Object structure

Title:

Europa XXI 17 (2008)

Subtitle:

New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe ; Europa 21

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

190 s. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Zagospodarowanie przestrzenne -- Europa Wschodnia -- 1990- [KABA] ; Zagospodarowanie przestrzenne -- Europa Środkowa -- 1990- [KABA] ; obszary wiejskie ; obszary uprzemysłowione ; suburbanizacja ; użytkowanie ziemi ; obszary chronione ; parki narodowe ; krajobrazy ; potencjał przemysłowy ; parki przemysłowe ; Mazowsze ; Czechy ; Węgry ; Ukraina ; Rumunia ; Bułgaria

Relation:

Europa XXI

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 4,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/Eu21.2008.17

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: