Object structure
Title:

Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010 = The structure of the Polish Orthodox Church in 1999-2010

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Creator:

Mielnik, Sławomir

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geography of religion ; Orthodox Church ; confessions ; Poland

References:

1. Ackiewicz J., 2007, Poświęcenie cerkwi św. Dymitra w Hajnówce, Wiadomości PAKP, 10 (215), s. 9.
2. Ackiewicz J., 2010, Dzieje parafii św. Dymitra z Tesalonik w Hajnówce, Wiadomości PAKP, 3 (244), s. 16–17.
3. Biryłko J., 2009, Dzieje Prawosławia w Biłgoraju, Wiadomości PAKP, 7–8 (236–237), s. 24–25.
4. Bołtryk M., 2003, Mała parafia w wielkiej wsi, Przegląd Prawosławny, 3, s. 10.
5. Borowik S., 2005, Dzieje parafii narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, Wiadomości PAKP, 4 (185), s. 16–17.
6. Borowik S., 2007, Zarys dziejów parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, Wiadomości PAKP, 1, s. 16–17.
7. Charkiewicz J., 2004, Dzieje parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie, Wiadomości PAKP, 7–8 (176–177), s. 24–25.
8. Dubec R., 2004, Dzieje parafii prawosławnej św. Trójcy w Gorlicach, Wiadomości PAKP, 9 (178), s. 16.
9. Dubec R., 2007, Będzie cerkiew w Rzeszowie, Wiadomości PAKP, 4 (209), s. 7.
10. Dudra S., 1998, Łemkowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środkowym Nadodrzu w latach 1947–1960, wydawca? Głogów.
11. Dudra S., 2004a, Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
12. Dudra S., 2004b, Dzieje parafii prawosławnej św. Archanioła Michała w Lipinach, Wiadomości PAKP, 10 (179), s. 16.
13. Dudra S., 2004c, Dzieje parafii prawosławnej św. Archanioła Michała w Przemkowie, Wiadomości PAKP, 5 (174), s. 16.
14. Dudra S., 2004d, Kościół prawosławny na ziemiach zachodnich i północnych po II wojnie światowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
15. Dudra S., 2008a, Z dziejów parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Górze, Wiadomości PAKP, 9 (226), s. 16–18.
16. Dudra S., 2008b, Z dziejów parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim, Wiadomości PAKP, 11 (225), s. 16–17.
17. Dudra S., 2008c, Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
18. Dudra S., 2009, Cerkiew w diasporze. Z dziejów prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
19. Dudra S., 2010, Metropolita Dionizy (Waledyński), Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa, s. 100–107.
20. Dział służbowy, Wiadomości PAKP, 2003, 11 (168), s. 18.
21. Jóźwik J., 2010, Z dziejów parafii św. Mikołaja w Topilcu, Wiadomości PAKP, 11 (252), s. 16–18;
22. Kos A., 2008, Historia Parafii św. Łukasza w Tyniewiczach Dużych, Wiadomości PAKP, 2 (219), s. 16–17.
23. Kulik A., 2010, Dzieje parafii Przemienienia Pańskiego w Sasinach, Wiadomości PAKP, 6 (247), s. 16–17.
24. Kuprianowicz G., 2004, W Kostomłotach poświęcono kamień węgielny pod nową cerkiew, Wiadomości PAKP, 1 (170), s. 5.
25. Litwiniuk B., 2010, Dzieje parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, Wiadomości PAKP, 7–8 (248–249), s. 24–26.
26. Łukaszewski A., 2003, Struktura organizacyjna Kościoła Prawosławnego w Polsce, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, T.3, red. A. Andrusiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 201–212.
27. Kalendarz Prawosławny z lat 2000–2010, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa.
28. Martynowicz D., 2008, Z dziejów parafii św. archanioła Michała w Orli, Wiadomości PAKP, 10 (227), s. 17–18.
29. Mironowicz A., 2001, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
30. Mironowicz A., 2006a, Autokefalia Kościoła prawosławnego w Polsce w 1948 r., [w:] A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik (red.), Autokefalie Kościoła Prawosławnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 165–170.
31. Mironowicz A., 2006b, Kościół prawosławny w Polsce, A. Mironowicz, Białostockie Towarzystwo Historyczne, Białystok.
32. Paprocki H., Wzorek J., 1989, Cerkiew, [w:] Łukaszyk R., Bieńkowski L., Gryglewicz F. (red.), Encyklopedia katolicka, T. III, wydawca? Lublin, s. 11–13.
33. Pelica G.J., 2007, Historia parafii św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim, Wiadomości PAKP, 11 (216), s. 16–17.
34. Pelica G.J., 2007, Historia parafii św. Mikołaja w Zamościu, Wiadomości PAKP, 5 (210), s. 16–17.
35. Pelica G.J., 2008a, Historia Parafii św. Jana Teologa w Terespolu, Wiadomości PAKP, 3 (220), s. 16–17.
36. Pelica G.J., 2008b, Dzieje parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, Wiadomości PAKP, 5 (222), s. 17.
37. Pelica G.J., 2009, Dzieje parafii w Dratowie, Wiadomości PAKP, 5 (234), s. 16–18.
38. Pelica G.J., 2010, Dzieje parafii świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, Wiadomości PAKP, 2 (243), s. 16–17.
39. Pelica G.J., 2010, Dzieje parafii św. Trójcy w Siedlcach, Wiadomości PAKP, 10 (239), s. 16.
40. Popławski A., 2007, Zarys dziejów prawosławia w Zabłudowie, Wiadomości PAKP, 9 (214), s. 16–17.
41. Prawosławie w Portugalii, 2005, Wiadomości PAKP, 4 (185) s. 14. oraz 5 (186), s. 12–13.
42. Rubczewski T., 2007, Historia parafii św. Mikołaja w Radomiu. Wiadomości PAKP, 6 (211), s. 16–17.
43. Rydzanicz A., 2007, Nowa cerkiew św. Maksyma Gorlickiego w Głogowie, Wiadomości PAKP, 7–8 (212–213), s. 11.
44. Słowianowicz J., 2002, Dzieje parafii św. Mikołaja cudotwórcy w Częstochowie po 1975 r., Wiadomości PAKP, 11 (156), 2002, s. 15.
45. Sosna G., 2005, Dzieje parafii prawosławnej św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza w Łosince, Wiadomości PAKP, 1 (182), s. 16.
46. Sosna G., 2007a, Historia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym, Wiadomości PAKP, 2 (207), s. 16–17.
47. Sosna G., 2007b, Historia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, 5 (208), s. 16–17.
48. Sosna G., 2008, Zarys dziejów parafii św. Trójcy w Hajnówce, Wiadomości PAKP, 1 (218), s. 16–17.
49. Stefanowski P., 2003, W Szczecinie stanie nowa cerkiew, Wiadomości PAKP, 13 (169), s. 8;
50. Stefanowski P., 2004, Historyczne uroczystości w Szczecinie, Wiadomości PAKP, 6 (175), s. 8.
51. Stepaniuk R., 2009, Historia parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach, Wiadomości PAKP, 1 (230), s. 16–17.
52. Szady B., 2010, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin.
53. Urban K., 1996, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
54. Wasilczyk M., 2003, Z dziejów parafii prawosławnej w Sławatyczach, Wiadomości PAKP, 5 (162), s. 10.
55. Wątróbski L., 2004, Dzieje parafii prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie, Wiadomości PAKP, 7–8 (176–177), s. 24.
56. Wereniejuk T., 2003, Poświęcenie cerkwi w Bielsku Podlaskim, Wiadomości PAKP, 9 (166), s. 3.
57. Wołosik T., 2008, Zarys historii parafii prawosławnej w Puławach, Wiadomości PAKP, 8 (225), s. 16–17.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

577

End page:

596

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: