Object structure

Title:

Polish economic migrants in Ireland, 2004-2007

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 1 (2012)

Creator:

Matykowski, Roman ; Andrzejewska, Alicja

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

economic emigration ; potential difference model ; Ireland ; Little Poland

References:

1. Bauman Z., 1996. Etyka ponowoczesna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 350 pp.
2. Chojnicki Z., 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia, no. 14, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 126 pp.
3. Ciacek P., 2007. Druga fala Wielkiej Emigracji. Raport z badań ilościowych. [in:] L. Kolarska-Bobińska (ed.), Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 55-60.
4. CPWM, 2007. Cooltura Polish Weekly Magazine, no. 26 (101), 30 July 2007.
5. CSO, 2004. Population and labour force projections. Dublin: Central Statistics Office, 24 pp.
6. CSO, 2006. Census 2006. Volume 4. Usual residence, migration, birthplaces and nationalities, Central Statistics Office of Ireland, Dublin: Government of Ireland, 37 pp.
7. Czyż T., 1996. Zastosowanie modelu potencjału ludności w regionalizacji strukturalnej Polski. [in:] T. Czyż (ed.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 45-67.
8. Długosz Z., 2007. Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku. Czasopismo Geograficzne, vol. 78, no. 1-2, pp. 3-22.
9. Dutkowski M ., 2008. Globalizacja, czy jest groźna? [in:] T. Michalski (ed.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficzne, Pelplin: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, pp. 37-50.
10. Głąbicka K., Grewiński M., 2003. Europejska Polityka Regionalna. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 357 pp.
11. Grabowska I., Lusiński C ., 2005. Transformacja rynku pracy w kontekście rozwoju gospodarczego Irlandii. Studia Europejskie, no. 4 (36), pp. 101-119.
12. Grabowska-Lusińska I., 2008. Migrations from Poland after May 2004 with special focus on the British Isles. Post-accession migration strategies as hidden behind statistics. Espace, Populations, Societes, no. 2008/2, pp. 247-260.
13. GUS , 2007. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2006. Wyniki Badań GUS. Notatka informacyjna, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych, 5 pp., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2011.pdf[1 April 2012].
14. GUS, 2008. Informacja o rozmiarach i kierunkach migracji z Polski w latach 2004-2007. Wyniki Badań GUS. Notatka informacyjna, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych, 6 pp., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2008.pdf[1 April 2012].
15. IDA Ireland, 2007. Industrial Development Agency of Ireland homepage. Internet: http://www.idaireland.com [1 April2012].
16. Irish Independent, 2008. Irish Independent daily, edition on 9 December 2008.
17. Jaźwińska E., 2001. Cechy migracji i migrantów. [in:] E. Jaźwińska, M. Okólski (eds.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 110-114.
18. Jurczak E., 2009. Młodzi Polacy w Irlandii – raport z badań. [in:] A. Kobylanek A. (ed.), Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 191-209.
19. Kaczmarczyk P., 2005. Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 360 pp.
20. Koser K., 2007. International migration: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 138 pp.
21. Łuczak R ., 2007. Migracje i ich skutki kulturowe. [in:] M. Czerny (ed.), R. Łuczak, J. Makowski, Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 82-101.
22. Matykowski R., 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczeń jego mieszkańców. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN, vol. 22, Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 136 pp.
23. Mioduszewska M., 2008. Selektywność migracji z Polski w świetle danych BAEL/OBM. Biuletyn Migracyjny, no. 16, pp. 3, http://www.migration-news.uw.edu.pl/BiuletynMigracyjny16.pdf [1 April 2012].
24. Nakonieczna J ., 2007. Migracje międzynarodowe a rozwój państwa. Żurawia Papers, no. 9, Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 126 pp.
25. Nasz Głos, 2007. Nasz Głos weekly magazine. no. 1 (12).
26. NCG, 2010. The Irish Famine Population Data Atlas 1841-2002. Internet: National Centre for Gecocomputation, http://ncg.nuim.ie/redir.php?action=projects/famine/explore[1 April 2012].
27. Pankowski K ., 2007. Najnowsza fala emigracji z Polski. Analizat reści dyskusji internetowych. [in:] L. Kolarska-Bobińska (ed.), Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 61-81.
28. Polish Community Association, 2007. Polish Community Association homepage. Internet: http://www.wspolnotapolska.org.pl [30 October 2007].
29. Polish Community Service in Ireland, 2007. Polish Community Service in Ireland homepage. Internet: http://www.polskidublin.com [15 October 2007].
30. Polish Express, 2009. Polish Express homepage. Internet: http://www.polskiexpress.ie [12 March 2009].
31. Polish School in Cork, 2007. Polish School in Cork homepage. Internet: http://www.szkolacork.republika.pl [30September 2007].
32. Polish Socio-Cultural Centre in Dublin, 2007. Polish Socio-Cultural Centre in Dublin homepage. Internet: http://www.polishcentre.ie [30 October 2007].
33. Polityka, 2007. W krainie jurków. Raport o życiu polskiej emigracji w Irlandii – dylematy i oczekiwania. Polityka (weekly magazine), no 11. (2596), 17 March 2007, pp. 4-12.
34. Polska Gazeta, 2007. Polska Gazeta daily (Ireland). nos. 25, 41.
35. Polski Herald, 2007. Polski Herald weekly. edition on 12 January 2007.
36. Ravenstein E.G., 1885. The laws of migration. Journal of theStatistical Society of London, vol. 48, no. 2, pp. 167-235.
-
37. Romaniszyn K ., 2003. Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji. Biblioteka Polonii. Seria A. Studia, vol. 26, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad Polonia i Duszpasterstwem Polonijnym,165 pp.
38. Rzeczpospolita, 2006. Wyspa spełnionych marzeń. Rzeczpospolita (daily), no. 80 (3804), 4 April 2006, pp. X1.
39. Sadowska E ., 2008. Centra Integracji Migrantów Zarobkowych w Londynie i Dublinie (EuroMI). [in:] B. Sadowska (ed.), Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce, Poznań: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA, pp. 233-238.
40. Więckowski M., 2008. New international mobility of Poles. Espace, Populations, Sociétés, no. 2008/2, pp. 261-270.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

33

End page:

43

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: