Object structure
Title:

Tabula Marchionatus Brandenburgici et , Ducatus Pomeraniæ quæ sunt Pars Septentrionalis Circuli Saxoniæ Superioris

Creator:

Homann, Johann Baptist (1664–1724)

Publisher:

edita a Ioh Baptista Homanno

Place of publishing:

Noriberg [Norymberga]

Date issued/created:

[post 1715]

Description:

Skala [ca 1:1 000 000], podziałka liniowa: Milliaria germanica communia ; 1 mapa : miedzior. kolor. ręcznie. ; 48x54 cm ; Południk Ferro określony po obliczeniu współrzędnych przez katalogującego ; Kartusz w formie draperii unoszonej przez putta, u dołu kartusza putta trzymające herby Brandenburgii i Pomorza zwieńczone koroną królewską ; W prawym dolnym rogu podziałki wpisane w parergę w formie postumentu, na której siedzi putto z cyrklem w ręku ; W ramce wpisane strony świata: Septentrio, Oriens, Meridies, Occidens

Subject and Keywords:

Brandenburgia (Niemcy ; land) -- 18 w. -- mapy [KABA] ; Pomorze Zachodnie (Polska ; region) -- 18 w. -- mapy [KABA] ; Meklemburgia-Pomorze Przednie (Niemcy ; land) -- 18 w. -- mapy [KABA] ; Mapy polityczno-administracyjne -- 18 w. [KABA] ; Mapy ogólnogeograficzne -- 18 w. [KABA]

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Mapa

Format:

image/x.djvu

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. B.1643[27] ; click here to follow the link

Language:

lat

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: