RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Klimat akustyczny polskich uzdrowisk = The acoustic climate of Polish health resorts

Creator:

Baranowski, Jarosław (1970– ) : Autor ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 92 z. 1 (2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Silence and a good acoustic climate are important in every environment where human beings live (at home or the place of work, in the streets, on transport, etc.). Special attention needs to be paid to health resorts at which patients come to regenerate their health. However, the acoustic climate of spas is under the great impact of noise generated by local transport, neighbours, bars and restaurants, as well as by other communal sources. According to the legislative Act of the Ministry of Environment (the Dziennik Ustaw Official Journal of Laws of 2012, item 1109) in the core area of a health resort (the so-called zone A), the level of noise level cannot exceed 45 dB during daytime and 40 dB during night hours. In places close to roads the limits are slightly higher, at 50 and 45 dB respectively. These limits are very restrictive. However, we must remember that noise is very destructive and can involve many health disturbances; and health resorts are places in which sick and aged people come to improve their health status and to regenerate organisms. In spite of the great importance of an appropriate acoustic climate noise measurements are undertaken periodically and not monitored by public institutions. Acoustic climate studies are usually carried out by research institutes (e.g. the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences) every ten years, as a part of investigations to assess the quality of climatic conditions in health resorts. The aim of the paper is a general assessment of the acoustic climate in Polish health resorts and of trends as regards possible changes over the last 10 years (2009–2019) in 20 spas located in different bioclimatic regions of Poland. More detailed analysis is done for 2 coastal resorts (Świnoujście and Kołobrzeg). There are analysed factors influencing the acoustic climate and the effectiveness of actions undertaken by local authorities to reduce noise levels. Attention is paid to the spatial distribution of resort objects (sanatoria, hospitals etc.), the organisation of local transport, and the quality of roads and of the neighbourhood of cities in which tourist and administrative functions are pursued. As the most important factors influencing the acoustic climate are transport and activity of a multifunctional nature (with health-resort and tourist functions having contrasting expectations).

References:

Augustyńska D., Kaczmarska A., Koton J., 2014, Hałas, http://www.ciop.pl/6466.html (11.04.2019).
Babisch W., Ising H., Gallacher J., 2003, Health status as a potential effect modifier of the relation between noise annoyance and incidence of ischaemic heart disease, Occupational and Environmental Medicine, 60, s. 739-745. https://doi.org/10.1136/oem.60.10.739
Baranowski J., Błażejczyk K., Milewski P., 2014, Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce - wstępne wyniki, Prace i Studia Geograficzne, 56, s. 17-36.
Błażejczyk K., Kuchcik M., 2017, Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej, [w:] I. Ponikowska, W. Kochański (red.), Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, Konstancin-Jeziorna, s. 83-102.
Cieślak A., 2014, Funkcja uzdrowiskowa i dziedzictwo kulturowe, jako katalizatory rozwoju małych miast, Problemy Rozwoju Miast, 11, 3/2014, s. 21-28.
Engel Z., Sadowski J., 2005, Ochrona środowiska przed hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
GDDKiA, 2005, Zarządzenie Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wykonywania pomiarów hałasu przy drogach krajowych w trakcie generalnego pomiaru ruchu.
GIOŚ, 2013, Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 2012, Warszawa.
IGiPZ PAN, 2016, Instrukcja Nr 01/2016 Dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z dnia 02.01.2016 r. w sprawie zasad prowadzenia pomiarów immisji hałasu na terenie stref A ochrony uzdrowiskowej oraz oceny klimatu akustycznego z punktu widzenia leczenia klimatycznego (maszynopis).
Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I., 2015, Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych, Prace Geograficzne, 249, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Koszarny Z., Szata W., 1987, Narażenie ludności Warszawy na hałas uliczny, cz. I i II, Roczniki PZH, 1-2, Warszawa.
Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P., Błażejczyk A., Baranowski J., 2013, Potencjał leczniczy klimatu Polski, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
Lercher P., 1996, Environmental noise and health: An integrated research perspective, Environmental International, 22, s. 117-129. https://doi.org/10.1016/0160-4120(95)00109-3
Pawlas K., 2015, Hałas jako czynnik zanieczyszczający środowisko - aspekty medyczne, Medycyna Środowiskowa, 18, 4, 49-56.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r., w sprawie dopuszczalnych hałasów w środowisku, Dz. U. 2012, poz. 1109.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, Dz. U. Nr. 140, poz. 842.
Staples S.L., 1996, Human response to environmental noise, American Psychologist, 51, s. 143-150. https://doi.org/10.1037/0003-066X.51.2.143
Trybalska G., Namysłowski G., Morawski K., 1997, Hałas i jego wpływ na człowieka, Audiofonologia, 11, s. 295-301.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2017, poz. 1056).
van den Berg M., 2005, Influence of low frequency noise on health and well-being, Informal document No. GRB-41-8, Ministry of Environment, The Hague, Netherlands, http://www.unece.org/ trans/doc/2005/wp29grb/TRANS-WP29-GRB-41-inf08e.doc (19.12.2019).
WHO, 2009, Night noise guidelines for Europe, Regional Office for Europe, Copenhagen.
WHO, 2011, Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe, Regional Office for Europe, Copenhagen.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

92

Issue:

1

Start page:

135

End page:

153

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125094 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.1.8

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

May 26, 2020

Number of object content downloads / hits:

879

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/157251

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information