RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Marketyzacja handlowa na obszarach wiejskich województwa łódzkiego = Commercial marketing in rural areas of the Łódzkie Voivodship

Creator:

Gosik, Blanka : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 55

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The new economic reality after the political transformation of the 1990s introduced decisive changes to the commercial space of rural areas. Private stores have been established, significantly expanding their extent of sales and service over time. Currently, the process of commercial marketing has been intensifying in the rural areas in Poland, being evidenced by a large-scale expansion of retail chain stores. These facilities (run by both Polish and foreign capital) introduce new commercial quality that affects spatial, functional and social changes in rural areas.The purpose of this article is to identify the process of commercial marketing in rural areas of the Łódzkie Voivodship and to demonstrate how it affects the behavior of consumers.

References:

CBOS, 2011, Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl (08.07.2019).
Ciechomski W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Czapiewska G., 2016, Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 37-53. https://doi.org/10.7163/SOW.42.3
Domański T., 2018, Strategie zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku, Handel Wewnętrzny, 5, 376, s. 34-43.
Fic D., Szudra P., 2006, Analiza tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce - doświadczenia europejskie jako źródło wiedzy dla polityki ekonomicznej, [w:] K. Włodarczyk-Śpiewak (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Gosik B., 2014, Wpływ wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na upadłość firm handlowo-usługowych na przykładzie Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] H. Chłodnicka, G. Zimon (red.), Predykcja upadłości w obecnych warunkach gospodarczych, Rzeszów, s. 141-152.
Gosik B., 2015, Centra dystrybucyjne sieci handlowych w procesie marketyzacji handlu, [w:] D. Zimon (red.), Logistyka stosowana, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 77-87.
Gosik B., 2016, Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30, 1, s.109-123.
Gosik B., 2017, Marketyzacja handlowa a zachowania konsumpcyjne mieszkańców małych miast, Przegląd Nauk Ekonomicznych, 26, s. 53-64.
Gosik B., 2018, Marketyzacja usług w małych miastach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 19, 3, s. 315-329. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0071
Kaczmarek T., 2011, Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, s. 67-83.
Kieżel E., 2003, Zachowania Konsumentów - determinanty, racjonalność, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
Kłosiewicz-Górecka U., 2007, Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Kłosiewicz-Górecka U., 2011, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu zagranicznego w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 126-143.
Kondej A., 2019, Transformacja handlu detalicznego Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce po 1989 roku, Annales. Ethic in Economic Life, 22, 1, s. 85-101. https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.05
Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski, J., 2011, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Marketingowy ranking sieci detalicznych, 2016, Kondej Marketing, http://www.kondejmarketing.com (06.06.2019).
Młodzik E., 2015, Założenia koncepcji New Public Management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858, s. 185-193. https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-17
Musialik G., Musialik R., 2013, Związek sektora publicznego i rynkowego w koncepcji New Public Management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 156, s. 293-301.
Peter J.P., Olson J.C., 2002, Consumer Behavior and Marketing Strategy, Irwin-McGraw-Hill, Boston.
Pohorille M., 1980, Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, [w:] J. Lewandowski, J.J. Wiatr (red.), Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Sławińska M., Mikołajczyk J., 2003, Transformacja sektora handlu w Polsce, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 147-163.
Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

55

Start page:

69

End page:

81

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135356 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.55.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Aug 14, 2020

Number of object content hits:

86

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/169765

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information