Object structure
Title:

Przegląd Geograficzny T. 53 z. 4 (1981)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1981

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

dyfuzja sieci kolejowej ; miary centrograficzne ; metody grawitacji ; metody grafowe ; hierarchia jednostek przestrzennych ; migracje międzywojewódzkie ; gliny morenowe ; roślinność stepowa ; bilans promieniowania ; źródła ; kształt jednostek osadniczych ; filozoficzne zagadnienia geografii ; ekosystemy leśne ; kwaśne deszcze ; mapy krajobrazowe ; geografia ekonomiczna ; Wyżyna Lubelska ; Syberia ; Mongolia

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 21,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line)

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: