Object structure

Title:

Warunki biometeorologiczne w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w okresie od 11 lipca do 31 sierpnia 2010 r. = Biometeorological conditions in the Forlandsundet area (NW Spitsbergen) from 11 July to 31 August 2010

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Araźny, Andrzej

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

351 s. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

obszary polarne ; Spitsbergen ; warunki biometeorologiczne ; bioklimat lokalny

References:

1. Araźny A., 2006, Variability of the predicted insulation index of clothing in the Norwegian Arctic for the period 1971–2000, Polish Polar Research, 27, 4, s. 341–357.
2. Araźny A., 2008, Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w okresie 1971–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
3. Araźny A., Błażejczyk K., 2007, Warunki biometeorologiczne na Równinie Kaffiøyra i w regionie Lodowca Waldemara (NW Spitsbergen) w okresie od 16 lipca do 20 września 2005 r., [w: ] R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, P. Głowacki (red.), Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005–2006 w warunkach globalnego ocieplenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 67–87.
4. Araźny A., Migała K., Sikora S., Budzik T., 2010, Meteorological and biometeorological conditions in the Hornsund area (Spitsbergen) during the warm season, Polish Polar Research, 31, 3, s. 217–238.
5. Araźny A., Migała K., Sikora S., Budzik T., Puczko D., 2009, Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne w rejonie Hornsundu w ciepłej połowie roku 2007 i 2008, Problemy Klimatologii Polarnej, 19, s. 203–222.
6. Araźny A., Przybylak R., Kejna M., 2011, Zróżnicowanie wilgotności względnej i opadów atmosferycznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Problemy Klimatologii Polarnej, 21, s. 155–172.
7. Bednorz E., Kolendowicz L., 2010, Summer 2009 thermal and bioclimatic conditions in Ebba Valley, central Spitsbergen, Polish Polar Research, 31, 4, s. 327–348.
8. Bioklima 2.6, program komputerowy – www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/BioKlima.
9. Burton A.C., Edholm O.G., 1955, Man in a Cold Environment, Edward Arnold Publisher, London.
10. Gluza A.F., 1988, Wyniki pomiarów ochładzania katatermometrycznego w lipcu i sierpniu 1986 r. w Calypsobyen (Zachodni Spitsbergen), [w:] XV Sympozjum Polarne, Wrocław, 19–21.05, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 207–211.
11. Jankowiak J., Parczewski W. (red), 1978, Bioklimat uzdrowisk polskich, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
12. Kejna M., Przybylak R., Araźny A., Jankowska J., Maszewski R., Wyszyński P., 2010, Warunki topoklimatyczne w sezonach letnich w rejonie Kaffiøyry (NW Spitsbergen) w latach 2005–2009, Problemy Klimatologii Polarnej, 20, s. 63–81.
13. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
14. Marciniak K., 1983, Attempt of evolution of thermic conditions perceptible in summer at the Kaff iøyra (NW Spitsbergen), Acta Universitatis Nicolai Copernici, 18, Geografia, 56, Toruń, s. 125–145.
15. Nelson C.A., Tew M., Phetteplace G., Schwerdt R., Maarouf A., Osczevski R., Bluestein M., Shaykewich J., Smarsh D., Derby J.C., Petty R.C., Berger M., Quayle R.G., Santee W.R., O’Lenic E., Lupo A. R., Browne K., 2002, Joint development and implementation by the United States and Canada of a new Wind Chill Temperature (WCT) index, [w:] 15th International Conference on Biometeorology and Aerobiology, Kansas City. Proceedings, s. 172–176.
16. Przybylak R., Araźny A., 2005, Porównanie warunków klimatycznych i bioklimatycznych północnej części Ziemi Oskara II z innymi obszarami zachodniego wybrzeża Spitsbergenu w okresie 1975–2000, Problemy Klimatologii Polarnej, 15, s. 119–131.
17. Przybylak R., Araźny A., Kejna M., Pospieszyńska A., 2011, Zróżnicowanie warunków termicznych w regionie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010, Prace i Studia Geograficzne, 47, s. 451–462.
18. Przybylak R., Araźny A., Kejna M. (red.), 2012, Topoclimatic Diversity in the Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in Global Warming Conditions, Turpress, Toruń.
19. Sikora S., Araźny A., Budzik T., Migała K., Puczko D., 2010, Warunki meteorologiczne i biometeorologiczneo kolic Hornsundu (Spitsbergen Zachodni) w roku 2009, Problemy Klimatologii Polarnej, 20, s. 83–101.
20. Sikora S., Budzik T., Migała K., Puczko D., 2011, Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne południowo-zachodniego Svalbardu w 2010 roku, Problemy Klimatologii Polarnej, 21, s. 213–228.
21. Szczepankiewicz-Szmyrka A., Pereyma J., 1992, Biometeorological conditions in Hornsund, in 1979–1980, [w:] K.W. Opaliński, R.Z. Klekowski (red.), Landscape, Life World and Man in High Arctic, Institute of Ecology, Polish Academy of Science, Warszawa, s. 103–111.
22. Wójcik G., 1963, O wielkości ochładzania bioklimatologicznego na Spitsbergenie, Biuletyn Komisji MRG, 1/32, Warszawa, s. 73–80.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

457

End page:

471

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: