Object structure

Title:

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I = Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space – Part I

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Józefowicz, Iwona

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

351 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

codzienna ruchliwość ; osoby niepełnosprawne ; dostepność przestrzenna ; przemieszczenia wewnątrzmiejskie ; miejsca zatrudnienia ; miejsca opieki lekarskiej ; miejsca rekreacji i wypoczynku

References:

1. Aldred R., Woodcock J., 2008, Transport: challenging disabling environments, Local Environment, 13, 6, s. 485–496.
2. Anderson C.A., 2001, Claiming disability in the field of geography: access, recognition and integration, Social and Cultural Geography, 2, 1, s. 87–93.
3. Anderson P., Kitchin R., 2000, Disability, space and sexuality: access to family planning services, Social Science and Medicine, 51, 8, s. 1163–1173.
4. Barrett E., Heycock M., Hick D., Judge E., 2003, Issues in access for disabled people. The case of the Leeds Transport Strategy, Policy Studies, 24, 4, s. 227–242.
5. Butler R., Bowlby S., 1997, Bodies and spaces: an exploration of disabled people’s experiences of public space, Environment and Planning D: Society and Space, 15, 4, s. 411–433.
6. Butler R., Parr H. (red.), 1999, Mind and Body Spaces. Geographies of Illness, Impairment and Disability, Routledge, London-New York.
7. Casas I., 2007, Social exclusion and the disabled: an accessibility approach, Professional Geographer, 59, 4, s. 463–477.
8. Casas I., Horner M.W., Weber J., 2009, A comparison of three methods for identifying transport-based exclusion: a case study of children’s access to urban opportunities in Erie and Niagara counties, New York, International Journal of Sustainable Transportation, 3, 4, s. 227–245.
9. Chouinard V., 1997, Making space for disabling differences: challenging ableist geographies, Environment and Planning D: Society and Space, 15, 4, s. 379–387.
10. Church A., Frost M., Sullivan K., 2000, Transport and social exclusion in London, Transport Policy, 7, 3, s. 195–205.
11. Filipek M., 2006, Osoby niepełnosprawne w Jaworznie, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 549–561.
12. Gałkowski A., 1999, Architektoniczne i urbanistyczne uwarunkowania udostępnienia infrastruktury transportowej dla osób niepełnosprawnych, [w:] II Konferencja naukowa pt. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Kraków, s. 37–44 (Suplement).
13. Gant R., 1992, Transport for the disabled, Geography, 77, 1, s. 88–91.
14. Gant R., 1997a, Pedestrianisation and disabled people: a study of personal mobility in Kingston town centre, Disability and Society, 12, 5, s. 723–740.
15. Gant R., 1997b, Elderly people, personal mobility and local environment, Geography, 82, 3, s. 207–217.
16. Gant R., 2002, Shopmobility at the millennium ‘Enabling’ access in town centres, Journal of Transport Geography, 10, 2, s. 123–133.
17. Gant R., Smith J., 1998, Shopmobility, personal mobility and disabled people, Geography,83, 3, s. 280–283.
18. Gleeson B.J., 1996, A geography for disabled people?, Transactions, Institute of British Geographers, NS 21, 2, s. 387–396.
19. Gleeson B., 1997, Community care and disability: the limits to justice, Progress in Human Geography, 21, 2, s. 199–224.
20. Gleeson B., 1999, Geographies of Disability, Routledge, London-New York.
21. Golledge R.G., 1993, Geography and the disabled: a survey with special reference to vision impaired and blind populations, Transactions, Institute of British Geographers, NS 18, 1, s. 63–85.
22. Golledge R.G., 1997, On reassembling one’s life: overcoming disability in the academic environment, Environment and Planning D: Society and Space, 15, 4, s. 391–409.
23. Gorzycka E., 1999, Dostosowanie środowiska do potrzeb lokomocyjnych osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych elementów infrastruktury miasta, [w:] II konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Kraków, s. 45–51 (Suplement).
24. Grabowska-Pałecka H., 2004, Niepełnosprawni w obszarach i obiektach zabytkowych. Problemy dostępności, Seria Architektura, Kraków.
25. Hall E., 2004, Social geographies of learning disability: narratives of exclusion and inclusion, Area, 36, 3, s. 298–306.
26. Hall T., Healey M., Harrison M., 2002, Fieldwork and disabled students: discourses of exclusion and inclusion, Transactions, Institute of British Geographers, NS 27, 2, s. 213–231.
27. Hall E., Kearns R., 2001, Making space for the ‘intellectual’ in geographies of disability, Health and Place, 7, 3, s. 237–246.
28. Hine J., Mitchell F., 2001, Better for everyone? Travel experiences and transport exclusion, Urban Studies, 38, 2, s. 319–332.
29. Imrie R., 1996a, Ableist geographies, disabilist spaces: towards a reconstruction of Golledge’s‘ Geography and the Disabled’, Transactions, Institute of British Geographers, NS 21, 2, s. 397–403.
30. Imrie R., 1996b, Disableism and the City: International Perspectives, Paul Chapman Publishing, London.
31. Imrie R., 2000, Disability and discourses of mobility and movement, Environment and Planning A, 32, 9, s. 1641–1656.
32. Imrie R., Edwards C., 2007, The geographies of disability: reflections on the development of a sub-discipline, Geography Compass, 1, 3, s. 623–640.
33. Iwarsson S., Jensen G., Ståhl A., 2000, Travel Chain Enabler: development of a pilot instrumentfor assessment of urban public bus transport accessibility, Technology andDisability, 12, 1, s. 3–12.
34. Józefowicz I., 2006, Bydgoszcz – przyjazne miasto? Dostępność przestrzenna wybranych funkcji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, [w:] H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, II, Impuls, Kraków, s. 301–312.
35. Józefowicz I., 2007, Sport dla wszystkich... Możliwości rekreacji ruchowej niepełnosprawnych mieszkańców Bydgoszczy, [w:] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XIII, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa-Rzeszów, s. 281–291.
36. Kenyon S., Lyons G., Rafferty J., 2002, Transport and social exclusion: investigating the possibility of promoting inclusion through virtual mobility, Journal of Transport Geography, 10, 3, s. 207–219.
37. Kitchin R., 1998, ‘Out of place’, ‘knowing one’s place’: space, power and the exclusion of disabled people, Disability and Society, 13, 3, s. 343–356.
38. Kitchin R., 1999a, Morals and ethics in geographical studies of disability, [w:] J.D. Proctor, D.M. Smith (red.), Geography and Ethics. Journeys in a Moral Terrain, Routledge, London-NewYork, s. 223–236.
39. Kitchin R., 1999b, Creating an awareness of others. Highlighting the role of space and place, Geography, 84, 1, s. 45–54.
40. Kitchin R., 1999c, Mapping disabled access, INSITE Autumn/Winter 1999, s. 6–8.
41. Kitchin R., 2000, The researched opinions on research: disabled people and disability research, Disability and Society, 15, 1, s. 25–47.
42. Kitchin R., 2001, Investigating disability and inclusive landscapes, Teaching Geography, 26, 2, s. 81–85.
43. Kitchin R., Law R., 2001, The socio-spatial construction of (in)accessible public toilets, Urban Studies, 38, 2, s. 287–298.
44. Kitchin R., Mulcahy F., bez daty, Disability, Access to Education, and Future Opportunities, Combat Poverty Agency, Ireland.
45. Kitchin R., Shirlow P., Shuttleworth I., 1998, On the margins: disabled people’s experience of employment in Donegal, West Ireland [1], Disability and Society, 13, 5, s. 785–806.
46. Kitchin R., Wilton R., 2000, Disability, geography and ethics, Ethics, Place and Environment, 3, 1, s. 61–65.
47. Knowles R.D., 2006, Transport shaping space: differential collapse in time-space, Journal of Transport Geography, 14, 6, s. 407–425.
48. Komardjaja I., 2001, New cultural geographies of disability: Asian values and the accessibility ideal, Social and Cultural Geography, 2, 1, s. 77–86.
49. Lucas K., 2004, Transport and social exclusion, [w:] K. Lucas (red.), Running on Empty. Transport, Social Exclusion and Environmental Justice, The Polity Press, Bristol, s. 39–53.
50. Łobożewicz T. (red.), 2000, Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych, DrukTur, Warszawa.
51. Marchewka A., 2001, Dostępność wybranych obiektów komunikacyjnych i hotelowych Krakowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, [w:] III konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 69–74.
52. Marchewka A., Adamska A., 1999, Oświęcim – analiza dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, [w:] II konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków (Suplement), s. 97–102.
53. Marchewka A., Hrynczuk A., 1999, Wieliczka – ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, [w:] II konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodark iSurowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków (Suplement) s. 103–109.
54. Marchewka A., Ryś M., 2001, Dostępność drogi królewskiej na Wawel w Krakowie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – porównanie stanu z roku 1996, [w:] III konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 75–79.
55. Marchewka A., Salach K., 2001, Dostępność wybranych obiektów kulturalnych miasta Krakowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, [w:] III konferencja naukowa pn. Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 81–86.
56. Matthews H., Beale L., Picton P., Briggs D., 2003, Modelling access with GIS in urban systems (MAGUS): capturing the experiences of wheelchair users, Area, 35, 1, s. 34–45.
57. Morris H.T., Snelson A., 1994, An improved road environment for older and disabled drivers, [w:] J. Smith (red.), Transport and Welfare, Transport Geography Study Group, Institute of British Geographers, Salford, s. 77–84.
58. Opracowanie koncepcji docelowego układu drogowo-ulicznego oraz układu komunikacji zbiorowej miasta Bydgoszczy, 1994–1997, t. I, Badania i analizy dotyczące stanu istniejącego, Sprawozdanie końcowe pracy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Budownictwa Drogowego ATR, Bydgoszcz, materiały wewnętrzne.
59. Oxley P.R., Richards M.J., 1995, Disability and transport. A review of the personal costs of disability in relation to transport, Transport Policy, 2, 1, s. 57–65.
60. Park D.C., Radford J.P., Vickers M.H., 1998, Disability studies in human geography, Progress in Human Geography, 22, 2, s. 208–233.
61. Parr H., 1997, Mental health, public space, and the city: questions of individual and collective access, Environment and Planning D: Society and Space, 15, 4, s. 435–454.
62. Porter A., 2000, Playing the ‘disabled role’ in local travel, Area, 32, 1, s. 41–48.
63. Preston J., Rajé F., 2007, Accessibility, mobility and transport-related social exclusion, Journal of Transport Geography, 15, 3, s. 151–160.
64. Satoła M., 2006, Kształcenie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej warunkiem jej aktywizacji zawodowej, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 1–2 (5–6), s. 260–288.
65. Schmöcker J.-D., Quddus M.A., Noland R.B., Bell M.G.H., 2008, Mode choice of older and disabled people: a case study of shopping trips in London, Journal of Transport Geography, 16, 4, s. 257–267.
66. SEU, 2003, Making the Connections: Final Report on Transport and Social Exclusion, Social Exclusion Unit, London.
67. Śleszyński P., 2006, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego Spisu Powszechnego, Polityka Społeczna, 9, s. 23–27.
68. Taylor Z., Józefowicz I., 2012, Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes, Journal of Transport Geography, (doi:10.1016/j.trangeo.2011.12.008, w druku).
-
69. Thomas C., 1999, Female Forms. Experiencing and Understanding Disability, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
70. Urbanowicz U., Burda-Świerz K., 2006, Dostęp osób niepełnosprawnych do opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej w dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych, [w:] H. Ochonczenko, A. Nowicka (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, Impuls, Kraków, s. 221–232.
71. Ureta S., 2008, To move or not to move? Social exclusion, accessibility and daily mobility among the low-income population in Santiago, Chile, Mobilities, 3, 2, s. 269–289.
72. Valentine G., 2003, Geography and ethics: in pursuit of social justice – ethics and emotions in geographies of health and disability research, Progress in Human Geography, 27, 3, s. 375–380.
73. Wichrowska I., 2004, Rynek pracy chronionej na przykładzie Bydgoszczy, [w:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 313–324.
74. Wilton R.D., 2004, From flexibility to accommodation? Disabled people and the reinvention of paid work, Transactions, Institute of British Geographers NS, 29, 4, s. 420–432.
75. Yau M.K., McKercher B., Packer T.L., 2004, Traveling with a disability. More than an access issue, Annals of Tourism Research, 31, 4, s. 946–960.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

261

End page:

278

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: