Object structure
Title:

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Subtitle:

Environmental conditioning of rural areas development ; Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 12

Creator:

Grykień, Stanisław : Red.

Contributor:

Hasiński, Władysław : Red.

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ; Polskie Towarzystwo Geograficzne

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

183 s. : il. ; 24 cm ; Bibliogr. przy pracach ; Streszcz. ang., pol. przy pracach.

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Ekorozwój -- Polska -- 1990- [KABA] ; Rolnictwo -- subwencje -- Polska -- 1990- [KABA] ; Rozwój terenów wiejskich -- Polska -- 1990- [KABA] ; obszary wiejskie ; człowiek a środowisko ; warunki przyrodnicze rolnictwa ; użytki rolne ; gospodarka przestrzenna ; obszary chronione ; dopłaty wyrównawcze ONW ; fundusze Unii Europejskiej ; zalesienia ; agroturystyka ; turystyka wiejska ; Dolny Śląsk ; powiat kłodzki ; województwo świętokrzyskie

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

Rozmiar pliku 20,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

978-83-924797-2-7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 144.796 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 144.797 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: