Object structure
Title:

Organizational restructuring and ownership transformation in Poland’s inland shipping companies after 1990

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 No. 2 (2011)

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946– ) ; Ciechański, Ariel

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

138 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

inland shipping ; systemic transformation ; ownership transformation ; Poland

References:

1. Bąkowski, W. (1995), Rola małych, średnich i dużych firm w transporcie [The role of smali, medium-sized and large firms in transport], in: Materiały międzynarodowej konferencji 'Wspólna Europa: szanse i zagrożenia dla transportu', Warszawa, SGH, pp. 367-379.
2. Bujak, A. (2008), Żegluga śródlądowa w ujęciu pragmatycznym [Inland shipping conceptualised pragmatically]. Przegląd Komunikacyjny, 9: 16-19.
3. Czermańska, R., Czermański, E., Łuczak, B. and Kowalczyk, U. (2003), Stan techniczno-organizacyjny portów śródlądowych w Polsce [Technical-organizational state of inland ports in Poland], Gdańsk: Instytut Morski, mimeo.
4. Diagnoza stanu istniejącego rozwoju żeglugi śród-lądowej w Polsce [Diagnosis of the condition of inland sh ipping developm en t in Poland] (no date). Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej, mimeo.
5. Europe develops inland shipping (2001), Lloyd's Shipping Economist, 8 [after:] Paprocki and J. Pieriegud (2004) Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej [Prospects for the development of Polish inland shipping in the enlarged European Union], Problemy Ekonomiki Transportu, 1: 57-69.
6. Kulczyk, J. and Winter, J. (2003), Śródlądowy transport wodny [Inland water transport], Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
7. Kwiatkowska, E. (1992), Przemiany w żegludze śródlądowej [Changes in inland shipping]. Przegląd Komunikacyjny, 7-8: 10-13.
8. Łepek, H. (2009), Rola żeglugi śródlądowej w europejskim systemie transportowym [Role of inland shipping in European transport system] in Babiński, J. (ed.). Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Geografii UKW, pp. 13-30.
9. Miłkowski, M. (1997), Dylematy i szanse polskiej żeglugi rzecznej [Dilemmas and chances of Polish river shipping], Przegląd Komunikacyjny, 2: 10-17.
10. Odratrans—prospekt emisyjny [Odratrans—prospectus] (2005), Wroclaw, Odratrans SA.
11. Paprocki, W. and Pieriegud, J. (2004), Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii Europejskiej [Prospects for the development Polish inland shipping in enlarged European Union], Problemy Ekonomiki Transportu, 32, 1: 57-69.
12. Polski Rejestr Statków [Polish Registry of Ships] (2009), Dane ze świadectwa klasy statków śródlądowych. Available at: <www.prs.pl> (accesssed 5 February 2010).
13. Rydzkowski, W. and Rolbiecki, R. (1993), Przekształcenia własnościowe i strukturalne w transporcie wodnym śródlądowym [Owner-ship and structural transformation in inland water transport]. Przegląd Komunikacyjny, 12: 14-16.
14. Sibilski, W. (2003) Grupa kapitałowa Izo-Erg-Odratrans-Zegluga Bydgoska: przegrupowanie barek i pchaczy [Capital group Izo-Erg-Odratrans-Zegluga Bydgoska: reorganization of barges and pushers]. Available at: <www. gazeta.pl> (accessed 1 February 2010).
15. Taylor, Z. and Ciechański, A. (2006), Deregulation in Polish rail transport. Transport Reviews, 26, 3: 305-324.
http://dx.doi.org/10.1080/01441640500443856 -
16. Taylor, Z. and Ciechański, A. (2008), What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5: 619-640.
http://dx.doi.org/10.1080/01441640801943018 -
17. Taylor, Z. and Ciechański, A. (2010a), Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. Transport Reviews, 30, 4: 407-434.
http://dx.doi.org/10.1080/01441640903034369 -
18. Taylor, Z. and Ciechański, A. (2010b), Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. [Organizational and ownership transformation in Poland's inland and coastal shipping companies after 1990], Przegląd Geograficzny, 82, 2: 191-220.
http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.3 -
19. Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych [The Act on Shipping and Floating on Inland Water Routes of 7 March 1950] (1950), Dziennik Ustaw PRL, 10, item 108.
20. Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne [The Water Law Act of 24 October 1974] (1974), Dziennik Ustaw PRL, 38, item 230.
21. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej [The Act on Economic Activity of 23 December 1988] (1988), Dziennik Ustaw PRL, 41, item 324.
22. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej [The Act on Inland Shipping of 21 December 2000] (2001a), Dziennik UstawRP, 5, item 43.
23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [The Water Law Act of 18 July 2001] (2001b), Dziennik Ustaw RP, 115, item 1229.
24. Wojewódzka-Król, K. (2006) Kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce: założenia do strategii na lata 2007-2013 [Directions to the development of inland shipping in Poland: Assumptions to the strategy for 2007-2013]. Available at: <www.zegluga.wroclaw.pl> (accessed 15 February 2010).
25. Wojewódzka-Król, K., Rydzkowski, W. and Rolbiecki, R. (2000), Polskie przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej przez przyjęciem RP do Unii Europejskiej [Polish companies in inland shipping before the accession of Poland to the UE], Przegląd Komunikacyjny, 10: 19-22.
26. <www.odratrans.com.pl> Homepage of the Odratrans group (accessed 30 January 2010).
27. <www.zegluga.com.pl> Homepage of Elbląg-Ostróda Shipping (accessed 30 January 2010).
28. <www.zegluga.pl> Homepage of Gdańsk Shipping (accessedlć March 2010).

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

77

End page:

92

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: