Object structure
Title:

Review of selected esthetical and economical landscape valorisation methods and assessments

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 95 No. 1 (2022)

Creator:

Młodzianowska-Synowiec, Maria : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

landscape ; landscape valorisation ; methods of landscape research ; landscape value ; landscape assessment

Abstract:

Human activities have brought major changes to landscape, as a result of the expansion of settlements, and other activities. The need to valorise the landscape for the requirements of current and future activities results from the more and more limited space, which in itself becomes an important resource, which should be properly valorised and then shaped. The literature presents a wide variety of landscape valorisation and assessment methods used for various aspects of economic or scientific purposes. However, there is no universal method. This review article summarises selected diverse methods used for valorisation, assessment and economic valuation of the landscape.

References:

Admiraal, J., Wossink, A., de Groot, W.T., de Snoo, G.R. (2013). More than total economic value: How to combine economic valuation of biodiversity with ecological resilience. Ecological Economics, 89, 115-122. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.02.009 DOI
Antolak, M. (2017). Analiza i waloryzacja krajobrazu gminy wiejskiej Ostróda. Studia Obszarów Wiejskich, 45, 141-155. https://doi.org/10.7163/SOW.45.8 DOI
Antrop, M. (2005). Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning, 70(1-2), 21-34. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.002 DOI
Assumma, V., Bottero, M., Monaco, R. (2016). Landscape economic value for territorial scenarios of change: An application for the Unesco site of Langhe, Roero and Monferrato. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 223, 549-554. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.340 DOI
Bacon, W. (1979). The visual management system of the forest service. In G.H. Elsner, R.C. Smardon (technical coordinators), Proceedings of our national landscape: a conference on applied techniques for analysis and management of the visual resource [Incline Village, Nev., April 23-25, 1979]. Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-35. Berkeley, CA. Pacific Southwest Forest and Range Exp. Stn., Forest Service, U.S. Department of Agriculture (vol. 35, pp. 660-665).
Bajerowski, T. (1991). Ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, jako składnik programowania prac urządzeniowo-rolnych [PhD dissertation]. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Bajerowski, T., Biłozor, A., Cieślak, I., Senetra, A., Szczepańska, A. (2007). Ocena i wycena krajobrazu: Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych. Olsztyn: Educaterra.
Bockstael, N.E., Freeman, A.M., Kopp, R.J., Portney, P.R., Smith, V.K. (2000). On measuring economic values for nature. Environmental Science and Technology, 34, 1384-1389. https://doi.org/10.1021/es990673l DOI
Bogdanowski, J. (1994). Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych JARK-WAK w studiach i projektowaniu. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Bottero, M. (2011). Assessing the economic aspects of landscape. In C. Cassatella, A. Peano (Eds.), Landscape indicators (pp. 167-192). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0366-7_8 DOI
Canfield, J., Yang, B., Whitlow, H. (2018). Evaluating landscape performance: A guidebook for metrics and methods selection. Landscape Architecture Foundation. https://doi.org/10.31353/gb001 DOI
Chmielewski, T.J. (2001). System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę. (Vol. 1 and 2). Lublin: Politechnika Lubelska.
Chmielewski, T.J., Śleszyński, P., Chmielewski, S., Kułak, A. (2018). Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego. Prace Geograficzne, 264, Warszawa: IGiPZ PAN.
Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K, Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Suttonk, P., van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253-260. https://doi.org/10.1038/387253a0 DOI
Council of Europe. (2000). European Landscape Convention Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 July 2000 and opened for signature by its Member States in Florence on 20 October 2000 (Polish Journal of Law 2006 no 14 item 98).
Cymerman, R., Hopfer, A. (1988). Wykorzystanie zdjęć fotograficznych do oceny krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 18, 39-48.
Cymerman, R., Hopfer, A. (1988). Zastosowanie metody Söhngena do oceny wartości przyrodniczych krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 18, 15-28.
Daily, G.C. (Ed.) (1997). Nature's services: Societal dependence on natural ecosystems. Washington D.C.: Island Press.
Daniel, T., Boster, R. (1976). Measuring landscape esthetics: The scenic beauty estimation method. Fort Collins: Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station.
de Groot, R., Hein, L. (2007). Concept and valuation of landscape functions at different scales. In Ü. Mander, H. Wiggering, K. Helming (Eds.), Multifunctional land use (pp. 15-36). Berlin - Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36763-5_2 DOI
Farber, S.C., Costanza, R., Wilson, M.A. (2002). Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services. Ecological Economics, 41, 375-392. https://doi.org/10.1016/s0921-8009(02)00088-5 DOI
Gobster, P., Xiang, W.-N. (2012). What do we mean by "landscape"? Landscape and Urban Planning, 106, 219-220. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.05.004 DOI
Goudie, A.S. (2018). Human impact on the natural environment: Past, present and future. 8th Edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
Haines-Young, R.H., Potschin, M.B. (2018). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. Fabis Consulting Ltd Hasse, G. (1964). Landschaftsökologische Detailuntersuchung und naturräumliche Gliederung. Petermanns Geographische Mitteilungen, 108(1/2), 8-30. DOI
Jackowski, A., Liro, J. (2015). Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1936-1939). Rozwój badań geograficznych nad turystyką, 14, 9-24.
Kępkowicz, A. (2008). Analiza wizualnych form krajobrazu kulturowego z wykorzystaniem formalizacji. Problemy Ekologii Krajobrazu, 21, 207-211.
Leszczycki, S. (1937). Podhale jako region uzdrowiskowy (Rozważania z geografii turyzmu). Prace Studium Turyzmu UJ, 1(1).
Leszczycki, S. (1938). Studia do planu regionalnego w regionach urbanistyczno-turystycznych. Biuletyn Urbanistyczny, 6(3/4).
Liang, X., Jia, H., Chen, H., Liu, D., Zhang, H. (2018). Landscape sustainability in the Loess Hilly Gully Region of the Loess Plateau: A case study of Mizhi County in Shanxi Province, China. Sustainability, 10(9), 3300. https://doi.org/10.3390/su10093300 DOI
Litwin, U. (1997). Synergiczne uporządkowanie struktur krajobrazowych na przykładzie Kotliny Mszańskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, 225.
Mathewson, K., Mels, T., Terkenli, T.S., Waterman, T., Minca, C., Jones, M., Olwig, K.R. (2019). The meanings of landscape: Essays on place, space, environment and justice. The AAG Review of Books, 7(4), 291-304. https://doi.org/10.1080/2325548X.2019.1650562 DOI
Mazurski, K.R. (2012). Pojęcie krajobrazu i jego ocena. In K.R. Mazurski (Ed.), Mijające krajobrazy Polski. Dolny Śląsk. Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest… (pp. 11-18). Kraków: Proksenia.
Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). Ecosystems and human well-being: Current state and trends (Volume 1). Washington, DC: Island Press.
Mooney, H.A, Ehrlich, P.R. (1997). Ecosystem services: A fragmentary history. In G.C. Daily (Ed.), Nature's services: Societal dependence on natural ecosystems (pp. 11-19). Washington D.C.: Island Press.
National Research Council (NRC). (2005). Valuing ecosystem services. Toward better environmental decision-making. Washington D.C.: The National Academies Press.
OECD (2001). Multifunctionality - towards an analytical framework. Paris: OECD Publications Service. DOI
Pearce, D., Turner, R. (1990). Economics of natural resources and the environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Regulation of the Council of Ministers of 11 January 2019 on the preparation of landscape audits (Polish Journal of Laws 2019, item 394).
Saaty, T.L. (1980). The analytic hierarchy process. Maidenhead: Mac-Graw Hill. DOI
Santos, J. (1998). The economic valuation of landscape change: Theory and policies for land use and conservation. Cheltenham: Edward Elgar.
Schläpfer, F., Waltert, F., Segura, L., Kienast, F. (2015). Valuation of landscape amenities: A hedonic pricing analysis of housing rents in urban, suburban and periurban Switzerland. Landscape and Urban Planning, 141, 24-40. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.04.007 DOI
Schmithüsen, J. (1978). Pojęcie i określenie treści krajobrazu jako obiektu badań geografii i biologii, [in: Quaestiones geobiologicae, 7 (Problémy biológie krajiny, 7), Vyd. Slovenskej Akademie Vied, Bratislava 1970, 13-25]. Translation Władysław Matuszkiewicz, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1, 9-20.
Solon, J. (2004). Ocena zrównoważonego krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników. In M. Kistowski (Ed.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego: Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Problemy Ekologii Krajobrazu, 13, 49-58.
Söhngen, H.-H. (1975). Die Bewertung von Landschaftbestandteilenfür die landschaftplanerische Begleitplannung in der Flurbereinigung. Natur und Landschaft, 50(10), 274-275.
Study of Critical Environmental Problems (SCEP). (1970). Man's impact on the global environment: Assessment and recommendations for actions. Cambridge, MA: MIT Press.
Swanwick, C. (2002). Landscape character assessment: Guidance for England and Scotland. Cheltenham, Edinburgh: The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage.
Śleszyński, P. (1999). Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 5, 37-55.
Tansley, A.G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307. https://doi.org/10.1177/0309133307083297 DOI
Troll, C. (1939). Luftbildplan und ökologische Bodenforschung. Ihr zweckmäßiger Einsatz für die wissenschaftliche Erforschung und praktische Erschließung wenig bekannter Länder. Zeitschrift der gesellschaft für erdkunde zu Berlin, 1939(7/8), 241-298.
van der Heide, C.M., Heijman, W.J.M. (Eds.), (2013). The economic value of landscapes. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203076378 DOI
Wejchert, K. (1974). Elementy kompozycji urbanistycznej. Warszawa: Arkady.
Wu, J., Hobbs, R.J. (2007). Key topics in landscape ecology. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511618581 DOI

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

95

Issue:

1

Start page:

71

End page:

96

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

doi:10.7163/GPol.0227 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0227

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: