Object structure
Title:

Próba prognozowania rocznej temperatury powietrza w Szczecinie za pomocą wyrównywania wykładniczego = An attempt at forecasting annual temperature in Szczecin city with the aid of exponential smoothing

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Creator:

Gregorczyk, Andrzej ; Michalska, Bożena

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

air temperature ; forecasting ; statistical methods ; exponential smoothing ; Szczecin

References:

1. Boryczka J., 2001, Klimat Ziemi, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Prace i Studia Geograficzne, UW, Warszawa, 29, s. 55–71.
2. Boryczka J., Stopa-Boryczka M., 2004, Cykliczne wahania temperatury i opadów w Polsce w XIX–XXI wieku, Acta Agrophysica, 3, 1, s. 21–33.
3. Brown R.G., 1963, Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, London.
4. Gardner E.S., 1985, Exponential smoothing: The state of the art, Journal of Forecasting, 4, s. 1–28.
5. Gregorczyk A., Michalska B., 2011, Zmienność temperatury powietrza w Szczecinie w latach 1949–2008, Acta Agrophysica, 17, 2, s. 301–309.
6. Lorenc H., 1993, Symptomy zmian klimatu w strefach ograniczonych wpływów antropogennych, Materiały Badawcze IMGW, Warszawa, Seria Meteorologia, 19.
7. Luszniewicz A., Słaby T., 2003, Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL, C.H. Beck, Warszawa.
8. Michalska B., 2009, Variability of air temperature in north western Poland, [w:] Z. Szwejkowski (red.), Environmental Aspects of Climate Change, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, s. 89–107.
9. Miętus M., 1996, Zmienność temperatury i opadów w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku i jej spodziewany przebieg do roku 2030, Materiały Badawcze IMGW, Warszawa, Seria Meteorologia, 26.
10. Miler A. T., Miler M., 2000, Trendy i okresowości zmian temperatury oraz opadów dla Poznania w latach 1848–2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska, 22, s. 945–956.
11. Montgomery D.C., Johnson L.A., Gardiner J.S., 1990, Forecasting and Time Series Analysis, McGraw-Hill, New York.
12. Musiał E., Gąsiorek E., Rojek M., 2004, Zmienność temperatury powietrza w obserwatorium Wrocław-Swojec w latach 1964–2001, Acta Agrophysica, 3, 2, s. 333–342.
13. Musiał E., Rojek M., 2001, Prognozowanie temperatury powietrza dla stacji Swojec na podstawie pomiarów w okresie 1964–2000, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21, s. 171–178.
14. Podgórski J., 1996, Statystyka z komputerem, ZNI Mikom, Warszawa.
15. Ripley B., 2006, Stochastic Simulation, John Wiley, New York.
16. Żmudzka E., 1995, Tendencje i cykle zmian temperatury powietrza w Polsce w latach 1951–1990, Przegląd Geofizyczny, 40, 2, s. 129–139.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

385

End page:

393

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: