Title:

Maior Atlas Scholasticvs Ex Triginta Sex Generalibvs Et Specialibvs Mappis Homannianis [...] ; Maior Atlas Scholasticus Ex Triginta Sex Generalibus Et Specialibus Mappis Homannianis [...]

Subtitle:

Maior Atlas Scholasticvs Ex Triginta Sex Generalibvs Et Specialibvs Mappis Homannianis [...]

Creator:

Homännische Erben

Publisher:

exhibitus ab Homannianis Heredibus

Place of publishing:

Norimbergae

Date issued/created:

[post 1799]

Description:

Skale różne ; 1 atlas ([2], 36 k. większość złoż.) : miedzior., mapy kolor. ręcznie ; 55 cm ; Na k. tyt. spis map ; Do atlasu włączono k. tyt. z roku 1752, data wyd. wg najpóżniej wydanej mapy w atlasie ; W atlasie dwukrotnie zamieszczono: Charte das Russische Reich und die von den Tatarn bewohnte Länder in Europa und Asia enthaltend, 1786 ; brak k. 33 Magna Tataria

Subject and Keywords:

Mapy ogólnogeograficzne -- 18 w. [KABA] ; Atlasy -- 18 w. [KABA] ; atlasy ogólnogeograficzne ; 18 w.

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Atlas

Format:

application/octet-stream

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. B.1685 ; click here to follow the link

Language:

lat

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: