Object structure
Title:

Tourism climate conditions in the Western Sudetes (Poland) in relation to UTCI

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 94 No. 2 (2021)

Creator:

Miszuk, Bartłomiej : Autor ORCID

Affiliation:

Miszuk, Bartłomiej : Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

bioclimate ; Sudetes ; UTCI ; WSI (tourism-climate index)

Abstract:

The region of Western Sudetes is one of the most popular tourist areas in Poland. Simultaneously, it is also characterized by significant variability in terms of climate conditions. Therefore, the main goal of the analysis was to evaluate variability in heat stress frequency according to UTCI and examine how it corresponds to the results of the tourism-climate index (WSI). The results for both indices, for 1971-2015 data, showed significant differences between the summit and the lower located mountain zones. Analysis on multiannual trends of UTCI classes showed significant increase in the frequency of thermoneutral conditions and decreasing tendency for cold stress categories.

References:

Amiranashvili, A., Chargazia, K., Matzarakis, A., Kartvelisgvili, L. (2015). Tourism Climate Index in the coastal and mountain locality of Adjara, Georgia. International Conference Sustainable Mountain Regions Make Them Work, Borovets Resort, Sofia, Bulgaria, 14-16 May 2015, 238-244. https://www.researchgate.net/publication/283301273
Błaś, M., Sobik, M. (2005). Osobliwości klimatu Karkonoszy i Gór Izerskich. In K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (Eds.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych (pp. 109-122). Kraków, Poland: IGiGP UJ.
Błażejczyk, K. (2004). Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Prace Geograficzne, 192, Warsaw: IGiPZ PAN.
Błażejczyk, K. (2006). MENEX_2005 - the Revised Version of Man-Environment Heat Exchange Mode. www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/menex.htm
Błażejczyk, K. (2019). Sezonowa i wieloletnia zmienność niektórych elementów klimatu w Tatrach i Karkonoszach w latach 1951-2015. Przegląd Geograficzny, 91(1), 59-80. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.1.2 DOI
Błażejczyk, K., Baranowski, J., Błażejczyk, A., Szmyd, J. (2013). Klimat i bioklimat Hali Gąsienicowej. In Z. Rączkowska, A. Kotarba (Eds.), Dolina Suchej Wody w Tatrach: środowisko i jego współczesne przemiany (pp. 193-200). Prace Geograficzne, 239, Warsaw: IGiPZ PAN.
Błażejczyk, K., Bröde, P., Fiala, D., Havenith, G., Holmer, I., Jendritzky, G., Kampmann, B. (2010). UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych. Przegląd Geograficzny, 82(1), 49-71. https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.1.2 DOI
Błażejczyk, K., Epstein, Y., Jendritzky, G., Staiger, H., Tinz, B. (2012). Comparison of UTCI to selected thermal indices. International Journal of Biometeorology, 56(3), 515-535. https://doi.org/10.1007/s00484-011-0453-2 DOI
Błażejczyk, K., Kunert, A. (2010). Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach. In Z. Krzan (Ed.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Tom III: Człowiek i Środowisko (pp. 61-68). Zakopane: Tatrzański Park Narodowy.
Błażejczyk, K., Kunert, A. (2011). Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Monografie IGiPZ PAN, 13, Warsaw: IGiPZ PAN.
Błażejczyk, K., Matzarakis, A. (2007). Assessment of bioclimatic differentiation of Poland based on the human heat balance. Geographia Polonica, 80(1), 63-82.
Bryś, K., Ojrzyńska, H. (2016). Bodźcowość warunków biometeorologiczych we Wrocławiu. Acta Geographia Lodziensa, 104, 193-200.
Dobek, M., Krzyżewska, A. (2015). Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, 70(2), 117-129. https://doi.org/10.17951/b.2015.70.2.117 DOI
Dubicka, M., Głowicki, B. (2000). Air temperature and cloudiness at Śnieżka between 1901 and 1998.Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 107, 207-212.
Fiala, D., Lomas, K.J., Stohrer, M. (2001). Computer prediction of human thermoregulatory and temperature responses to a wide range of environmental conditions. Inter national Journal of Biometeorology, 45(3), 143-159. https://doi.org/10.1007/s004840100099 DOI
Głowicki, B. (2005). Klimat Karkonoszy. In M. Mierzejewski (Ed.), Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek, Acta Universitatis Wraticlaviensis, 2823, 381-397.
Jendtri tzky, G., de Dear, R., Havenith, G. (2012). UTCI - why another thermal index? International Journal of Biometeorology, 56(3), 421-428. https://doi.org/10.1007/s00484-011-0513-7 DOI
Ketterer , C., Matzarakis, A. (2010). The tourism climate of Engadin, Switzerland. In A. Mazarakis, H. Mayer, F.-M. Chmielewski (Eds.), Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology (pp. 398-403). Freiburg, Germany: Albert-Ludwigs-University of Freiburg. https://doi.org/10.6094/UNIFR/15268
Koźmiński, C., Mąkosza, A., Michalska, B. (2007). Bioklimatyczne warunki wypoczynku w rejonie jeziora Miedwie w półroczu ciepłym. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 16(3), 3-37.
Krzyżewska, A., Wereski, S., Dobek, M. (2020). Summer UTCI variability in Poland in the twenty first century. International Journal of Biometeorology, https://doi.org/10.1007/s00484-020-01965-2 DOI
Lindner-Cendrowska, K. (2013). Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (a Warsaw case study). Geographia Polonica, 86(1), 55-66. https://doi.org/10.7163/gpol.2013.7 DOI
Matzarakis, A. (2007). Assessment method for climate and tourism based on daily data. In A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott (Eds.), Developments in tourism climatology (pp. 52-58). Freiburg, Germany: Commission on Climate, Tourism and Recreation International Society of Biometeorology.
Matzarakis, A. (2010). Assessment of Weather and Climate for Tourism and Health in the Alps. In Metropolises and "their" Alps. Proceedings of the Forum Alpinum 6 to 10 October 2010, Munich (pp. 35-38). Germany: Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Matzarakis, A., Koch, E., Rudel, E. (2007). Analysis of summer tourism period for Austria based on climate variables on daily basis. In A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott (Eds.), Developments in tourism climatology (pp. 122-128). Freiburg, Germany: Commission on Climate, Tourism and Recreation International Society of Biometeorology.
Matzarakis, A., Hammerle, M., Koch, E., Rudel, E. (2012). The climate tourism potential of Alpine destinations using the example of Sonnblick, Rauris and Saltzburg. Theoretical and Applied Climatology, 110, 45-658. https://doi.org/10.1007/s00704-012-0686-y DOI
Matzarakis, A., Schneevoigt, T., Matuschek, O., Endler, C. (2010). Climate-Tourism-Information-Scheme (CTIS). In A. Matzarakis, H. Mayer, F.-M. Chmielewski (Eds.), Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology (pp. 392-397). Freiburg, Germany: Albert-Ludwigs-University of Freiburg.
Mąkosza, A. (2016). Zastosowanie biometeorologicznej klasyfikacji warunków pogodowych w rekreacji i turystyce w Polsce środkowo-zachodniej. Przegląd Geograficzny, 88(3), 369-382. https://doi.org/10.7163/przg.2016.3.5 DOI
Migała, K., Urban, G., Tomczyński, K. (2015). Long-term air temperature variation in the Karkonosze mountains according to atmospheric circulation. Theoretical and Applied Climatology, 125, 337-351. https://doi.org/10.1007/s00704-015-1468-0 DOI
Miszuk, B. (2008). Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji. Prace Geograficzne IGiGP UJ, 120, 79-91.
Miszuk, B., Otop, I., Owczarek, M. (2012). Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów. Przegląd Geograficzny, 84(3), 437-446. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.7 DOI
Miszuk, B., Otop, I., Strońska, M., Schwarzak, S., Surke, M. (2016). Tourism-climate conditions and their future development in the Polish-Saxon border area. Meteorologische Zeitschrift, 25(4), 421-434. http://doi.org/10.1127/metz/2016/0700 DOI
Nowosad, M., Rodzik, B., Wereski, S., Dobek, M. (2013). The UTCI Index in Lesko and Lublin and its circulation determinants. Geographia Polonica, 86(1), 29-36. http://doi.org/10.7163/GPol.2013.4 DOI
Oehler, K., Matzarakis, A. (2007). Climate change and tourism potential in the Black Forest - a tourism and climate approach for forest areas. In A. Matzarakis, C. R. de Freitas, D. Scott (Eds.), Developments in tourism climatology (pp. 267-273). Freiburg, Germany: Commission on Climate, Tourism and Recreation International Society of Biometeorology.
Otop, I., Miszuk, B. (2011). Cechy klimatu Śnieżki. In J. Gierczak (Ed.), 130 lat obserwacji na Śnieżce (pp. 23-54). Wrocław: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pełech, S. (2013). Warunki biotermiczne w Tatrach Polskich. Prace Geograficzne, 133, 7-19, https://doi.org/10.4467/20833113PG.13.07.1097 DOI
Pełech, S. (2013). Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Tatrach Polskich. In R. Pawlusiński (Ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (pp. 403-412). Kraków: IGiGP UJ.
Perch-Nielsen, S.L., Amelung, B., Knutti, R. (2010). Future climate resources for tourism in Europe based on the daily Tourism Climate Index. Climatic Change, 103(3-4), 363-381. https://doi.org/10.1007/s10584-009-9772-2 DOI
Półrolniczak, M., Szyga-Pluta, K., Kolendowicz, L. (2016). Bioklimat wybranych miast pasa Pobrzeży Południowobałtyckich na podstawie uniwersalnego wskaźnika obciążenia cieplnego. Acta Geographia Lodziensa, 104, 147-161.
Radzka, U., Dragańska, E. (2015). Bioklimatyczne warunki turystyki i rekreacji w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Rogowski, M. (2015). Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 152-163.
Rogowski, M. (2018). Czasoprzestrzenny rozkład ruchu turystycznego na szczycie Śnieżki w 2015 roku. Prace Geograficzne, 154, 107-125. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.011.9443 DOI
Schwarzak, S., Otop, I., Kryza, M. (Eds.) (2014). Projekcje klimatu, zanieczyszczenia powietrza i ładunki krytyczne w regionie granicznym Polski i Saksonii. Dresden, Germany: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
Szczepankiewicz-Szmyrka, A., Mielcarek, A. (1997). Bioclimatic conditions in subalpine zone of Karkonosze Mts. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950(C4), 95-101.
Szyga-Pluta, K. (2017). Variation of cloudiness in the mountain region on the example of the Sudetes. Badania Fizjograficzne, Seria A, Geografia Fizyczna (A68), 205-221.
Tomczyk, A.M., Owczarek, M. (2020). Occurrence of strong and very strong heat stress in Poland and its circulation conditions. Theoretical and Applied Climatology, 139, 893-905. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02998-3 DOI
Wereski, S. (2012). Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981-1998). Przegląd Geograficzny, 84(3), 447-456. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.3.8 DOI
Wereski, S. (2018). Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki. Prace Geograficzne, 153, 89-103. https://doi.org/10.4467/20833113PG.18.005.8480 DOI
Wereski, S., Demczuk, P. (2015). Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki. In A. Wdowiak, A. Tucki (Eds.), Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka (pp. 212-224). Włodawa: Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej.
Zaninović, K., Matzarakis, A., Cegnar, T. (2006). Thermal comfort trends and variability in the Croatian and Slovenian mountains. Meteorologische Zeitschrift, 15(2), 243-251. https://doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0119 DOI

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

94

Issue:

2

Start page:

267

End page:

282

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0205

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: