Subtitle:

Europa XXI 22 (2012)

Creator:

Ákos, Bodar

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

p. 133-183

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

cooperation ; social values ; governance ; agglomerations

References:

1. Andorka R., 2006, Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris.
2. Bache I., Flinders M., 2005, Multi-level Governance, Oxford, Oxford University Press.
3. Csepeli G., Örkény A., Székelyi M., Barna I., 2004, Bizalom és gyanakvás. Szociálpszichológiaiakadályok a piacgazdasághoz vezető úton Kelet-Európában, Szociológiai Szemle, 1: 3-35.
4. Dahrendorf R., 1990, Reflections on the Revolution in Europe, London, Chatto and Windus.
5. Fact Sheet. The Leader approach, 2006, Office for Official Publications of the European Communities,Luxembourg.
6. Finta I., 2009, A Leader Program végrehajtásának aktuális kérdései Magyarországon, Vidék HangjaMagazin, www. mnvh.hu.
7. Füstös L., Szakolczai Á., 1999, Kontinuitás és diszkontinuitás az értékpreferenciákban (1977-1998),Szociológiai Szemle, 9: 54-73.
8. Hankiss E., 1983, Társadalmi csapdák. Diagnózisok, Budapest, Magvető Kiadó.
9. Hankiss E., 1989, Kelet-európai alternatívák, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
10. Hofstede G., 2001, Cultures Consequences, London, Sage Publications.
11. Horváth G., 1998, Európai regionális politika, Budapest-Pécs, Dialóg Campus.
12. Inglehart R., 1997, Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Changein 43 Societies. Princeton, Princeton University Press.
13. Inglehart R., Baker W.E., 2000, Modernization, cultural change and the persistence of culturalvalues, American Sociological Review, 65: 19-51.
http://dx.doi.org/10.2307/2657288-
14. Inglehart R., Welzel C., 2005, Modernization, Cultural Change and Democracy, New York, CambridgeUniversity Press.
15. Inglehart R., Welzel C., 2009, How Development Leads to Democracy: What We Know about Modernization,Foreign Affairs, 2: 33-48.
16. Keller T., 2010, Hungary on the world values map, Review of Sociology, 1: 27-51.
17. Kovács K., 2008, Kényszer szülte és önkéntes együtt működések a kistelepülési önkormányzatokkörében, in Somlyódyné Pfeil, E., Kovács, K. (eds.): Függőben. Közszolgáltatás szervezésa kistelepülések világában, Budapest, KSZK ROP Programigazgatóság, 211-234.
18. Kovács K., Lados M., Somlyódyné Pfeil E., 2008, Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülésikörnyezetben. in Somlyódyné Pfeil, E., Kovács, K. (eds.): Függőben. Közszolgáltatás szervezésa kistelepülések világában, Budapest, KSZK ROP Programigazgatóság, 9-45.
19. Központi Statisztikai Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága, 2003, Pécsi agglomeráció. Pécs, KSHBaranya Megyei Igazgatósága.
20. Lengyel I., 2010, Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződőstratégiák, Budapest, Akadémiai Kiadó.
21. Mossberger K., Stoker G., 2001, The evolution of urban regime theory, Urban Affairs Review, 6:810-835.
http://dx.doi.org/10.1177/10780870122185109 -
22. Osborne S.P., 2010, Introduction. The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? inOsborne S.P. (ed.) The New Public Goverance? Emerging perspectives on the theory and practiceof public governance, New York-London, Routledge, 1-16.
23. Pálné Kovács I., 2008, Helyi kormányzás Magyarországon. Pécs-Budapest,Dialóg Campus.
24. Peters B.G., Pierre J., 1998, Governance without government? Rethinking public administration,Journal of Public Administration Research and Theory, 2: 223-243.
http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024379 -
25. Peters B.G., Pierre J., 2006, Introduction, in Peters B.G., Pierre J. (eds.) Handbook of Public Policy,London, Sage, 1-11.
http://dx.doi.org/10.4135/9781848608054.n1 -
26. Rádai E., Tóth I.G., 2010, Closer to the East or the West? Eurozine. The Hungarian Quarterly, 51:70-77.
27. Rechnitzer J., 1998, Területi stratégiák, Budapest – Pécs, Dialóg Campus.
28. Rhodes R.A.W., 1997, Understanding Governance, Policy Networks, Governance, Reflexivity andAccountability, Philadelphia, Open University Press.
29. Sagan I., 2009, Regions, New Regionalism and Regime Theory: Deciphering Post-Socialist InstitutionalChange, in: Scott, J. (ed.) De-coding New Regionalism. Farnham, Ashgate, 93-113.
30. Sjöblom S., Godenhjelm S., 2009, Project proliferation and governance: implication for environmentalmanagement, Journal of Environmental Policy & Planning, 11: 169–185.
http://dx.doi.org/10.1080/15239080903033762 -
31. Somlyódyné Pfeil E., 2011, Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városikormányzás szempontjából, Tér és Társadalom, 3: 27–59.
32. Sprenger R.U., 2001, Iner-firm Networks and Regional Networks, Bonn, ADAPT.
33. Stoker G., 1997, Governance as theory: Five prepositions, International Social Science Journal, 50:17-28.
http://dx.doi.org/10.1111/1468-2451.00106 -
34. Stone C.N., 1993, Urban regimes and the capacity to govern: a political economy approach, Journalof Urban Affairs. 15: 1–28.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9906.1993.tb00300.x -
35. Stone C.N., 2005, Looking back to look forward. Reflections on Urban Regime Analysis, UrbanAffairs Review, 40: 309 -341.
http://dx.doi.org/10.1177/1078087404270646 -
36. Tóth I., 2009, Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyartársadalom értékszerkezetében, Budapest, TÁRKI.
37. Varga K., 2003, Értékek fénykörében, Budapest, Akadémiai Kiadó.

Relation:

Europa XXI

Volume:

22

Start page:

175

End page:

183

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2012.22.14

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: