Object structure
Title:

Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej = Immigrants from Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Creator:

Kowalski, Mariusz (geografia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

351 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Afryka Południowa ; Kolonia Przylądkowa ; kolonizacja holenderska ; Polacy

References:

1. Ankiewicz L., 1992, Genealogie Ankiewicz, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 29, 2, s. 37–40.
2. Barnard A.L., 1901, South Africa a Ccentury Ago. Letters Written from the Cape of Good Hope (1797–1801), Smith, Elder, & Co., London; Dodd, Mead & Co., New York.
3. Barrow J., 1801, Travels into the Interior of Southern Africa in the Years 1797 and 1798, Printed by A Strahan, Printers-Street, London.
4. Bell R., 2005, Muster Roll of the free settlers at the Cape of Good Hope for the year 1695, The Genealogical Society of South Africa, http://www.eggsa.org/transcriptions/monsterrollen/1695/mr_1695_intro.htm (21.10.2011).
5. Böeseken A.J., 1964, Simon van der Stel en sy Kinders, Nasou Beperk, Cape Town.
6. Burman J., 1992, The Unofficial History of the Cape, Human & Rousseau, Cape Town.
7. Breyna J., 1678, Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima, druk D.F. Rhetius, Gedania (Gdańsk).
8. Cape Archives Depot Receiver of Land Revenue, 1707, 1, s. 149, ID 0232; s. 163, ID 0263.
9. Coertzen P., Fensham Ch., 1988, The Huguenots of South Africa 1688–1988, Tafelberg, Cape Town.
10. Court of Justice, 1694, 2871, 1, Cape Town Archives Repository, National Archives of South Africa.
11. Court of Justice, 1707, 782, 17, Cape Town Archives Repository, National Archives of South Africa.
12. Cunningham A.M., 1975, Guide to the Archives and Papers, University of the Witwatersrand, Johannesburg.
13. De Villiers S.A., 1971, Robbeneiland: out of Reach, out of Mind: A History of Robbeneiland, C. Struik, Cape Town.
14. De Wet G.C., 1981, Die Vryliede en Vryswartes in die Kaapse Nedersetting 1657–1707, Clark Boekhandel, Kaapstad.
15. Dzwonkowski T.A., 1985, Pamiętniki: czyli pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej, PIW, Warszawa (wydali z rękopisu Stanisław i Tomasz Komorniccy).
16. Elphick R., 1985, Khoikhoi and the Founding of White South Africa, Ravan Press, Johannesburg.
17. Friedrich K., 2005, Inne Prusy. Prusy Królewskie i Polska między wolnością a wolnościami (1569–1772), Wydawnictwo Poznańskiego TPN, Poznań.
18. German F., 1990, Marcin Strzoda, gliwiczanin, pierwszy polski historyk Śląska (1587–1649), Rocznik Muzeum w Gliwicach, t. III, Gliwice.
19. Godée Molsbergen, E.C., 1922, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel III. Tochten langs de Z.O.-kust en naar het Oosten 1670–1752, Martinus Nijhoff, Den Haag.
20. Greeff J.M., 2007, Deconstructing Jaco: Genetic heritage of an Afrikaner, Annals of Human Genetics, 71, s. 674–688.
21. Haiman M., 1974, Polish Past in America 1608–1865, Polish Museum of America, Chicago.
22. Heawood E., 1912, A History of Geographical Discovery in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, University Press, Cambridge.
23. Heese J.A., 1971, Die Herkoms van die Afrikaner 1657–1867, Cape Town, AA Balkema, Cape Town.
24. Heese J.A., 1972, Elandsdrifse besondere begraafplaas, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 9, 2, s. 58.
25. Heyden van der U., 2001, Rote Adler an Afrikas Küste. Die brandenburgisch-preußische Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika, Selignow-Verlag, Berlin.
26. Hoffman W. J., 1952, Noted on Arms of Families of Dutch Descent, The New England historical and genealogical register, 106, New England Historic Genealogical Society, s. 4–14.
27. Höge J., 1946, Personalia of the Germans at the Cape 1652–1806, Archives Yearbook for South African History.
28. Inventories of the Orphan Chamber, 1804, MOOC8/55.39a, Testator: Hester Jacoba Moor (9 Junij 1804), Cape Town Archives Repository, National Archives of South Africa.
29. Kamieński A., 1995, Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.
30. Koeman C., 1952, Tabulae geographicae quibus colonia Bonae Spei depingitur. Eighteenth century cartography of Cape Colony. Cape Town, Amsterdam, Pretoria.
31. Kopie-rol van gekwalificeerde civiele en militaire VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop, 1725 december 31, Nationaal Archief, Den Haag, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, nr toegang 1.04.02, inv.nr 12610.
32. Kowalski M., 2005, Polscy przodkowie Burów, Najwyższy Czas!, 7 (12.02.2005), s. 28–29.
33. Kowalski M., 2006a, Polish Boer Families, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 43 (2), s. 38–46.
34. Kowalski M., 2006b, Udział emigrantów z Polski w kształtowaniu społeczności burskiej, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, s. 143–147.
35. Kowalski M., 2008, Bogotski/Abagostus/Aproskie, portal Ancestry.com, http://boards.ancestry.com/surnames.aproskie/27, (21.10.2011).
36. Kowalski M., 2009, Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789–1815), Familia - Quaterly Journal of the Genalogical Society of South Africa, 46, 3, s. 147–164.
37. Kowalski M.A., 2005, Kolonie Rzeczypospolitej, Bellona, Warszawa.
38. Kurkowa A., 1989, Jakub i Jan Filip Breynowie: studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
39. Leibbrandt H. C. V., 1887, Rambles Through the Archives of the Colony of the Cape of Good Hope, 1688–1700, J.C. Juta and Co., Cape Town.
40. Leibbrandt H. C. V., 1896a, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 1, Journal, 1699–1732, W.A. Richards & Sons, Government Printers, Cape Town.
41. Leibbrandt H. C. V., 1896b, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 2, Letters Received, 1695–1708, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town.
42. Leibbrandt H. C. V., 1896c, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 3, Letters Despatched 1696–1708, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town.
43. Leibbrandt H. C. V., 1897a, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 5–7, Riebeeck’s journal, & c., Dec.1651 – May 1662, 1–3, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town.
44. Leibbrandt H. C. V., 1897b, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 4, The defence of Willem Adriaan van der Stel, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town.
45. Leibbrandt H. C. V., 1902, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 15, Journal, 1671–1674 & 1676, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town.
46. Leibbrandt H. C. V., 1903, Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 13, Letters despatched from the cape, 1652–1662, 3, W.A. Richards & sons, Government Printers, Cape Town.
47. Leśniewski M., 2008, Afrykanie, Burowie, Brytyjczycy: studium wzajemnych relacji 1795–1854, BEL Studio, Warszawa.
48. Mapa nazwisk, Moikrewni.pl, http://www.moikrewni.pl/mapa/ (21.10.2011).
49. Mossop E.E., 1931, Journals of the Expeditions of the Honourable Ensigns Olof Bergh (1682 and 1683) and Isaq Schrijver (1689), Van Riebeeck Society, Cape Town.
50. Opgaafrolle 1719 (April 1720), Nationaal Archief, Den Haag: KA 4060.
51. Pama C., 1983, Die groot Afrikaanse familienaamboek, Human & Rousseau, Kaapstad.
52. Pelc J., 1973, Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w., Wiedza Powszechna, Warszawa.
53. Pelc J., 1977, Morsztyn Zbigniew, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXII, Instytut Historii PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 1–5.
54. Pula J. S., 2008, Jamestown’s 400th Anniversary, Polish American Studies, 65, 2 (Autumn), s. 9–15.
55. Procuratie - om gage van Hendrik Holstyn te vorderen by VOC te Enkhuizen, Aktenummer 103, 30.11.1748, 34–4 Notarissen in de stad Utrecht 1560–1905, Inventarisnummer: U166a025.
56. Raniowski K., 2005, Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn, Wolsztyn.
57. Ratzel F., 1879, Gröben, Otto Friedrich von de, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), 9, Duncker & Humblot, Leipzig, s. 706.
58. Receiver of Land Revenue, 1707a, vol. 1, s. 149, ID nr. 0232, Cape Archives Depot.
59. Receiver of Land Revenue, 1707b, vol. 1, s. 163, ID nr. 0263, Cape Archives Depot.
60. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, 7, s. 90–103, 11 Aprilis 1672, Cape Town Archives Repository.
61. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, 10, s. 33–59, 28 December 1676 – 1 Januarie 1677, Cape Town Archives Repository.
62. Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, 51, s. 53–65, 21 November 1719, Cape Town Archives Repository.
63. Rolle der Vrijhuijden die bij anderen in dienst, 31 December 1693, Nationaal Archief, Den Haag, De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, nr toegang 1.04.02, inv.nr 4032.
64. Ross R., 1983, Cape of Torments: Slavery and Resistance in South Africa, Routledge and Kegan Paul, London.
65. SAG, South African Genealogies, 1986–2008, compiled by J.A. Heese, edited by R.T.J. Lombard, Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), Stellenbosch.
66. Schmidt W., 1955, Deutsche Wanderung nach Südafrika im 19. Jahrhundert; Dietrich Reimer Verlag, Berlin.
67. Scholtz I., 2009, My Familia, http://myfam.co.za (21.10.2011).
68. Schwar J.F., Pape B.E., 1958, Germans in Kaffraria: German Settler’s centenary, 1858–1958, King Print Co., King Williams Town.
69. Shell R. C.-H., 1986, Slavery at the Cape of Good Hope, 1680–1731, Ph.D. diss., Yale University, New Haven.
70. Shell R. C.-H., 2005, The Forgotten Factor in Cape Colonial Frontier Expansion, 1658–1817, Safundi –The Journal of South African and American Comparative Studies, 6/2.
71. Sleigh D., 2004, Die buiteposte. VOC-buiteposte onder Kaapse bestuur 1652–1795, Protea Boekhuis, Pretoria.
72. Stapel F.W., 1933, Stel, Hendrik van der, [w:] P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, Deel 9, A.W. Sijthoff, Leiden.
73. Tazbir J., 2001, Sarmaci i świat, Universitas, Kraków.
74. Theal G.M., 1888, History of South Africa 1691–1795, S. Sonnenschein & Co., London.
75. Theal G.M., 1910, History and Ethnography of Africa South of the Zambesi, S. Sonnenschein & Co., London.
76. The Dutch East India Company’s shipping between the Netherlands and Asia 1595–1795, www.historici.nl, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/ (21.10.2011).
77. The First Fifty Years Project, http://www.e-family.co.za/ffy/index.htm (21.10.2011).
78. Thijssen L., 2003, Polska i Niderlandy – 1000 lat kontaktów, Walburg Pers, Zutphen.
79. Van Epen D.G., 1898, De Wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde enz, 2, Brussel.
80. Van Gelder R., 1997, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de voc (1600–1800), Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, Nijmegen.
81. Van Gelder R., Naporra’s omweg: het leven van een VOC-matroos (1731–1793), Atlas, Amsterdam.
82. Venter P., 2009, Feite, afleidings, aannames en bespiegelinge oor ‘n Suid-Afrikaanse stamvader – VENTER, Familia – Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 46, 3, s. 132–146.
83. VOC - sea-voyagers, Nationaal Archief, http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ (21.10.2011).
84. White M., D., 2001, Catharina Brits (1797), Familia - Quaterly Journal of the Genealogical Society of South Africa, 38, 1, s. 46–47.
85. Żukowski A., 1994a, Kontakty z Afryką Południową mieszkańców Gdańska w służbie holenderskiej Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej (II połowa XVII–koniec XVIII wieku), Rocznik Gdański, 54, 1, s. 5–21.
86. Żukowski A., 1994b, W kraju złota i diamentów. Polacy w Południowej Afryce XVI–XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
87. Żukowski A., 2001, Udział Polaków w formacjach wojskowych i porządkowych w Afryce Południowej na przestrzeni wieków; [w:] A. i Z. Judyccy (red.), „Polacy i osoby polskieg pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność”. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Instytut Badań Biograficznych, Toruń, s. 584–593.
88. Żukowski A., 2005, Servicemen from the Kongdom of Poland in the Dutch East India Company and their South African connections, Slavic Almanach - The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies, 11, 1, s. 96–106.
89. Żukowski A., 2008, Diaspora polska w Republice Południowej Afryki w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji świata, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

279

End page:

312

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: