Object

Title: Inner divisions of the Czech Republic

Creator:

Siwek, Tadeusz

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Andrle A., 2001. Demografická stagnace našich největších měst. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 6, no. 6, pp. 19-22.
2. Bičík I., Štěpánek V., 1994. Post war changes of the land use structure in Bohemia and Moravia: case study Sudetenland. GeoJournal, vol. 32, no. 3, pp. 253-259.
-
3. Blažek J., Csank P., 2007. The West-East g radient and regional development: the case of the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae Geographica, vol. 40, no. 1-2, pp. 89-108.
4. Blažek J., Uhlíř D., 2002. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, 211 pp.
5. Burcin B., Drbohlav D., Kučera T., 2008. Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, vol. 44, no. 4, pp. 653-682.
6. Chromý P., 2000. Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy. Geografie. Sborník České geografické společnosti, vol. 105, no. 1, pp. 63-76.
7. ČSÚ, 1935. Statistický lexikon obcí Republiky československé 1935. Praha: Český Statistický Úřad.
8. ČSÚ, 2004a. Náboženské vyznání obyvatelstva. Praha: Český Statistický Úřad.
9. ČSÚ, 2004b. Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR: časová řada 1961-2001. Praha: Český Statistický Úřad.
10. ČSÚ, 2005. Statistický lexikon obcí České republiky 2005. Praha: Český Statistický Úřad.
11. ČSÚ, 2008. Okresy České republiky v roce 2008. Tab. 3.8. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů a místa pracoviště za rok 2007. Praha: Český Statistický Úřad.
12. ČSÚ, 2010a. Městská a obecní statistika. Praha: Český Statistický Úřad.
13. ČSÚ, 2010b. Počet obyvatel v obcích k 1.1.2010. Praha: Český Statistický Úřad.
14. ČSÚ, 2010c. Nezaměstnanost v České republice ke dni 31.12.200. Praha: Český Statistický Úřad.
15. Dami A., 1976. Les frontières Européennes de 1900 à 1975: histoire territoriale de l’Europe. Genève: Médecine et hygiène, 370 pp.
16. Daněk P., 1993. Moravian and Silesian nationalities: a new phenomenon in the ethnic map of the Czech lands? GeoJournal, vol. 30, no. 3, pp. 249-254.
-
17. Daněk P., Štěpánek V., 1992. Územní diferenciace náboženského vyznání obyvatel českých zemí 1930-1991. Geografie. Sborník České geografické společnosti, vol. 97, no. 3, pp. 129-145.
18. Fialová D., 2001. Druhé bydlení a jeho vztah k periferním oblastem. Geografie. Sborník České geografické společnosti, vol. 106, no. 1, pp. 36-47.
19. Gould P., White R., 1974. Mental Maps. Pelican geography and environmental studies, New York-Baltimore: Penguin, 204 pp.
20. GUS , 2010. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Geograficznych, 121 pp.
21. Halás M., Klap ka P., 2010. Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie, vol. 115, no. 2, pp. 144-160.
22. Hampl M., Garda vský V., Kühnl K., 1987. Regionálnístruktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Univerzita Karlova, 255 pp.
23. Hampl M., Ježek J., Kühnl K., 1978. Sociálněgeografická regionalizace ČSR. Acta demographica, no. 2, Praha: Česká demografická společnost při ČSAV, 301 pp.
24. Havlíček T., 2006. Church-state relations in Czechia. Geo-Journal, vol. 67, no. 4, pp. 331-340.
-
25. Havlíček T., Chromý P., 2001. Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periférní oblasti. Geografie, vol. 106, no. 1, pp. 1-11.
26. Havlíček T., Hupková M., 2008. Religious landscape in Czechia: New structures and trends. Geografie. Sborník České geografické společnosti, vol. 113, no. 3, pp. 302-319.
27. Heřmanová E., Chromý P. Marada M., Kučerová S., Kučera Z., 2009. Kulturní regiony a geografie kultury: Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 348 pp.
28. Horská P., Maur E., Musil J., 2002. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 352 pp.
29. Jeřábek M., Dokoupil J., Havlíček T., 2004. Česképohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha: Academia, 296 pp.
30. Mareš M., 2003. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 239 pp.
31. Musil J., Müller J., 2008. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis, vol. 44, no. 2, pp. 321-348.
32. Novotná M. (ed.), 2005. Problémy periférních oblastí. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Prírodovedecká Fakulta, 184 pp.
33. Ouředníček M., 2003. Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis, vol. 39, no. 2, pp. 235-253.
34. Perlín R., Šimíčková A., 2008. Criteria of a successful rural municipality. Europa XXI, vol. 17, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences, pp. 29-43.
35. Ptáček P., 1997, Suburbanizační proces v zázemí Prahy v 1. polovině 90. let. Územní plánování a urbanismus, vol. 24, no. 1-2, pp. 13-14.
36. Rumpel P., Siwek T., 2006. Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski. Przegląd Geograficzny, vol. 78, iss. 2, pp. 191-205.
37. Siwek T., 1988. Území Československa očima studentů geografie. Geografie. Sborník Československé geografické společnosti, vol. 93, no. 1, pp. 31-37.
38. Siwek T., 1995. Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji. [in:] K.D. Kadłubiec (ed.), Kultura ludowa na pograniczu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, no. 1520, Katowice: Uniwersytet Śląski, pp. 46-53.
39. Siwek T., 2002a. Morawianie. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, vol. 11, no. 20, pp. 125-137.
40. Siwek T., 2002b. Czeskie miasta po roku 1989. [in:] J. Słodczyk (ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 45-52.
41. Siwek T., 2005. Laicisation process in Czechia: spatial analysis. [in:] E. Klima (ed.), Religion in the time of changes, Space-Society-Economy, vol. 7, Łódź: University of Łódź. Department of Space Economy and Spatial Planning, pp. 227-233.
42. Siwek T., 2006. Czech Silesia: a periphery of the Czech State. Europa XXI, vol. 15, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences, pp. 145-150.
43. Siwek T., 2007. Morawianie i Ślązacy w Republice Czeskiej: mniej niż naród, więcej niż region. [in:] M.W. Wanatowicz (ed.), Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, no. 2463, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 145-155.
44. Siwek T., Bogdová K., 2007. České kulturně-historické regiony ve vědomí svých obyvatel. Sociologický časopis, vol. 43, no. 5, pp. 1039-1053.
45. Siwek T., Bogdová K., 2008. Badania tożsamości terytorialnej w Republice Czeskiej. [in:] E. Orłowska (ed.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Tom 5, Wrocław: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 45-56.
46. Siwek T., Kaňok J., 2000. Vědomí slezské identity v mentální mapě. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, vol. 136, Ostrawa: Ostravská univerzita, 97 pp.
47. Spilková J., 2007. Foreign firms and the perception of regions in the Czech Republic: A statistical examination. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 98, no. 2, pp. 260-275.
-
48. Spousta J., 1999. České církve očima sociologických výzkumů. [in:] J. Hanuš (ed.), Náboženství v době společenských změn, Brno: Masarykova univerzita, pp. 73-90.
49. Srb V., 1997. Náboženské vyznání a demografické, sociálně ekonomickéa kulturní charakteristiky obyvatelstva. Demografie, vol. 39, no. 3, pp. 191-292.
50. Staněk T., 1991. Odsun Němců z Československa 1945-1947. Praha: Academia – Naše vojsko, 536 pp.
51. Sýkora L. (ed.), 2002. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 191 pp.
52. Žáček R., 1995. Z historii regionalizmu i separatyzmu morawskiego. [in:] M. Wanatowicz (ed.), Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 149-157.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

23

End page:

31

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.1.2 ; oai:rcin.org.pl:28363

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
Siwek T. - Inner divisions of the Czech Republic Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information