Object structure

Title:

Bioclimatic conditions of the Lubuskie Voivodeship

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 1 (2013)

Creator:

Mąkosza, Agnieszka

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

UTCI ; biclimatic conditions ; stress category ; linear trend ; Lubuskie voivodship

References:

1. BŁAŻEJCZYK K., 2005. BIOKLIMA software MENEX. Website:http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/indywidualne/blazejczyk/MENEX_2005.pdf [10 January 2012].
2. BŁAŻEJCZYK K., BRÖDE P., FIALA D., HAVENITH G., HOLMÉR I., JENDRITZKY G., KAMPMANN B., 2010a. UTCI – Nowe narzędzie badań warunków bioklimatycznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Przegląd Geofizyczny, vol. 55, no. 1-2. pp. 5-19.
3. BŁAŻEJCZYK K., BRÖDE P., FIALA D., HAVENITH G., HOLMÉR I., JENDRITZKY G., KAMPMANN B., KUNERT A., 2010b. Principles of the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European scale. Miscellanea Geographica, vol. 14, pp. 91-102.
4. BŁAŻEJCZYK K., JENDRITZKY G., BRÖDE P., FIALA D., HAVENITH G., EPSTEIN Y., PSIKUTA A., KAMPMANN B., 2013. An Introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI). Geographia Polonica, vol. 86, iss. 1, pp. 5-10.
5. BŁAŻEJCZYK K., KUNERT A., 2010. Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski. [in:] E. Bednorz, L. Kolendowicz (eds.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i konsekwencje, Studia i Prace z Geografii i Geologii, no. 16, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 93-106.
6. BRÖDE P., KRÜGER E. L., FIALA D., 2013. UTCI validation and practical application to the assessment of urban outdoor thermal comfort. Geographia Polonica, vol. 86, iss. 1, pp. 11-20.
7. GOŁEMBSKI G. (ed.), 2009. Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 450 pp.
8. IUPS, 2003. Glossary of terms for thermal physiology. Third Edition revised by The Commission for Thermal Physiology of the International Union of Physiological Sciences. Journal of Thermal Biology, vol. 28, no. 1, pp. 75-106.
8. KALBARCZYK E., KALBARCZYK R., 2008. Klimatyczne warunki rozwoju turystyki w województwie lubuskim i ich zmienność na przełomie XX i XXI wieku. [in:] S. Bosiacki (ed.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, pp. 289-299.
10. KIJOWSKI A., KIJOWSKA J., KOZACKI L., MANIA W. (eds.), 2005. Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej – wybrane zagadnienia. Poznań: Oficyna, 226 pp.
11. KONDRACKI J., 2000. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe P WN, 440 pp.
12. KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA T., BŁAŻEJCZYK K., KRAWCZYK B., 1997. Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowania w badaniach bioklimatu Polski. Monografie, vol. 1, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 200 pp.
13. KRAWCZYK B., 1995. Bioklimat Polski a możliwość klimatoterapii, wypoczynku i pracy na wolnym powietrzu. Przegląd Geograficzny, vol. 67, no. 1-2, pp. 29-43.
14. LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002. Geografia turystyki Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 378 pp.
15. LINDNER K., 2011. Assessment of sensible climate in Warsaw using UTCI. Uniwersytet Warszawski. Prace i Studia Geograficzne, vol. 47, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, pp. 285-291.
16. MĄKOSZA A., 2009. Warunki bioklimatyczne Pojezierza Wielkopolskiego dla potrzeb rekreacji, turystyki i agroturystyki. Unpublished Ph.D. thesis, Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Meteorologii i Klimatologii [typescript].
17. MĄKOSZA A., MICHALSKA B., 2010. Ocena warunków biotermicznych w Polsce środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Argicultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, vol. 279 (15), pp. 53–62.
18. MĄKOSZA A., MICHALSKA B., 2011. Występowanie stresu ciepła w środkowo-zachodniej Polsce. Prace i Studia Geograficzne, vol. 47, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, pp. 265-274.
19. UMWL, 2012. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Część I: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa lubuskiego. Koncepcja rozwoju regionu. Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 460 pp. http://www.biplubuskie.pl/index.php?page=alias-7 [8 February 2012].

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

1

Start page:

37

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: