Object structure
Title:

Charakterystyka zasilania roztopowego w dorzeczu Warty na obszarzeNiziny Wielkopolskiej jako głównej składowej fal wezbraniowych = Characteristics of meltwater nourishment as the chief component of peakhigh-water events in the Wielkopolska Lowland part of the Warta Basin

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Creator:

Major, Maciej (geoekologia)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

164 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

meltwater nourishment ; peak high-water events ; snow cover ; Warta basin ; Wielkopolska Lowland

References:

1. Kaniecki A., 1982, Pojemność retencyjna i zmienność zasobów wodnych małej zlewni nizinnej na przykładzie dorzecza Wrześnicy, Wydawnictwo UAM, Poznań.
2. Kondracki J., 1968, Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym, Prace Geograficzne, IG PAN, 69, Warszawa, s. 13–41.
3. Kondracki J., 1977, Regiony fizycznogeograficzne Polski, Wydawnictwo UW, Warszawa.
4. Krygowski B., 1972, Nizina Wielkopolska, [w:] R. Galon (red.), Geomorfologia Polski, Niż Polski, t. 2, PWN, Warszawa, s. 186–223.
5. Kupczyk E., 1990, Formowanie się i zanik pokrywy śnieżnej, [w:] U. Soczyńska (red.), Podstawy hydrologii dynamicznej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
6. Majdanowski S., 1950, Zagadnienie rynien jeziornych na Niżu Europejskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 2, 1, s. 35–122.
7. Major M., 1999, Kształtowanie się i charakterystyka roztopowych fal wezbraniowych w zlewniach dorzecza Warty, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 50, s. 117–134.
8. Opady atmosferyczne z lat 1960–1980, PIHM, IMGW, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
9. Roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych z lat 1960–1980, PIHM, IMGW, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
10. Roczniki meteorologiczne z lat 1965, 1971, 1979, PIHM, IMGW, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
11. Rotnicka J., 1991, Wpływ melioracji podstawowych i szczegółowych na przebieg wezbrań górnej Prosny, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 42, s. 229–237.
12. Stankowski W., 1991, Zarys geologii i pochodzenie rzeźby dorzecza Warty, [w:] R. Pawuła-Piwowarczyk (red.), Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska w dorzeczu Warty, Materiały dla Studiów Doktoranckich i Podyplomowych, 19, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
13. Wilgat T., 1966, Odległość od wody jako wskaźnik gęstości sieci wodnej, Przegląd Geograficzny, 38, 3, s. 371–380.
14. Woś A., 1994, Klimat Niziny Wielkopolskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
15. Wrzesiński D., 1999, Sezonowa struktura odpływu w dorzeczu Warty i jej przyrodnicze uwarunkowania, Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

105

End page:

121

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: