Object structure
Title:

Wykorzystywanie i rola map na lekcjach geografii w opinii nauczycieli = Teachers’ opinions on the use and role of maps during geography lessons

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013)

Creator:

Stefaniak, Arleta

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

teaching of geography ; maps ; school cartography

References:

1. Batorowicz Z., 1971, Mapa w nauczaniu geografii, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
2. Kupisiewicz Cz., 1996, Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.
3. Neytchev P., 2005, Miejsce kartograficznej metody badań w szkolnej edukacji geograficznej, [w:] Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce. XXXI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny, Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii, Warszawa, s. 260–267.
4. Piskorz S., 1997, Zarys dydaktyki geografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Pulinowa M.Z., 1996, Podręcznik w świetle zasad kształcenia geograficznego, Geografia w Szkole, 49, 1, s. 19–24.
6. Soja J., Wieczorek T., 2008, Co z tą mapą? Trudności na maturze z geografii, Geografia w Szkole, 312, 6, s. 5–10.
7. Stankiewicz M., 2000, Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy w swoim regionie, Geografia w Szkole, 267, 2/3, s. 74–80.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

103

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.1.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: