Object structure

Title:

Polish presidential election of 2010: a study of the power of voters in big and medium-sized towns

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 No. 2 (2011)

Creator:

Matykowski, Roman ; Kulczyńska, Katarzyna

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

138 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

electoral geography ; Poland

References:

1. Anduiza-Perea, E. (1999), Individuos o sistemas? Las razones de la abstención en Europa Occidental, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.
2. Bartkowski, J. (2003), Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne [Tradition and politics. Effect of cultural traditions of Polish regions on contemporary social and political behaviour patterns]. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
3. Chojnicki, Z. (1998), Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego—koncepcje i założenia teoretyczne [Determinants of development of a border region: Conceptions and theoretical assumptions], in Gruchman B. and Parysek J.J. (eds.). Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego [Studies on development and spatial organization]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 11-48.
4. Chojnicki, Z., Czyż, T. (1978), Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej [Methodological foundations of factor analysis application], in Chojnicki, Z., Czyż, T., Parysek, J.J. and Ratajczak, W. (eds.). Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi [Investigation of Poland's spatial socio-eco-nomic structure by means of factor methods]. Oddział PAN w Poznaniu, Seria Geografia, vol. 2, PWN, Warszawa-Poznań, 7-19.
5. Cześnik, M. (2007), Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza [Electoral participation in Poland. A comparative perspective]. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
6. Dogan, M. (1967), Political cleavage and social stratification in France and Italy, in Lipset, S.M., Rokkan, S. (eds.). Party systems and voter alignments. The Free Press, New York, 129-195.
7. Florczyk, A., Najdowski, T. and Żukowski, T. (1989), Nowa geografia polityczna Polski [The new political geography of Poland], Tygodnik Solidarność, 6 (43), 6 July.
8. Heffner, K. (2008), Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. [Operation of small towns in the settlement system of Poland: A 2033 forecast], <www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/pozi-om_krajowy/polska_ polityka_przestrzenna/ prace_nad_KPZK_2008-2033/Documents/ Heffner.pdf>, Ministry of Regional Development website, accessed 2 September 2010.
9. <http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/ WYN/W/index.htm (State Election Commis-sion—Results of the 2010 presidential elections 22 June to 10 July 2010).
10. <http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_ podgrup.wymiary'?p_kate = 38p_grup = 78_ pgru= 13368p-dane = 0>, (Central Statistical Office, Regional Data Bank: Population 21 June-1 July 2010).
11. Kowalski, M. (2003), Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju [Polarisation of voting behaviour in Poland as a result of the country's civilisational split], in Kowalski, M. (ed.). Przestrzeń wyborcza Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 11-48.
12. Krzemiński, P. (2009), Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005-2007—wzory przestrzennych zróżnicowań [Voting behaviour in parliamentary and presidential elections in Poland in 2005-2007: Patterns of spatial diversities]. Przegląd Geograficzny, 81, 2: 259-281.
13. Matykowski, R.(2007), Zróżnicowanie regionalne wyników wyborów do Sejmu w Polsce w latach 1991-2005 [Regional differences in the results of parliamentary elections in Poland in the years 1991-2005], in Kiniorska, I. and Sala, S. (eds.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych [Role of socio-economic geography in regional studies], II, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 185-191.
14. Matykowski, R. (2010), The electorate in Poland's large and medium-sized cities and towns and its influence on the results of the 2007 parliamentary elections. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, Wydawnictwo Naukowe, UMK, Toruń, 13: 103-111.
15. Matykowski R., Tobolska A. and Konecka B. (1995), Urbanizacja jako czynnik zachowań wyborczych i zachowania wyborcze jako przejaw urbanizacji [Urbanisation as a factor of electoral behaviour and electoral behaviour as a manifestation of urbanisation], in Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze [Centres and peripheries of large cities. Transformation and funture. Concepts and research methods], VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 83-92.
16. Matykowski, R. Kulczyńska, K. (2010), Wybory Prezydenta RP w 2010 roku: studium znaczenia elektoratu dużych i średnich miast [Polish presidential election in 2010: A study of the power of votes in big and medium-sized towns]. Przegląd Geograficzny, 82, 4: 593-618.
-
17. Parysek, J., Adamczak, Z. and Grobelny, R. (1991), Geografia polskich wyborów prezydenckich 1990 r. [Geography of the 1990 presidential election in Poland], Przegląd Geograficzny, 63, 3-4: 245-270.
18. Rocznik Demograficzny GUS (Demographic Yearbook of Poland), (2008), Warszawa.
19. Rogacki, H. (1988), Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce [Factors of industry concentration in Poland], Poznań, Seria Geografia, 41, UAM w Poznaniu.
20. Śleszyński, P. (2007a), Dlaczego Lech Kaczyński wygra! wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej [How Lech Kaczyński won the presidential election of 2005. A study in electoral geography]. Czasopismo Geograficzne, 78,1-2: 61-82.
21. Śleszyński, P. (2007b), Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć? [Second round of the 2005 presidential election: was a forecast possible'?]. Przegląd Geograficzny, 79, 1: 115-132.
22. Węcławowicz, G. (1993), Géographie électorale en Pologne, Mappemonde, 2: 6-8.
23. Węcławowicz, G. (1995), Electoral geography at the national, regional and intraurban scale. Conference Papers, Warsaw, Institute of Geography and Spatial Organization, PAS, 24: 59-69.
24. Zarycki, T. (1997), Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski [New socio-political space of Poland], Warszawa, Studia Regionalne i Lokalne, 23 (56), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski.
25. Zarycki, T. (2001), Rediscovery of environmental influences on the political map. The case of Polish electoral geography, in Antonich M., Kolossov V. and Pagnini M.P. (eds.). On the centenary of Ratzel's Politische Geographie. Europe Between Political Geography and Geopolitics, Memorie delia Societa Geografia Italiana, 63, 673-686.
26. Zuzańska-Zyśko, E. (2006), Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim [Small towns in the period of transformation. A case study in the Silesia region], Katowice, Śląsk Wydawnictwo Naukowe.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

93

End page:

113

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.2.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: