Object

Title: Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka

Creator:

Błażejczyk, Krzysztof

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Błażejczyk K., 1993, Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 159, Warszawa. ; 2. Błażejczyk K., 2002, Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej, Dokumentacja Geograficzna, 26. ; 3. Błażejczyk K., 2003, Biotermiczne cechy klimatu Polski, Przegląd Geograficzny, 75, 4, s. 525–543. ; 4. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa. ; 5. Błażejczyk K., 2005, Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody jako narzędzie oceny warunków bioklimatycznych, [w:] Z. Babiński (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, Promotio Geografica Bydgostiensia, 2, s. 89–127. ; 6. Błażejczyk K., 2009, Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje zdrowotne dla człowieka, [w:] M. Gutry-Korycka, T. Markowski (red.), Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia KPZK PAN, 124, Warszawa, s. 107–136. ; 7. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D., Havenith G., Holmér I., Jendritzky G., Kampmann B., 2010, UTCI – Nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 49–71. ; 8. Błażejczyk K., Epstein Y., Jendritzky G., Staiger H., Tinz B., 2012, Comparison of UTCI to selected thermal indices. International Journal of Biometeorology, 56, s. 515–535. ; 9. Błażejczyk K., Krawczyk B., 1991, The influence of climatic conditions on the heat balance of the human body, International Journal of Biometeorology, 35, s. 103–106. ; 10. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, 2 wydanie, poprawione i uzupełnione, Monografie IGiPZ PAN, 13, Warszawa. ; 11. Błażejczyk K., McGregor G., 2007, Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich, Przegląd Geograficzny, 79, 3–4, s. 401–423. ; 12. Kozłowska-Szczęsna T., 1987, Typy bioklimatu Polski, Problemy Uzdrowiskowe, 5/6, s. 37–47. ; 13. Kozłowska-Szczęsna T., 1988, Klimat Polski a zdrowie człowieka, [w:] L. Starkel (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Wszechnica PAN, Warszawa, s. 185–202. ; 14. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 1998, Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowieka, Balneologia Polska, 40, 1–2, s. 130–141. ; 15.Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2010, Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 5–48. ; 16. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1996, Środowisko fizycznogeograficzne – niektóre zagadnienia, Atlas Warszawy, 4, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 17. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa. ; 18. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, 3, Warszawa. ; 19. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 1983, Warunki bioklimatyczne południowego obrzeża Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 631, Geografia, 7, Katowice, s. 7–67. ; 20. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Błażejczyk K., 2004, The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts, Geographia Polonica, 77, 1, s. 45–61. ; 21. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa. ; 22. Krawczyk B., 1993, Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 160, Warszawa. ; 23. Krawczyk B., 2000, Izolacyjność cieplna odzieży jako wskaźnik oceny warunków biotermicznych, Balneologia Polska, 62, 3–4, s. 105–111. ; 24. Krawczyk B., Błażejczyk K., 1991, Wstępne badania bilansu cieplnego ciała człowieka na pustyni Kara-kum, Przegląd Geograficzny, 63, 1–2, s. 143–154. ; 25. Kuchcik M., 2001, Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution?, Geographia Polonica, 74, 1, s. 29–45. ; 26. Kuchcik M., Błażejczyk K., 2001, Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy, [w:] B. Krawczyk, G. Węcławowicz (red.), Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 180, Warszawa, s. 71–87.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

357

End page:

360

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:15793 ; oai:rcin.org.pl:15793 ; 0033-2143

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information