Object structure

Title:

Przegląd Geograficzny T. 60 z. 3 (1988)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1988

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

denudacja antropoegniczna ; sedymentacja antropogeniczna ; holocen ; erozja ; strefy brzegowe zbiorników wodnych ; zbiornik włocławski ; piętrowość ; hipergeneza ; Kuba ; przełom Lubrzanki ; wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem ; ludność rolnicza ; struktura wykształcenia ; morfogeneza osiedli wiejskich ; geografia behawioralna ; percepcja ; nazewnictwo geograficzne ; regionalizacje fizycznogeograficzne

Relation:

Przegląd Geograficzny

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 18,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 0033-2143 (print)

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: