Object structure
Title:

Mapa towarowości rolnictwa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 = Map of agricultural commodity in the National Spatial Development Concept 2030

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Creator:

Śleszyński, Przemysław : Autor Affiliation

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

agricultural commodities ; agricultural productivity ; agricultural efficiency ; agricultural production space quality index ; National Spatial Development Concept 2030 (KPZK)

Abstract:

The article presents a map, which was compiled in 2009 in cooperation with Prof. Roman Kulikowski for the National Spatial Development Concept 2030. It concerns the inclusion of agricultural commodities in connection with natural conditions for the development of this sector of economy. For the typology, a division into the following classes was proposed: in terms of the quality of agricultural production space: A – up to 45 points, B – 45.1 to 60 points, C – above 60 points and in terms of commodity quality per 1 ha of agricultural land: 1 – up to 1,000 PLN, 2 – 1,000 up to 2,000 PLN, 3 – above 2,000 PLN. It has been shown that in Poland there is no stronger interdependence between natural conditions and agricultural commercialization. The resulting typology was further used to show changes within particular 9 distinguished types in terms of total population and post-productive age in agglomeration (suburban) and non-agglomeration areas. A disturbing phenomenon of relatively fast depopulation and ageing of the population in areas with good natural conditions for the development of agricultural function was detected. If this is not related to agrarian overpopulation, it is a serious obstacle to the desired transformations in Polish agriculture. Typology of communes, due to natural conditions and agricultural commodities may be useful for research on the processes taking place in rural areas presenting diverse development level.

References:

Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne, 148, Warszawa: IGiPZ PAN.
Jończy, R. (2014). Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Prace Naukowe UE, 360, 11‑18. https://doi.10.15611/pn.2014.360.01 DOI
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. (2012). Monitor Polski 2012, poz. 252.
Korcelli, P., Degórski, M., Drzazga, D., Komornicki, T., Markowski, T., Szlachta, J., Węcławowicz, G., Zaleski, J., Zaucha, J. (2010). Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. Studia KPZK, 128. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Kulikowski, R. (2003). Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce. Prace Geograficzne, 187. Warszawa: IGiPZ PAN.
Kulikowski, R. (2012). Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 30(4), 17‑30. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.07 DOI
Stuczyński, T., Budzyńska, K., Gawrysiak, L., Zaliwski, A. (2000). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biuletyn Informacyjny IUNG, 12, 4‑17.
Śleszyński, P. (2011). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160), 35‑57.
Śleszyński, P. (2015). Mapa krajobrazu kulturowego Polski w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 27, 45‑61.
Śleszyński, P., Komornicki, T. (2016). Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88(4), 469‑488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3 DOI
Śleszyński, P., Solon, J. (2017). A map of the landscape diversity of Poland. Geographia Polonica, 90(3), 369‑377. https://doi.10.7163/GPol.0100 DOI
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003). Dz.U. 2003, 80, poz. 717.
Witek, T. (1977). Waloryzacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Polski 1: 1 000 000. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

81

End page:

87

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: