Object structure
Title:

Przegląd Geograficzny T. 65 z. 1-2 (1993)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1993

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

człowiek a środowisko ; przemysł ; historia geografii ; Walter Christaller ; ludność ; obszary przygraniczne ; rolnictwo ; typologie rolnictwa ; obszary wiejskie ; struktura funkcjonalna obszarów wiejskich ; teoria geografii ; przyrodnicze jednostki przestrzenne ; paleohydrologia ; mokradła ; opady atmosferyczne ; degradacja brzegów zbiorników ; szelf ; funkcjonowanie środowiska przyrodniczego ; modele klimatyczne ; zmiany klimatyczne ; Spitsbergen ; Polska Środkowa ; zbiornik włocławski ; Polska Zachodnia

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 30,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 0033-2143 (print)

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng ; fre

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: