Object structure

Title:

Przegląd Geograficzny T. 45 z. 3 (1973)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1973

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

geografia fizyczna ; geografia polska ; hydrografia ; środowisko przyrodnicze ; podłoże czwartorzędu ; procesy glacjalne ; pseudomorfozy organogeniczne ; wydmy ; człowiek a środowisko ; przemysł ; termika wód rzecznych ; zwierciadło wód podziemnych ; opady atmosferyczne ; typologie rolnictwa ; Polska Wschodnia ; Szczecin ; Górnośląski Okręg Przemysłowy ; dorzecze Ropy ; Powiśle

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 17,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 0033-2143 (print)

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: