Object structure
Title:

Przegląd Geograficzny T. 40 z. 2 (1968)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1968

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Mieczysław Klimaszewski ; ochrona przyrody ; historia geografii ; nauczanie geografii ; Eurgeniusz Romer ; rzeźba ; mapy geomorfologiczne ; mapy hydrograficzne ; paleogeografia ; pradoliny ; stożki sandrowe ; interglacjały ; pojezierza ; morena denna ; analiza pyłkowa ; iły zastoiskowe ; zjawiska peryglacjalne ; terasy krioplanacyjne ; metody paleogeomorfologiczne ; wietrzenie pustynne ; graniformametria mechaniczna ; erozja gleb ; ewolucja koryt rzecznych ; geomorfologia ; działy wodne ; klimat ; piętra klimatyczne ; reżimy rzeczne ; źródła ; powiat chrzanowski ; Alpy ; Tatry ; Gorce ; Jugosławia ; Nigeria ; Karpaty Zachodnie ; Kobylanka (rzeka) ; delta Jangcy ; Syberia ; Europa ; Wadowice ; Polska ; Wyżyna Śląska ; Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka ; Sudety ; Polska Południowa

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 28,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 0033-2143 (print)

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: