RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Bioclimatic conditions and thermal seasons of the year in Szczecin

Creator:

Mąkosza, Agnieszka : Autor ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 94 No. 2 (2021)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Climate change is an empirical fact evidenced by subsequent IPCC reports. The observed climate change is also manifested in the altered date of occurrence and duration of the seasons in a year. Variability of thermal conditions due to climate warming will have its toll on the bioclimatic conditions. The assessment of bioclimatic conditions was conducted with the use of Universal Thermal Climate Index (UTCI). The present elaboration is based on hourly values of the following meteorological elements: air temperature, relative air humidity, wind speed and cloud cover. The meteorological data were obtained from the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW-PIB) in Szczecin and cover the period 2000-2019. Variability of bioclimatic conditions is considered per periods corresponding to thermal seasons of the year as identified by the Gumiński (1948) method on the basis of monthly air temperature values. The analysed UTCI values with respect to thermal seasons indicate that mean UTCI values in the period 2000-2019 representative for thermal summer amount to 22.6°C, thermal spring 9,9°C, thermal autumn 8.4°C, thermal winter -10.4°C, early spring -4.6°C, and early winter -7.9°C. For the periods with identified lack of thermal winter, mean UTCI value was -6.6°C. The aim of the present paper is an attempt to assess the variability of biothermal conditions as calculated using the UTCI index against the thermal seasons of the year in Szczecin.

References:

BACC author team (2008). Assessment of climate change for the Baltic sea basin. Berlin: Springer-Verlag. DOI
BioKlima software 2.6 - https://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html
Błażejczyk, K., Baranowski, J., Błażejczyk, A. (2015). Wpływ klimatu na stan zdrowia w Polsce: stan aktualny oraz prognoza do 2100 roku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Błażejczyk, K., Broede, P., Fiala, D., Havenith, G., Holmér, I., Endritzky, G., Kampmann, B. (2010). UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. Przegląd Geograficzny, 82(1), 49-71. DOI
Błażejczyk, K., Jendritzky, G., Bröde, P., Fiala, D., Havenith, G., Epstein, Y., Psikuta, A., Kampmann, B. (2013). An introduction to the universal thermal climate index (UTCI). Geographia Polonica, 86(1), 5-10. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.1 DOI
Błażejczyk, K., Kuchcik, M., Milewski, P., Dudek, W., Kręcisz, B., Błażejczyk, A., Szmyd, J., Degórska, B., Pałczyński, C. (2014). Miejska wyspa ciepła w Warszawie uwarunkowania klimatyczne i urbanistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Błażejczyk, K., Kunert, A. (2010). Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski. In E. Bednorz, L. Kolendowicz (Eds.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany ich konsekwencje (pp. 93-106). Studia i Prace z Geografii i Geologii, 16.
Błażejczyk, A., Błażejczyk, K., Baranowski, J., Kuchcik, M. (2018). Heat stress mortality and desired adaptation responses of healthcare system in Poland. International Journal of Biometeorology, 62, 307-318. https://doi.org/10.1007/s00484-017-1423-0 DOI
Błażejczyk, K., Błażejczyk, A., Baranowski, J., Kuchcik, M. (2020). Assessment of mortality risk in Poland due to cold and heat stress and predictions to 2100. Journal of Climate Change Research, 1(4), 49-57. 10.30488/ccr.2020.252534.1028 DOI
Boryczka, J. (2001). Klimat Ziemi: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Prace i Studia Geograficzne, 29, 55-72.
Bröde, P., Fiala, D., Blazejczyk, K., Holmer, I., Jendritzky, G., Kampmann, B., Tinz, B., Havenith, G. (2012). Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). International Journal of Biometeorology, 56, 481-494. https://doi.org/10.1007/s00484-011-0454-1 DOI
Czarnecka, M., Nidzgorska-Lencewicz, J. (2017). Zmienność termicznej zimy w Polsce w latach 1960-2015. Acta Agrophysica, 2017, 24(2), 205-220.
Czernecki, B., Miętus, M. (2015). The thermal seasons variability in Poland, 1951-2010. Theoretical and Applied Climatology, 127, 481-493. https://doi.org/10.1007/s00704-015-1647-z DOI
Degirmendžić, J., Kożuchowski, K., Żmudzka, E. (2004). Changes of air temperature and precipitation in Poland in the period 1951-2000 and their relationship to atmospheric circulation. International Journal of Climatology, 24, 291-310. https://doi.org/10.1002/joc.1010 DOI
Dobek, M., Demczuk, P., Nowosad, M. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika UTCI w Lublinie w określonych scenariuszach pogodowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 68(1), 21-37. DOI
Dragańska, E., Szwejkowski, Z., Grabowska, K., Hryniewiecka, D. (2007). Termiczne pory roku w Polsce południowo-wschodniej w latach 1971-2000. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 519, 57-65.
Fiala, D., Havenith, G., Brode, P., Kampmann, B., Jendritzky, G. (2012). UTCI Fiala multi-node model of human heat transfer and temperature regulation. International Journal of Biometeorology, 56, 429-441. https://doi.org/10.1007/s00484-011-0424-7 DOI
Franków, K. (2008). Termiczne pory roku na Pomorzu Zachodnim w stacji geoekologicznej zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego w Storkowie w latach 1987-2007. Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią Seria A - Geografia Fizyczna, 59, 77-88.
Gumiński, R. (1948). Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1(1), 7-20.
IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Core Writing Team, R.K, Pachauri, L.A, Meyer (Eds.). Geneva: IPCC.
Kossowska-Cezak, U. (2005). Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933-2004. Przegląd Geofizyczny, 3-4, 265-277.
Koźmiński, Cz. (1983). Agroklimat województwa szczecińskiego. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.
Koźmiński, Cz., Michalska, B. (2004). Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
Koźmiński, Cz., Michalska, B. (2019). Assessment of bioclimatic conditions for recreation and tourism in the Polish Baltic coastal zone using the UTCI index. Przegląd Geograficzny, 91(2), 113-126. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.7 DOI
Koźmiński, Cz., Michalska, B., Czarnecka, M. (2012). Klimat województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
Kożuchowski, K. (2004). The scale and tendencies of the contemporary changes in air temperature in Poland. In K. Kożuchowski (Ed.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce (pp. 25-46). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, UŁ.
Kożuchowski, K, Degirmendžić, J. (2005). Contemporary changes of climate in Poland: trends and variation in thermal and solar conditions related to plant vegetation. Polish Journal of Ecology, 53, 283-297.
Kożuchowski, K., Degirmedzić, J., Fortuniak, K. (1999). Tendencje zmian sezonowych aspektów klimatu w Polsce. In Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 4-6 listopada 1999 (pp. 107-122).
Kożuchowski, K., Żmudzka, E. (2001). Ocieplenie w Polsce: skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny, 46(1-2), 81-90.
Krzyżewska, A., Wereski, S., Dobek, M. (2020). Summer UTCI variability in Poland in twenty-first century. International Journal of Biometeorology, Special Issue: UTCI - 10 years of applications, 1-17. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2 DOI
Kuchcik, M. (2006). Weather in Poland and mortality: today and in the light of climate change forecasts. Balneologia Polska, 4, 239.
Kuchcik, M. (2017). Warunki termiczne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność. Prace Geograficzne, 263, Warszawa: IGIPZ PAN.
Kuchcik, M. (2020). Mortality and thermal environment (UTCI) in Poland-long-term, multi-city study. International Journal of Biometeorology. https://doi.org/10.1007/s00484-020-01995-w DOI
Kuchcik, M., Błażejczyk, K., Szmyd, J., Milewski, P., Błażejczyk, A., Baranowski, J. (2013). Potencjał leczniczy klimatu Polski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Kuchcik, M., Błażejczyk, K., Halaś, A. (2021). Long-term changes in hazardous heat and cold stress in humans: multi-city study in Poland. International Journal of Biometeorology. https://doi.org/10.1007/s00484-020-02069-7 DOI
Lorenc, H. (2000). Studia nad 220-letnią serią temperatury w Warszawie oraz ocena jej wiekowych tendencji. Materiały Badawcze IMGW, seria. Meteorologia 31, 7-37.
Majewski, G., Przewoźniczuk, W. (2014). Thermal seasons in Warsaw during the period 1961-2013. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, 18(4), 41-46. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0025 DOI
Mąkosza, A. (2013). Bioclimatic conditions of the Lubuskie Voivodeship. Geographia Polnica, 86(1), 37-46. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.5 DOI
Michalska, B. (2009). Variability of air temperature in North western Poland. In Z. Szwejkowski (Ed.), Environmental aspects of climate change (pp. 89-107). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Michalska, B. (2011). Tendencje zmian temperatury powietrza w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, 47, 67-75.
Nidzgorska-Lencewicz, J. (2015). Variability of human-biometeorological conditions in Gdańsk. Polish Journal of Environmental Studies, 24(1), 215-226. https://doi.org/10.15244/pjoes/26116 DOI
Nidzgorska-Lencewicz, J., Mąkosza, A. (2008). Zmienność występowania termicznych pór roku na Nizinie Szczecińskiej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 26 (7), 77-86.
Nidzgorska-Lencewicz, J., Mąkosza, A. (2013). Assessment of bioclimatic conditions within the area of Szczecin agglomeration. Meteorologische Zeitschrift, 22(5), 1-14. https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0451 DOI
Nowosad, A., Rodzik, B., Wereski, S., Dobek, M. (2013). The UTCI Index in Lesko and Lublin and its circulation determinants. Geographia Polonica, 86(1), 29-36. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.4 DOI
Olechnowicz-Bobrowska, B., Wojkowski, J. (2006). Okresy termiczne w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1991-2000). In J. Trepińska, Z. Olecki (Eds.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego (pp. 51-61). Kraków: IGiGP UJ.
Piotrowicz, K. (2000). Sposoby wydzielania pór roku. Przegląd Geofizyczny, 47(3-4), 261-278.
Piotrowicz, K. (2000). Zróżnicowanie termicznych pór roku w Krakowie. Prace Geograficzne, 105, 111-124, Kraków: Instytut Geografii UJ.
Piotrowicz, K. (2002). Metody wyznaczania dat początku i końca termicznych zim na przykładzie krakowskiej serii pomiarów temperatury powietrza. Przegląd Geofizyczny, (1-2), 81-92.
Półrolniczak, M., Szyga-Pluta, K., Kolendowicz, L. (2016). Bioklimat wybranych miast pasa pobrzeży południowobałtyckich na podstawie uniwersalnego wskaźnika obciążenia cieplnego. Acta Geographica Lodziensia, 104, 147-161.
Rozbicka, K., Rozbicki, T. (2018). Variability of UTCI index in South Warsaw depending on atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology, 133(1-2), 511-520. https://doi.org/10.1007/s00704-017-2201-y DOI
Szyga-Pluta, K. (2011). Zmienność termicznych pór roku w Poznaniu. Badania Fizjograficzne R 2- Seria A - Geografia Fizyczna (A62),181-195. https://hdl.handle.net/10593/9800
Tomczyk, A.M., Owczarek, M. (2020). Occurrence of strong and very strong heat stress in Poland and its circulation conditions. Theoretical and Applied Climatology, 139, 893-905. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02998-3 DOI
Trepińska, J. (2001). Fluktuacje termiczne w Europie od małej epoki lodowej do końca XX wieku. Prace i Studia Geograficzne, 29, 73-76.
Urban, A., Kyselý, J. (2014). Comparison of UTCI with other thermal indices in the assessment of heat and cold effects on cardiovascular mortality in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(1), 952-967. https://doi.org/10.3390/ijerph110100952 DOI
Wereski, S., Krzyżewska, A., Dobek, M. (2020). Winter UTCI variability in Poland in 21st century. Miscellanea Geographica, 24(3), 128-137. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0021 DOI
Woś, A. (2006). Termiczne pory roku w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku. In J. Trepińska, Z. Olecki (Eds.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego (pp. 117-126). Kraków: IGiGP UJ.
Żmudzka, E. (2004). Tendencje zmian a zróżnicowanie przestrzenne elementów klimatu w Polsce w drugiej połowie XX wieku. In Z. Michalczyk (Ed.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska (pp. 452-458). Lublin: Polskie Towarzystwo Geograficzne, UMCS.
Żmudzka, E. (2010). Changes in thermal conditions in the high mountain areas and contemporary warming in the central Europe. Miscellanea Geographica, 14, 59-70. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2010-0006 DOI

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

94

Issue:

2

Start page:

283

End page:

299

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:194934 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0206

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 2, 2021

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

99

Number of object content views in PDF format

198

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/229997

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information