RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Changes in specific runoff in river catchments of Western Pomerania versus climate change

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 95 No. 1 (2022)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

This paper examines specific runoffs in the catchments of the rivers Ina, Rega, Parsęta, Radew and Wieprza in the hydrological years 1981 through 2019. The magnitude of specific runoff is an indirect measure of water resources in a given region. Except for the Radew catchment, mean annual specific runoffs have diminished in all the analyzed catchments through the study period. In some or all of the catchments, runoffs from April through July have also diminished. The largest changes have been observed for June in the Ina and Parsęta catchments. These changes are basically due to the increase in air temperature.

References:

5th IPCC Report. (2019). Special Report: Climat change and land. Retrieved from https://www.ipcc.ch/srccl/
Andersen, H.E., Kornvang, B., Larsen, S.E., Hoffmann, C.C., Jensen, T.S., Rasmussen, E.K. (2006). Climatechange impacts on hydrology and nutrients in a Danish lowland river basin. Science of the Total Environment, 365(1-3), 223-237. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.02.036 DOI
Bajkiewicz-Grabowska, E. (1975). Zmiany odpływu z malej zlewni w wyniku prac melioracyjnych. Gospodarka Wodna, 1, 9-13.
Blöschl, G., Ardoin-Bardin, S., Bonell, M., Dorninger, M., Goodrich, D., Gutknecht, D., Maramoros, D., Merz, B., Shand, P., Szolgay, J. (2007). At what scales do climate variability and land cover change impact on flooding and low flows? Hydrological Processes, 21(9), 1241-1247. https://doi.org/10.1002/hyp.6669 DOI
Bogdanowicz, R. (2004). Hydrologiczne uwarunkowania transportu wybranych związków azotu i fosforu Odrą i Wisłą oraz rzekami Przymorza do Bałtyku. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Bogdanowicz, R. (2009). Zasoby rzek Przymorza i ich zmienność. In R. Bogdanowicz and J. Fac-Beneda (Eds.), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Bordi, I., Fraedrich, K., Sutera, A. (2009). Observed drought and wetness trends in Europe: An update. Hydrology and Earth System Sciences, 13, 1519-1530. https://doi.org/10.5194/hess-13-1519-2009 DOI
Bormann, H. (2010). Runoff regime changes in German rivers due to climate change. Erdkunde, 64(3), 257-279. https://doi.org/10.3112/erdkunde.2010.03.04 DOI
Bormann, H., Pinter, N. (2007). Trends in low flows of German rivers since 1950: comparability of different low-flow indicators and their spatial patterns. River Research and Applications, 33, 1191-1204. https://doi.org/10.1002/rra.3152 DOI
Borowiak, D. (2000). Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Borówka, R. (2002). Sieć dolinna i rzeki. In R. Borówka (Ed.), Przyroda Pomorza Zachodniego (pp. 75-87). Szczecin: Oficyna In Plus.
Chang, M. (2012). Forest hydrology: An introduction to water and forest. London: CRC Press. DOI
Choiński, A., Łyczkowska, G. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-80-A Sławoborze. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Christensen, O.B., Christensen, J.H. (2004). Intensification of extreme European summer precipitation in a warmer climate. Global and Planetary Change, 44(1-4), 107-117. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2004.06.013 DOI
Ciołkosz, A., Poławski, Z. (2006). Przemiany użytkowania ziemi w Polsce północno-zachodniej w drugiej połowie XX w. In A. Kostrzewski, J. Czerniawska (Eds.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej (pp. 169-176). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Dai, A. (2011). Characteristics and trends in various forms of the Palmer Drought Severity Index during 1900-2008. Journal of Geophysical. Research, 116(D12). https://doi.org/10.1029/2010JD015541 DOI
Danilovich, I., Wrzesiński, D., Nekrasova, L. (2007). Impact of the North Atlantic Oscillation on river runoff in the Belarus part of the Baltic Sea basin. Nordic Hydrology, 38(4-5), 413-423. https://doi.org/10.2166/nh.2007.025 DOI
Dębowska, S. (2004). Wysokości względne. Relative altitudes. In Cz. Koźmiński, B. Michalska (Eds.), Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza (p. 2). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie.
Dębski, K. (1978). Regulacja rzek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Dynowska, I. (1972). Typy reżimów rzecznych w Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Falarz, M., Nowosad, M., Bednorz, E., Rasmus, S. (2018). Review of Polish contribution to snow cover research (1880-2017). Quaestiones Geographicae, 37(1), 7-22. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0002 DOI
Graf, R. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-69-D Manowo. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Graf, R., Puk, K. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-92-A Łobez. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Graf, R. Ziętkowiak, Z. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-69-C Świeszyno. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Gorzelak, E. (2010). Polskie rolnictwo w XX wieku: Produkcja i ludność. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza.
Graham, Ph. (2004). Climate change effects on river flow to the Baltic Sea. Ambio, 33(4-5), 235-541. DOI
Gutry-Korycka, M., Jokiel, P. (2017). Projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w wyniku zmian klimatu i wzrastającej antropopresji. In P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (Eds.), Hydrologia Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Haslinger, K., Koffler, D., Schöner, W., Laaha, G. (2014). Exploring the link between meteorological drought and streamflow: Effects of climate - catchment interaction. Water Resources Research, 50(3), 2468-2487. https://doi.org/10.1002/2013WR015051 DOI
Hennessy, K.J., Gregory, J.M., Mitchell, J.F.B. (1997). Changes in daily precipitation under enhanced greenhouse conditions. Climate Dynamics, 13(9), 667-680. https://doi.org/10.1007/s003820050189 DOI
Hisdal, H., Stahl, K., Tallaksen, L., Demuth, S. (2001). Have streamflow droughts in Europe become more severe or frequent? International Journal of Climatology, 21, 317-333. https://doi.org/10.1002/joc.619 DOI
Hurrell, J., Deser, C. (2010). North Atlantic climate variability: The role of the North Atlantic Oscillation. Journal of Marine Systems, 79(3-4), 231-244. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2009.11.002 DOI
Jankowski, A. (1988). Wpływ przemysłu i urbanizacji na zmiany odpływu Rawy (próba oceny). In I. Dynowska (Ed.), Antropogeniczne uwarunkowania zmian odpływu i reżimu rzek w różnych regionach Polski (pp. 51-63). Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Osolińskich.
Jianping, L., Wang, J.X.L. (2003). A new North Atlantic Oscillation index and its variability. Advances in Atmospheric Sciences, 20(5), 661-676. https://doi.org/10.1007/BF02915394 DOI
Kalbarczyk, E., Kalbarczyk, R. (2006). Identification of atmospheric drought periods in north-west Poland over 1965-2004. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9(4). www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-15.htm
Kaniecki, A., Baczyńska, A., Gogołek, A. (2004). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-80-D Świdwin. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kaniecki, A., Baczyńska, A., Gogołek, A. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-79-D Resko. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kaniecki, A., Baczyńska, A., Gogołek, A. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-67-C Starogard. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kaniecki, A., Baczyńska, A., Gogołek, A. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-70-C Polanów. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kaniecki, A., Baczyńska, A., Gogołek, A. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-82-B Biały Bór. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kaniecki, A., Sobkowiak, L. (2007). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-58-C Sławno. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Keszka, S., Tański, A., Raczyński, M., Pender, R., Furdyna, A., Paotkański, Ł. (2013). Ichtiofauna systemu rzeki Iny. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 26, 117-149.
Kilkus, K., Štaras, A., Rimkus, E., Valiuškevičius, G. (2006). Changes in water balance structure of Lithuanian rivers under different climate change scenarios. Environmental Research, Engineering and Management, 36(2).
Kirschenstein, M. (2013). Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w północno-zachodniej Polsce. Słupsk: Akademia Pomorska.
KLIMADA 2.0 (2017). The final project report. Institute of Environmental Protection (Instytut Ochrony Środowiska IOŚ). https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/RAPORT-SKR%C3%93CONY-260121.pdf
Kostecki, M. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-80-B Rąbino. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kostecki, M. (2007). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-89-B Brojce. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Kowalewska-Kalkowska, H. (2018). Frequency and strength of storm surges in the Oder river mouth area. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 17(3), 55-65. DOI
Koźmiński, Cz., Michalska, B. (2004). Termiczne okresy rolnicze. In Cz. Koźmiński, B. Michalska (Eds.), Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza (p. 37). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie.
Koźmiński, Cz., Michalska, B., Czarnecka, M. (2012). Klimat województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk.
Krasovsakia, I., Gottschalk, L. (2002). River flow regimes in a changing climate. Hydrological Sciences Journal, 47(4), 597-609. https://doi.org/10.1080/02626660209492962 DOI
Kreft, A. (2014). Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. In Plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Warszawa: KZGW.
Kriauciuniene, J., Meilutyte-Barauskiene, D., Reihan, A., Koltosova, T., Lizuma, L., Sarauskiene, D. (2012). Variability in temperature, precipitation and river discharge in the Baltic States. Boreal environment research, 17, 150-162.
Lehmann, A., Getzlaff, K., Harlaß, J. (2011). Detailed assessment of climate variability in the Baltic Sea area for the period 1958 to 2009. Climate Research, 46(2), 185-196. https://doi.org/10.3354/cr00876 DOI
Lindström, G., Bergström, S. (2004). Runoff trends in Sweden 1807-2002. Hydrological Sciences, 49(1), 69-83. https://doi.org/10.1623/hysj.49.1.69.54000 DOI
Lorenc, H. (2005). Atlas klimatu Polski. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Luo, D., Cha, J. (2012). Weather regime transitions and interannual variability of the North Atlantic Oscillation. Part I: A likely connection. Journal of Atmospheric Science, 69(8), 2329-2346. https://doi.org/10.1175/JAS-D-11-0289.1 DOI
Mager, P., Kasprowicz, T., Farat, R. (2009). Change in air temperature and precipitation in Poland in 1966-20006. Acta Agrophysica, 169, 19-38.
Majewski, W., Walczykiewicz, T. (Eds.). (2012). Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastruktura hydrotechniczna w świetle prognozowania zmian klimatycznych. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.
Marosz, M., Ustrnul, Z. (2010). Zmienność warunków cyrkulacyjnych nad Polską na tle obszaru atlantycko-europejskiego (1951-2008). Rezultaty projektu KLIMAT. In E. Bednorz, L. Kolendowicz (Eds.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje (pp. 23-38). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Marszelewski, W. (2007). Zróżnicowanie zasobów wód powierzchniowych dorzeczy przymorza. In Z. Michalczyk (Ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (pp. 361-371). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Middelkoop, H., Daamen, K., Gellens, D., Grabs, W., Kwadijk, J.C.J., Lang, H., Parmet, B.W.A.H., Schädler, B., Schulla, J., Wilke, K. (2001). Impact of climate change on hydrological regimes and water resources management in the Rhine basin. Climate Change, 49(1), 105-128. https://doi.org/10.1023/A:1010784727448 DOI
