Object structure

Name:

Ciechanówko, młyn wodny

Unified name:

Ciechanówko, młyn

Other names:

Czekanówek, Czekanówko

ID number:

CeBaDoM/PL/03/WAM-a/./00367

Type of object:

młyn

Location:

Polska ; woj. warmińsko-mazurskie ; pow. działdowski ; gm. Lidzbark ; Ciechanówko

See the map:

53°18'58.0"N 19°47'06.0"E

Hydrographic network:

Wel

Century:

XIX

Object type:

młyn wodny ; stacjonarny

Assignment:

tartak ; Gorzelnia

State of preservation- mill building:

nieistniejący

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Sulimierski, F., Walewski, W., Krzywicki, J., & Chlebowski, B. (Eds.). (1880). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (Dictionary of the Kingdom of Poland and Other Slavic Countries), vol. 1. Warszawa, s. 790.

Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: