Object structure
Title:

Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 No. 2 (2011)

Creator:

Komornicki, Tomasz (geografia) ; Śleszyński, Przemysław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

138 s., 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

porty lotnicze ; transport lotniczy ; prognozowanie popytu ; obszary oddziaływania ; dostępność przestrzenna ; Polska

References:

1. Adrangi, B., Chatrath, A. and Raffiee, K. (2001), The demand for US air transport service: a chaos and nonlinearity investigation. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 37, 337-353.
http://dx.doi.org/10.1016/S1366-5545(00)00017-X -
2. Bieger, T., Wittmer, A. and Laesser, Ch. (2007), What is driving the continued growth in demand for air travel? Customer value of air transport. Journal of Air Transport Management, 13, 31-36.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.11.002 -
3. Blake, A. and Sinclair, M.T. (2003), Tourism crisis management — US response to September 11. Annals of Tourism Research, 30, 813-832.
http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00056-2 -
4. Concepción, R., Raquel E. and Martín J.C. (2007), Competition of high-speed train with air transport: The case of Madrid-Barcelona. Journal of Air Transport Management, 13,277-284.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jairtraman.2007.04.009 -
5. Czyczuta W., Filarska A. and Gertz J. (2005), Rozwój transportu lotniczego w Polsce w związku z ekspansją tanich przewoźników [Development of air transport in Poland in connection with the expansion of cheap carriers], (in Polish), Przegląd Komunikacyjny, 9.
6. Encaoua, D., Moreaux, M. and Perrot, A. (1996), Compatibility and competition in airlines Demand side network effectsjnternational Journal of Industrial Organization, 14: 701-726.
7. Espon 1.1.1 Final Report (2005), ESPON, Luxemburg.
8. Garriga, J.C. (2006), Airport accessibility, a territorial approach, Strair, Barcelona.
9. Graham, B. (1998), Liberalization, regional economic development and the geography of demand for air transport in the European Union. Journal of Transport Geography, 6: 87-104.
http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6923(98)00003-9 -
10. Grzelakowski, A.S. (2005), Transport lotniczy wobec wyzwań regionalnych (WE) i globalnych. Problemy regulacyjne i dostosowawcze [Air transport facing the regional (WE) and the global challenges. Regulative and adaptive problems], (in Polish), Przegląd Komunikacyjny, 9.
11. Huff, D.L. (1964), Defining and estimating a trading area, Journal of Marketing, 28: 34-38.
http://dx.doi.org/10.2307/1249154 -
12. Janić, M. (1997), Comparison of the quality of rail and air networks in West, Central and Eastern Europe, Transport Policy, 4: 85-93.
http://dx.doi.org/10.1016/S0967-070X(97)00010-3 -
13. Kitowski, J. (1999), Port Lotniczy w Rzeszowie strategicznym czynnikiem rozwoju południowej części Ściany Wschodniej [Airport in Rzeszów as a strategie factor of development of south part of the socalled 'Eastern Wall' (i.e. east of Poland)], Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 5: 77-87.
14. Komornicki, T., Śleszyński, P. (2009a), Prognozowana dostępność przestrzenna i kształtowanie się popytu na usługi lotnicze w latach 2008-2015 [Projected spatial accessibility of airports and shaping of demographic and economic demand in the years 2008-2015], Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 16: 115-130.
15. Komornicki T., Śleszyński, P. (ed.) (2009b), Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu [Location studies for regional airports in Mazovia], Prace Geograficzne, 220, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warszawa.
16. Kopeć, K. (2004), Port lotniczy w Gdańsku—jego funkcjonowanie i perspektywy rozwoju [Air-port in Gdańsk—its functioning and development perspectives]. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 10: 357-366.
17. Lai, S.L. and Lu, W-L. (2005), Impact analysis of September 11 on air travel demand in the USA. Journal of Air Transport Management, 11: 455-458.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jairtraman.2005.06.001 -
18. Pantazis, N. and Liefner I. (2006), The impact of low-cost carriers on catchment areas of established international airports: The case of Hanover Airport, Germany. Journal of Transport Geography, 14: 265-272.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2005.05.002 -
19. Park, Y. and Ha, H.-K. (2006), Analysis of the impact of high-speed railroad service on air transport demand. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 42: 95-104.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2005.09.003 -
20. Pels, E., Nijkamp, P. and Rietveld, P. (2000), Airport and airline competition for passengers departing from a large metropolitan area. Journal of Urban Economics, 48,1: 29-45.
http://dx.doi.org/10.1006/juec.1999.2156 -
21. Pijet-Migoń, E. (2007), Lotnicze przewozy pasażerskie w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej—wymiar przestrzenny [Passenger air traffic in Poland after accession to the European Union—a spatial dimension]. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 14: 107-122.
22. Reilly, W.J. (1931), The law of retail gravitation. Putnam, New York.
23. Trzepacz, P. (2007), Kierunki i uwarunkowania rozwoju sieci portów lotniczych Polski [Directions and conditions of airport network development in Poland], Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 14: 123-147.
24. Węcławowicz, G., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T., Korcelli, P., Śleszyński, P., (2006), Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku [Spatial organization of Poland at the beginnig of the 21st century]. Monografie, 6, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN, Warszawa.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

47

End page:

63

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: