Object structure
Title:

Prawidłowości obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka = Regularities of the water cycle in the Western Carpathians Beskids-foothills area based on th

Subtitle:

Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, nr 271

Creator:

Bochenek, Witold : Autor ORCID

Publisher:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zgospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

© copyright 2020

Description:

182 strony : ilustracje kolorowe ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 163-177 ; Streszczenie angielskie

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Hydrologia -- Polska Bystrzanki, Dorzecze [KABA] ; Zmiany klimatyczne -- Polska Bystrzanki, Dorzecze [KABA] ; Bystrzanki, Dorzecze (Polska) -- skutki działalności człowieka [KABA]

Relation:

Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk 0373-6547

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

Rozmiar pliku 18 MB

Resource Identifier:

978-83-61590-72-9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 153.522 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. 153.523 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: