Object structure
Title:

Wahania poziomów wody jezior w Polsce w latach 1956–2015 = Water-level fluctuations in Polish lakes in the 1956–2015 period

Subtitle:

Przegląd GeograficznyPrzegląd Geograficzny T. 92 z. 1 (2020)

Creator:

Choiński, Adam : Autor ORCID ; Jańczak, Jerzy : Autor ; Ptak, Mariusz : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

lakes ; water-level ; tendencies ; anthropopression ; Poland

Abstract:

Water-level fluctuations are among the primary factors determining the functioning of lakes. The volume to which lake basins are filled with water is of major importance to the courses of many processes and phenomena. A particular amount of water in a lake, and water-table stability, are also important from the point of view of human activity, as these elements help determine the quantity and accessibility of the water resources lakes have to offer, and therefore the possibilities for them to be used by different branches of the economy, e.g. industry, agriculture or tourism. The work detailed here is thus a presentation of trends as regards water-level fluctuations in 16 lakes in Poland, over the period 1956–2015. The study results, obtained for the first time in relation to such a long time scale and extending to around a dozen lakes, aim to point to the scale and direction of water-level fluctuations in times of the intensive transformation of the natural environment. They were obtained by reference to water-level observations made by the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMiGW-PIB). Specifically, data referring to the (November-October) hydrological year were analysed for trends as regards mean annual water levels using the Mann-Kendall test. Results point to major variability in the courses noted for these levels over the analysed multiannual period. Nevertheless, three overall situations could be designated from within the group of cases analysed, i.e. increase, decrease or lack of a trend. The first group includes Lakes Sławskie, Jamno, Łebsko, Nidzkie, and Studzieniczne (where increases were statistically significant at p=0.05); the second, Lakes Ostrzyckie and Ełckie (decreases significant at p=0.05); and the last group all remaining lakes, i.e. Charzykowskie, Jeziorak and Rajgrodzkie, Biskupińskie, Drwęckie and Białe, Gopło, Roś, and Wigry. It was, however, noted that in many cases analysed periods of alternating increase and decrease in water level were to be observed. The causes of such fluctuations were complex, but inter alia reflected droughts of several years’ duration, periods featuring higher-than-average precipitation, and local conditions. In general, water-level fluctuations in lakes result from natural and anthropogenic factors determining the hydrological conditions in catchments. And in the context of the lakes considered here, the courses of water-level fluctuations were mostly a reflection of local, rather than wider climatic conditions – a fact i.a. illustrated by the lack of cohesive regional designations. The situation is different from that of, for example, the thermal or ice regimes of Polish lakes, in relation to which observed similarities in properties are seen to be determined mainly by climatic factors. Information of this kind may be of key importance to the (quantitative and qualitative) management of water resources in the context of the climate change being observed currently.

References:

Alifujiang Y., Abuduwaili J., Ma L., Samat A., Groll M., 2017, System dynamics modeling of water level variations of lake Issyk-Kul, Kyrgyzstan, Water, 9, 12, 989. https://doi.org/10.3390/w9120989
Babanazarova O.V., Sidelev S.I., Zhdanova S.M., Litvinov A.S., Ovseenko A.S., Korovkina K.P., 2018, Water Level in a Shallow Highly Eutrophic Lake: Development Factor by Macrophyte or Phytoplankton Type: Case Study of Lake Nero, Yaroslavl Oblast, Water Resources, 45, 6, s. 897-907. https://doi.org/10.1134/S0097807818060027
Bajkiewicz-Grabowska E., 2001, Trends in water level changes in the lakes of North-eastern Poland, Limnological Review, 1, s. 1-14.
Bonacci O., Popovska C., Geshovska V., 2015, Analysis of transboundary Dojran Lake mean annual water level changes, Environmental Earth Sciences. 73, 7, s. 3177-3185. https://doi.org/10.1007/s12665-014-3618-6
Borowiak D., 1997, Wahania poziomów jezior Polski w latach 1961-95, ZHiGW IGF UAM, Wydawnictwo Homini, Poznań-Bydgoszcz.
Choiński A., 2006, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Choiński A., Ptak M., Skowron R., Strzelczak A., 2015, Changes in ice phenology on polish lakes from 1961-2010 related to location and morphometry, Limnologica, 53, s. 42-49. https://doi.org/10.1016/j.limno.2015.05.005
Chlost I., Cieśliński R., 2005, Change of level of waters Lake Łebsko, Limnological Review, 5, s. 17-26.
Chrzanowski S., 1995, Retencyjność torfowiska i jej wykorzystanie w systemie nawodnień podsiąkowych na przykładzie obiektu Kuwasy i Zbójna Popiołki, Raport końcowy za okres badań 1993-1995, IMUZ, Falenty.
Dąbrowski M., 2013, Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne obiegu wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich, IMGW-PIB, Warszawa.
Doulgeris C., Argyroudi A., 2019, Contribution to decision-making on establishing the maximum water level for Lake Vegoritida, Lakes and Reservoirs: Research and Management, 24, 1, s. 24-36. https://doi.org/10.1111/lre.12249
Dorożyński R., Skowron R., 2002, Changes of the basin of Lake Gopło caused by melioration work in the 18th and 19th centuries, Limnological Review, 2, s. 93-102.
Górniak A., Piekarski K., 2002, Seasonal and Multiannual Changes of Water Levels in Lakes of Northeastern Poland, Polish Journal of Environmental Studies, 11, 4, s. 349-354.
Hinwood J., Aoki S.-I., Okabe T., 2017, Effect of Regulation of the Inlet Channel on Tides and Water Levels in Lake Hamana, Japan, Coastal Engineering Journal, 59, 3, 1750016. https://doi.org/10.1142/S0578563417500164
Jańczak J. (red.), 1996, 1997, 1999. Atlas jezior Polski, t. 1-3, IMGW, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Jańczak J., Choiński A., 1993, Zmiany wahań poziomu wody jezior w latach 1956-1985, [w:] I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 98-107.
Jańczak J., Kowalik A., Sziwa R., 1994, Reakcja stanów wody jezior dorzecza Odry na suszę lat 1989-1992, Wiadomości IMGW, 17, 2, s. 117-124.
Jańczak J., Lossow K., Kowalik A., Sziwa R., 2002, Zanieczyszczenie i możliwości odnowy jeziora Gopło, Materiały Badawcze IMGW, Seria: Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, 21, IMGW, Warszawa.
Kaniecki A., 1997, The influence of anthropopressure on water relations in the Wielkopolska Lowland, Geographia Polonica, 68, s. 78-80.
Li C., Yang Y., Wang Z., Yang L., Zhang D., Zhou L., 2019, The relationship between seasonal water level fluctuation and habitat availability for wintering waterbirds at Shengjin Lake, China, Bird Conservation International, 29, 1, s.100-114. https://doi.org/10.1017/S0959270918000035
Liu X., Teubner K., Chen Y., 2016, Water quality characteristics of Poyang Lake, China, in response to changes in the water level, Hydrology Research, 47, s. 238-248. https://doi.org/10.2166/nh.2016.209
Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2005, Water stage fluctuations in selected anthropogenic water reservoirs in the upper part of the Odra catchment, Limnological Review, 5, s. 145-153.
Mäemets H., Laugaste R., Palmik K., Haldna M., 2018, Response of primary producers to water level fluctuations of Lake Peipsi, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 67, 3, s. 231-245. https://doi.org/10.3176/proc.2018.3.06
Murat-Błażejewska S, Zbierska J, Ławniczak A, Kanclerz J, Kupiec J, Sojka M, 2008, Eksploatacja urządzeń wodnych a zasoby wodne zlewni nizinnej, Acta Scientiarum Polonorum. Architectura, 526, 7, 2, s. 13-22.
Nowak B., Ptak M., 2018, Effect of a water dam on Lake Powidzkie and its vicinity, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 15, 1, s. 5-13. https://doi.org/10.2478/bgeo-2018-0011
Okulanis E, 1981, Studium limnologiczne jezior raduńsko-ostrzyckich, Gdanskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
Pasławski Z., 1972, Wieloletnie wahania i tendencje zmian poziomu wód jezior odpływowych w Polsce Północnej, Przegląd Geofizyczny, 17, 3-4, s. 249-259.
Piasecki A., Marszelewski W., 2014, Dynamics and consequences of water level fluctuations of selected lakes in the catchment of the Ostrowo-Gopło Channel, Limnological Review, 14, 4, s. 187-194. https://doi.org/10.1515/limre-2015-0009
Ptak M., 2015, Wpływ antropopresji na zmienność stanów wody jeziora Wierzchowo w latach 1976-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska, 159, 39, s. 5-14.
Ptak M., 2015, Odtworzenie nieistniejących jezior jako element zwiększania retencji leśnej i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, Sylwan, 159, 5, s. 427-434.
Ptak M., Choiński A., Strzelczak A., Targosz A., 2013, Disappearance of Lake Jelenino since the end of the XVIII century as an effect of anthropogenic transformations of the natural environment, Polish Journal of Environmental Studies, 22, 1, s. 191-196.
Ptak M., Wrzesiński D., Choiński A., 2017, Long-term changes in the hydrological regime of high mountain lake Morskie Oko (Tatra Mountains, Central Europe), Journal of Hydrology and Hydromechanics, 65, 2, s. 146-153. https://doi.org/10.1515/johh-2017-0005
Ptak M., Sojka M., Choiński A., Nowak B., 2018, Effect of environmental conditions and morphometric parameters on surface water temperature in Polish lakes, Water, 10, 580. https://doi.org/10.3390/w10050580
Robertson D.M., Juckem P.F., Dantoin E.D., Winslow L.A., 2018, Effects of water level and climate on the hydrodynamics and water quality of Anvil Lake, Wisconsin, a shallow seepage lake, Lake and Reservoir Management, 34, 3, s. 211-231. https://doi.org/10.1080/10402381.2017.1412374
Rybak M., Joniak T., Gąbka M., 2018, Environmental implications of water level fluctuations in deep chara-lake in light of hydrochemistry and water transparency in phytolittoral zone, International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18, 3.1, s. 267-274. https://doi.org/10.5593/sgem2018/3.1/S12.035
Skibniewski L., 1954, Wahania poziomów zwierciadła wody większych jezior Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, Przegląd Meteorologiczny, 7, 3-4.
Sojka M., Murat-Błażejewska S., Kanclerz J., 2010, Ocena możliwości retencjonowania wody w jeziorach zlewni Strugi Dormowskiej, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 8, s. 5-13.
Volchak A., Choiński A., Kirviel I., Parfomuk S., 2017, Spectral analysis of water level fluctuations in Belarusian and Polish lakes, Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 12, s. 51-58. https://doi.org/10.1515/bgeo-2017-0005
Wrzesiński D., Ptak M., 2016, Water level changes in Polish lakes during 1976-2010, Journal of Geographical Sciences, 26, 1, s. 83-101. https://doi.org/10.1007/s11442-016-1256-5
Wrzesiński D., Ptak M., 2017, An investigation of water level fluctuations in Polish lakes in various phases of the winter North Atlantic Oscillation, Geology, Geophysis and Environment, 43, 2, s. 151-163. https://doi.org/10.7494/geol.2017.43.2.151
Wrzesiński D., Ptak M., Plewa K., 2018, Effect of the North Atlantic Oscillation on water level fluctuations in lakes of Northern Poland, Geographia Polonica, 91, 2, s. 243-259. https://doi.org/10.7163/GPol.0119
Yagbasan O., Yazicigil H., Demir V., 2017, Impacts of climatic variables on water-level variations in two shallow Eastern Mediterranean lakes, Environmental Earth Sciences, 76, 16, 575. https://doi.org/10.1007/s12665-017-6917-x

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

92

Issue:

1

Start page:

41

End page:

54

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2020.1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: