Object structure
Title:

Turobin : Zone 2 Kol. XXVII

Subtitle:

Zone 2 Kol. XXVII : Turobin ; Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000. Turobin : Zone 2 Kol. XXVII

Creator:

Stehlik, R. Redaktor ; Pawlikowsky, D. Redaktor ; Link, J. Redaktor ; Kaiserlich-Königliches Militär-Geographisches Institut (Wiedeń). Instytucja sprawcza Wydawca

Publisher:

K. u. K. Militärgeographisches Institut

Place of publishing:

[Wiedeń]

Date issued/created:

1914

Description:

Skala 1:75 000 ; 1 mapa ; 38 x 48 cm, na arkuszu 44 x 54 cm ; Południk zerowy Ferro

Subject and Keywords:

Turobin (Polska ; region) -- mapy [KABA] ; Mapy topograficzne -- 1900-1945 [KABA]

Relation:

Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75.000

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Mapa

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. C.583/83 ; click here to follow the link

Language:

ger

Coverage:

(E 22°20'-E 22°50'/N 51°00'-N 50°45') OpenStreetMap

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: