Object structure
Title:

Przegląd Geograficzny T. 57 z. 4 (1985)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1985

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

regulacja rzek ; człowiek a środowisko ; zbiorniki wodne ; hydrodynamika zbiorników wodnych ; osady denne ; zatory ; powodzie zatorowe ; doliny rzeczne ; terasy zalewowe ; datowania radiowęglowe ; paleohydrologia ; procesy korytowe ; datowania termoluminescencyje ; interglacjał eemski ; vistulian ; ozy ; osady morenowe ; zmarzlina ; rzeźba plaży ; Wysoczyzna Krajeńska ; Spitsbergen ; Wisła (rzeka) ; dolina Wisły ; Finlandia ; zbiornik włocławski

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 22,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 0033-2143 (print)

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: