RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw, 1945-2008

Creator:

Stępniak, Marcin

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adams J.S., 1970. Residential structure of Midwestern cities, Annals of the Association of American Geographers, vol. 60, iss. 1, pp. 37-62.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8306.1970.tb00703.x -
2. Colby C.C., 1933. Centrifugal and centripetal forces in urban geography, Annals of the Association of American Geographers, vol. 23, iss. 1, pp. 1-20.
3. Conzen M.R.G., 1960. Alnwick, Northumberland: a study in town-plan analysis. Institute of British Geographers Publication, no. 27, London: George Philip & Son, 122 pp.
4. Dixon P.M., Weiner J., Mitchell-Olds T., Woodley R., 1987. Bootstrapping the Gini coefficient of inequality. Ecology, vol. 68, no. 5, pp. 1548-1551.
http://dx.doi.org/10.2307/1939238 -
5. Duany A., Plater-Zyberk E., Speck J., 2000. Suburban nation: The rise of sprawl and the decline of the American dream. New York: North Point Press, 289 pp.
6. Duncan O.D., Dunca n B., 1957. The Negro population of Chicago. A study of residential succession. Monograph Seriesof the Chicago Community Inventory of the University of Chicago, Chicago: University of Chicago Press, 367 pp.
7. Gaczek W.M., 1979. Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania. Studium analizy czynnikowej. Seria Geografia, vol. 4, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,141 pp.
8. Gałązka A., 1998. Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970-1988. Zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian. Prace Geograficzne, no. 169, Warszawa-Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Continuo, 154 pp.
9. Gierańczyk W., 2006. Dzielnice rezydencjalne w przestrzeni Torunia. [in:] T. Marszał, D. Stawarz (eds.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, no. 227, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 68-89.
10. Griffin T.L.C., 1965. The evolution and duplication of a pattern of urban growth. Economic Geography, vol. 41, no. 2, pp. 133-156.
http://dx.doi.org/10.2307/142595 -
11. Hall T., 2001. Urban Geography. Routledge Contemporary Human Geography Series, London: Routledge, 209 pp.
12. Hawley A.H., 1950. Human ecology: a theory of community structure. New York: The Ronald Press Company, 456 pp.
13. Hoyt H., 1939. The structure and growth of residential neighborhoods in American cities. Washington: U.S. Governmental Printing Office, 178 pp.
14. Jagielski A., 1978. Struktura społeczno-ekologiczna miast polskich a koncepcje szkoły chicagowskiej. [in:] J. Turowski (ed.), Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Wrocław: Komitet Nauk Socjologicznych PAN, Ossolineum, pp. 111-133.
15. Klimaszewska-Budzynowska O., 1977. Modele rozkładu gęstości zaludnienia Warszawskiego Zespołu Miejskiego w latach 1879-1970. Przegląd Geograficzny, vol. 49, iss. 3, pp. 481-506.
16. Kłopot S.W., 1992. Kształtowanie się struktury społeczno--przestrzennej polskiego Wrocławia. [in:] J.W. Misiak (ed.), Miasta polskie w procesie przemian. Studia nad Wrocławiem i Oleśnicą, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 1380, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 23-42.
17. Korcelli P., 1969. Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnychKalifornii. Prace Geograficzne, no. 78, Warszawa:Instytut Geografii PAN, 124 pp.
18. Korcelli P., 1974. Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast. Studia KPZK PAN, no. 45, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 166 pp.
19. Lisowski A., 2005. Procesy centralizacji i decentralizacji w aglomeracji warszawskiej w latach 1950-2002. Prace i Studia Geograficzne, vol. 35, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 13-45.
20. Marcińczak S., Musterd S. Stępniak M., 2012. Where the grass is greener: social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century. European Urban and Regional Studies, vol. 19, no. 4, pp. 383-403.
http://dx.doi.org/10.1177/0969776411428496 -
21. Marcińczak S., Sagan I., 2011. The Socio-spatial restructuring of Łódź, Poland. Urban Studies, vol. 48, no. 9, pp. 1789-1809.
http://dx.doi.org/10.1177/0042098010379276 -
22. Marszał T., Stawarz D., 2006. Budownictwo mieszkaniowe w polskich miastach po 1990 r. – stan i trendy rozwoju. [in: ]T. Marszał., D. Stawarz (eds.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, no. 227, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 8-19.
23. McKenzie R.D., 1926. The scope of human ecology. [in:] E.W. Burgess (ed.), The urban community, Chicago: University of Chicago Press, pp. 172-181.
24. Módenes J.A., 1992. Nuevas herramientas para el análisis de la distribución de la población y el poblamiento en el territorio: la Región Metropolitana de Barcelona, 1981-1991. Papers de demografia, no. 67, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics, 17 pp.
25. Mydel R., 1979. Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. Komisja Nauk Geograficznych PAN, Wrocław: Ossolineum, 131 pp.
26. Pacione M., 2001. Urban geography. A global perspective. London-New York: Routledge, 663 pp.
27. Park R.E., 1936. Human ecology. American Journal of Sociology, vol. 42, no. 1, pp. 1-15.
http://dx.doi.org/10.1086/217327 -
28. Rykiel Z., 1999. Przemiany społeczno-przestrzennej struktury Łodzi. [in:] J. Kaczmarek (ed.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 75-78.
29. Sagan I., 2002. Rozproszone i podzielone miasto – problem nie tylko amerykańskiej urbanizacji. [in:] I. Jażdżewska, (ed.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 45-51.
30. Shevky E., Bell W., 1955. Social area analysis: theory, illustrative application and computational procedures. Stanford Sociological Series, no. 1, Stanford: Stanford University Press, 70 pp0
31. Słodczyk J., 2002. Przestrzenny rozwój miast a rozwój zrównoważony. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 59-66.
32. Smętkowski M., 2009. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta? Przegląd Geograficzny, vol. 81, no.4, pp. 461-478.
33. Węcławowicz G., 1975. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej. Prace Geograficzne, no. 116, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 120 pp.
34. Węcławowicz G., 1988. Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski. Prace Habilitacyjne IGiPZ PAN, Warszawa-Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum, 264 pp.
35. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 576 pp.
36. Zorbaugh H.W., 1926. The natural areas of the city. Publications of the American Sociological Society, vol. 20, pp. 188-197.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

67

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.1.6 ; oai:rcin.org.pl:28367

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 24, 2013

Number of object content hits:

3 182

Number of object content views in PDF format

5365

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/46733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information