Milewski, W. (2018). Lasy w Polsce, 2018. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Retrived from http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lasy-w-polsce-1/lasy-w-polsce-2018.pdf
Osuch, M., Kindler, J., Romanowicz, R.J., Berbeka, K., Banrowska, A. (Eds.). (2012). Strategia adaptacji do zmian klimatu w zakresie sektora "Zasoby i gospodarka wodna". Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska.
Pekarova, P., Miklanek, P, Pekar, J. (2006). Long-term trends and runoff fluctuation of European rivers. In Climate variability and change - hydrological impacts (pp. 520-525). IAHS Publication, 308.
Piętka, I. (2009). Wieloletnia zmienność wiosennego odpływu rzek polskich. Prace i Studia Geograficzne, 43, 81-95.
Piniewski, M., Marcinkowski, P., Kundzewicz, Z.B. (2018). Trend detection in river flow indices in Poland. Acta Geophysica, 66, 347-360. https://doi.org/10.1007/s11600-018-0116-3 DOI
Reihan, A., Koltosova, T., Kriauciuniene, J., Lizuma, L., Meilutyte-Barauskiene, D. (2007). Changes in water discharges of the Baltic states rivers in the 20th century and its relations to climate change. Nordic Hydrology, 38(4-5), 401-412. https://doi.org/10.2166/nh.2007.020 DOI
Rojek, M. (2004). Klimatyczny Bilans Wodny. In Cz. Koźmiński, B. Michalska (Eds.), Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza (p. 46). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie.
Salinas, J.L., Laaha, M., Rogger, M., Parajka, J., Viglione, M, Sivapalan, M., Blöschl, G. (2013). Comparative assessment of predictions in ungauged basins - Part 2: flood and low flow studies. Hydrology and Earth System Sciences, 17(7), 2637-2652. https://doi.org/10.5194/hess-17-2637-2013 DOI
Soja, R. (1988). Zmiana odpływu w zlewni Wisłoki pod wpływem działalności człowieka. In I. Dynowska (Ed.), Antropogeniczne uwarunkowania zmian odpływu i reżimu rzek w różnych regionach Polski (9-22). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Somorowska, U. (2009). Wzrost zagrożenia suszą hydrologiczną w różnych regionach Polski w XX wieku. Prace i Studia Geograficzne, 43, 97-114.
Somorowska, U. (2017). Soil water storage in Poland over the years 2000-2015 in response to precipitation variability as retrieved from GLDAS NOAH simulations. Geographia Polonica, 90(1), 53-64. https://doi.org/10.7163/GPol.0078 DOI
Stachy, J. (1984). Odpływ rzek polskich w latach 1970-1980 na tle danych wieloletnich. Gospodarka Wodna, 5, 138-141; 6, 163-167.
Stahl, K., Hisdal, H., Hannaford, J., Tallaksen, L.M., van Lanen, H.A.J., Sauquet, E., Demuth, S., Fendekova, M., Jódar, J. (2010). Streamflow trends in Europe: evidence from dataset of near-natural catchments. Hydrology and Earth System Sciences, 14, 2367-2382. https://doi.org/10.5194/hess-14-2367-2010 DOI
Stonevičius, E., Valiušskevičius, G., Rimkus, E., Kažys, J. (2014). Climate inducted changes of Lithianian rivers runoff in 1960-2009. Water Resources, 41(5), 592-603. https://doi.org/10.1134/S0097807814050133 DOI
Szwed, M., Pińskwar, I., Kundzewicz, Z.W., Graczyk, D., Mezghani, A. (2017). Changes of snow cover in Poland. Acta Geophysica, 65, 65-76. https://doi.org/10.1007/s11600-017-0007-z DOI
Szwed, M., Karg, G., Pińskwar, I., Radziejewski, M., Graczyk, D., Kędziora, A., Kundzewicz, Z. (2010). Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland. Natural Hazards and Earth System Sciences, 10(8), 1725-1737. https://doi.org/10.5194/nhess-10-1725-2010 DOI
Świątek, M. (2011). Precipitation changes on the Polish coast of the Baltic Sea (1954-2003) due to intensity of westerlies over Europe. Climate Research, 48(1), 23-29. https://doi.org/10.3354/cr00904 DOI
Świątek, M. (2014). Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania ciepłych miesięcy zimowych na obszarze pobrzeży południowobałtyckich. Prace Geograficzne, 139, 43-56. https://doi.org/10.4467/20833113PG.14.024.3014 DOI
Świątek, M. (2017). Climatic changes on Szczecin Seashore and their impact on river flows. Bulletin of Geography, Physical Series, 13, 29-37. https://doi.org/10.1515/bgeo-2017-0011 DOI
Świątek, M., Walczakiewicz, Sz. (2019). Wyjątkowość hydrometeorologiczna lat 2017 i 2018 w województwie zachodniopomorskim na tle zmieniającego się klimatu In L. Chojnacka-Ożga, H. Lorenc (Eds.), Współczesne problemy klimatu Polski (pp. 147-160). Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.
Tański, A., Bonisławska, M., Szulc, J., Borysiewicz, A., Formicki, K. (2011). Zasadność budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych w zlewni Iny na tle badań środowiskowych Cz. 1 - rzeka Ina. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11(3), 253-268.
Thodsen, H. (2006). The influence of climate change on stream flow in Danish rivers. Journal of Hydrology, 333(2-4), 226-238. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.08.012 DOI
Tylkowski, J. (2013). Temporal and spatial variability of air temperature and precipitation at the Polish coastal zone. Baltica, 26(1), 83-94.
Van Loon, A.F., Ploum, S.W., Parajka, J., Fleig, A.K., Garnier, E., Laaha, G., Van Lanen, H.A.J. (2015). Hydrological drought types in cold climates: quantitative analysis of causing factors and qualitative survey of impacts. Hydrology and Earth System Sciences, 19, 1993-2016. https://doi.org/10.5194/hess-19-1993-2015 DOI
Wibig, J. (2009). The variability of daily precipitation totals in Poland (1951-2000). Geographia Polonica, 82(1), 21-32. DOI
Wilson, D., Hannah, D.M., McGregor, G.R. (2013). A large-scale hydroclimatological perspective on western European river flow regimes. Hydrology Research, 44(5), 809-833. https://doi.org/10.2166/nh.2012.201 DOI
Wrzesiński, D. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-81-B Tychowo. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Wrzesiński, D. (2008). Typology of spatial patterns seasonality in European rivers flow regime. Quaestiones Geographicae, 27A (1), 88-98.
Wrzesiński, D. (2009). Tendencje zmian przepływu rzek Polski w drugiej połowie XX wieku. Badania Fizjograficzne, Series A, 60, 147-162. https://hdl.handle.net/10593/17160
Wrzesiński, D. (2011). Regional differences in the influence of the North Atlantic Oscillation on seasonal river runoff in Poland. Quaestiones Geographicae, 30(3), 127-136. https://doi.org/10.2478/v10117-011-0032-y DOI
Wrzesiński, D. (2016). Use of entropy in the assessment of uncertainty of river runoff regime in Poland. Acta Geophysica, 64(5), 1825-1839. https://doi.org/10.1515/acgeo-2016-0073 DOI
Wrzesiński, D. (2021). Flow regime patterns and their changes. In M. Zeleňáková, K. Kubiak-Wójcicka, A.M. Negm (Eds.) Management of Water Resources in Poland. Springer Water. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61965-7_9 DOI
Wrzesiński, D., Brychczyński, A. (2014). Zróżnicowanie odpływu rzek w północno-zachodniej Polsce. Badania Fizjograficzna, seria A - Geografia Fizyczna, A65, 261-274. http://hdl.handle.net/10593/23610
Wrzesiński, D., Sobkowiak, L. (2018). Detection of change in flow regimes of rivers in Poland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 66(1), 55-64. https://doi.org/10.1515/johh-2017-0045 DOI
Ziętkowiak, Z. (2006). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz N-33-68-D Białogard. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Ziętkowiak, Z. (2007). Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, arkusz N-33-79-A Gryfice. Rzeszów: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

95

Issue:

1

Start page:

25

End page:

52

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:234338 ; doi:10.7163/GPol.0225 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0225

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 31, 2022

In our library since:

Mar 31, 2022

Number of object content downloads / hits:

482

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/271492

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information