Object structure

Title:

Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna = The theoretical and ideological foundations of geopolitics according to Rudolf Kjellén

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

351 s. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Kjellén Rudolf ; geopolityka ; państwo

References:

1. Blacksell M., 2008, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Flint C., 2008, Wstęp do geopolityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Holdar S., 1992, The ideal state and the power of geography the life – work of Rudolf Kjellén, Political Geography, 2, 3, s. 307–323.
4. Hwang K., 2011, Power in Alexander Supan’s. “Guidelines to General Political Geography” 1918/1920, Przegląd Geopolityczny, 3, Częstochowa, s. 23–44.
5. Jean C., 2003, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
6. Kjellén Björkquist R., 1970, Rudolf Kjellén. En människa i tiden kring sekelskiftet, Del I och II, Verbum, Stockholm.
7. Kjellén R., 1891, Hvad har Sverige vunnit genom unionen med Norge? Ett väktarerop till svenska folket, Göteborgs–Postens aktiebolag, Göteborg.
8. Kjellén R., 1893, 1894, Unionen: Sådan den skapades och sådam dan blifvit, I, Den ursprungliga unionen, II, Unions historia (1818–1891), III, Den nuvarande unionen, F&G Beijers bokförlags-aktiebolag, Stockholm.
9. Kjellén R., 1899, Studier öfver Sveriges politiska gränser, Ymer, 19.
10. Kjellén R., 1901, Politikken som vetenskap, Göteborgs Aftonblad, 22/26.03.1901, Göteborg.
11. Kjellén R., 1905, Geopolitische Betrachtungen über Skandinavien, Geographische Zeitschrift, 11(12), Leipzig, s. 657–671.
12. Kjellén R., 1914, Die Grossmächte der Gegenwart, B.G. Taubner, Leipzig-Berlin.
13. Kjellén R., 1915, Die Ideen von 1914: Eineweltgeschichliche Perspektive, Zwischen Krieg und Frieden, 29, S. Hirzel, Leipzig.
14. Kjellén R., 1916a, Die politischen Probleme des Weltkrieges, B.G. Teubner, Leipzig-Berlin.
15. Kjellén R., 1916b, Staten som lifvsform, Hugo Gebers Förlag, Stockholm.
16. Kjellén R., 1917a, Der Staat als Lebensform, S. Hirzel, Leipzig.
17. Kjellén R., 1917b, Schweden. Eine politische Monographie, Oldenbourg, München.
18. Kjellén R., 1917c, Studien zur Weltkriese, H. Bruckann, München.
19. Kjellén R., 1918–1919, Uderskninger till politikens system, 1. Öfverindelning och terminologi, 21, 2, s. 98–128; 2, Underindelningen, Statsretenskaplig Tidskrift, 22, 3, Lund, s. 3–18.
20. Kjellén R., 1918, Warum ich es mit Deutschland in diesen Weltkriege halte? Stimmen zum Weltkrieg, Verlag Karl Curtius, Berlin.
21. Kjellén R., 1920, Grundriss zu einem system der Politik, S. Hirzel, Leipzig.
22. Kjellén R., 1921a, Die Grossmächte und die Weltkrise, B.G. Teubner, Leipzig.
23. Kjellén R., 1921b, Dreibund und Dreiverband. Die diplomatische Vorgeschichte des Weltkrieges, Duncer-Humblot, München.
24. Kjellén R., 1924, Der Staat als Lebensform, Vorwinkel, Berlin-Grünewald.
25. Kjellén (Čellen) R., 2008, Gosudarstvo kak forma žizni, Rossren, Moskva.
26. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
27. Otok S., 2003, Geografia polityczna. Geopolityka–Państwo–Ekopolityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
28. Petersson O., 2003, Politisk vetenskap och vetenskaplig politik. Studier i svensk statvetenskap kring 1900, Uppsala Universitet, Uppsala.
29. Potulski J., 2010, Wprowadzenie do geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
30. Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
31. Sykulski L., 2011, Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa.
32. Thunander O., 2001, Swedish-German Geopolitics for a New Century – Rudolf Kjellén’s. The State as a Living Organism, Review of International Studies, 27, 3, s. 451–463.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

313

End page:

332

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: