Object structure
Title:

Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 4 (2012)

Creator:

Latocha, Agnieszka

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural landscape ; cultural landscape ; land-use changes ; upgrading and protection of landscape ; Sudety Mountains

References:

1. BAC S., 1948. Zdobycze pługa w Kotlinie Kłodzkiej. Rocznik Kłodzki, no. 1, pp. 119-136.
2. BALDOCK D., BEAUFOY G., BROUWER F., GODESCHALK F., 1996. Farming at the margins: Abandonment or redeployment of agricultural land in Europe. London–The Hague: Institute for European Environmental Policy, Agricultural Economics Research Institute, 202 pp.
3. BRYŚ K., OJRZYŃSKA H., 2010. Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, no. 14, pp. 157-173.
4. CHACHAJ J., 1978. Problem wsi zanikającej. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 2, pp. 119-123.
5. CIOK S., 1991. Sudety. Obszar problemowy. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 1236, Studia Geograficzne, vol. 51, 88 pp.
6. CIOK S., 1994. Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 1591, Studia Geograficzne, vol. 61, pp. 9-49
7. CIOK S., 1995. Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 1730, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 12, pp. 51-64.
8. CYRON A., KOMORNICKI K., KUTKOWSKA B., LATOCHA A., MALARSKI R., WASZKIEWICZ J., 2007. Investment assistance for sustainable development of the mountain areas in Poland. FAO „Sustainable Mountain Development TCP/POL/3004(A)”. Wrocław: Foundation of Assistance Programmes for Agriculture, 128 pp.
9. FATYGA J., 1998. Procesy erozyjne jako czynnik degradacji środowiska przyrodniczego w Sudetach. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, vol. 44, pp. 21-33.
10. FATYGA J., GÓRECKI A., 2001. Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach. Falenty: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 322 pp.
11. JERKIEWICZ A., 1983. Wybrane problemy ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 506, Studia Geograficzne, no. 32, pp. 11-21.
12. KASPRZAK M., SZMYTKIE R., 2006. Etapy rozwoju osady Budniki w górskich warunkach Karkonoszy i ich zapis w środowisku [in:] A. Latocha, A. Traczyk (eds.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, Wrocław: Wydawnictwo “Gajt”, 198 pp.
13. KOMORNICKI K., 2007. Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju ziem górskich – wnioski z programu FAO Sustainable Mountain Development TCP/POL/3004 (A) [in:] FAPA, Zrównoważony rozwój obszarów górskich, Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, pp. 35-42.
14. KORZEŃ J., 2006. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej. Waloryzacja założeniaw Bukowcu. Zielony Region. Biuletyn organizacji pozarządowych Dolnego Śląska, no. 2(2006)/34, Jelenia Góra: Fundacja Karkonoska, 12 pp.
15. LATOCHA A., 2007. Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3007, Studia Geograficzne, vol. 80, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 216 pp.
16. LATOCHA A., 2009. Land-use changes and longer-term human–environment interactions in a mountain region (Sudetes Mountains, Poland). Geomorphology, vol. 108, iss. 1-2, pp. 48-57.
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.02.019 -
17. LATOCHA A., 2010. Spatial planning in mountain regions – present trends, threats and opportunities (Sudety Mountains case study) [in:] A. Mizgajski, I. Markuszewska (eds.), Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, vol. 28, pp. 55-64.
18. MACDONALD D., CRABTREE J.R., WIESINGER G., DAX T., STAMOU N., FLEURY P., GUTIERREZ LAZPITA J., GIBON A., 2000. Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and policy response. Journal of Environmental Management, vol. 59, pp. 47-69.
http://dx.doi.org/10.1006/jema.1999.0335 -
19. MASTALSKA-CETERA B., 2006. Udział rolników w ochronie przyrody w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym na terenie Sudetów [in:] M. Furmankiewicz, P. Jadczyk (eds.), Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, Jelenia Góra: Muzeum Przyrodnicze, pp. 129-144.
20. MASTALSKA-CETERA B., 2008. Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa na obszarach Natura 2000 na przykładzie Sudetów [in:] M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera (eds.), Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów, Jelenia Góra: Muzeum Przyrodnicze, pp. 77-92.
21. MIGOŃ P., LATOCHA A., 2008. Enhancement of cultural landscape by geomorphology. A study of granite parklands in the West Sudetes, SW Poland. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 31 (2), pp. 195-203.
22. MISZEWSKA B., 1989. Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym. Czasopismo Geograficzne, vol. 60, no. 2, pp. 135-145.
23. PLEWNIAK W., 1978. Zmiany w środowisku geograficznym doliny Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich wywołane wyludnianiem wsi. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 2, pp. 97-109.
24. POTOCKI J., 2000. Przemiany użytkowania terenu w Karkonoszach w ciągu ostatnich 100 lat (podłoże społeczno-ekonomiczne, środowiskowe konsekwencje) [in:] J. Štursa, K.R. Mazurski, A. Palucki (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš, Opera Corcontica, vol. 37, pp. 642-649.
25. SALWICKA B., 1978. Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziem wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 2, pp. 71-87.
26. SALWICKA B., 1983. Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 506, Studia Geograficzne, no. 32, pp. 23-30.
27. WALCZAK W., 1968. Dolny Śląsk. Cz. 1, Sudety. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 383 pp.
28. WOLSKI J., 2007. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Prace Geograficzne, no. 214, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 228 pp.
29. WOLSKI J., 2009. Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności “proces a region” w ujęciu różnoskalowym. Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 47-73.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

13

End page:

21

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.4.21

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: