RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Hydrotechnic structures on the Pomeranian rivers - a reaction to extreme hydrologic phenomena in the 19th century (in the example of the upper Wieprza)

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

69 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ekspertyza hydrologiczno-przyrodnicza zlewni rzeki Wieprzy (1957), Biuro Projektowe Wodno-Melioracyjne, Oddział w Poznaniu, Pracownia w Słupsku, maszynopis w Archiwum Urzędu Melioracji Wodnych w Gdańsku [The hydrologic-environmental expertise of the river Wieprza drainage area, 1957. Water-Drainage Project Office, Department in Poznań, Laboratorium in Słupsk, typescript in the Archives of Waterdrainage Office in Gdańsk].
2. Florek, E. (2001), System energetyczny rzeki a przekształcenia rzeźby doliny Słupi [Large-scaled anthropogenic transformations of land relief in the Słupia Valley – hydropower system of the River], in E. Gerstmannowa (ed.), Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego [Monography of the Gdańsk Region environment], volume 5, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk, 51-58.
3. Florek, W. (1991), Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza [Postglacial development of river valleys in the middle part of the northern slope of Pomerania], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.
4. Florek, W., Nadaczna E. (1986), Zmiany biegu Parsęty i Wieprzy w ciągu ostatnich dwustu lat w świetle analizy materiałów kartograficznych [Changes in the course of the Parsęta and Wieprza rivers, Northern Pomerania (Poland) in the last 200 years in the light of cartographic material analysis], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 36A, 33-52.
5. Lindmajer, J. (1997), Przyczynek do monografii małych rzek Pomorza Zachodniego na przykładzie Wieprzy w trzecim ćwierćwieczu XIX stulecia [The contribution to the monograph of small rivers of the Western Pomerania on the example of Wieprza River in the last 25 years of XIX century], Rocznik Koszaliński, 35-53.
6. Lindmajer, J. (1999), Rzeki na terenie rejencji Koszalińskiej jako szlaki transportu towarowego w okresie od połowy lat czterdziestych do połowy lat sześćdziesiątych XIX wieku [Rivers in the Koszalin Province zone as shipment track in period from the half of the 40's until the half of the 60's of XIX century], Przegląd Zachodniopomorski 14, 2, 103-110.
7. Operat wodno-prawny elektrowni wodnej w Biesowicach (1986), maszynopis w Archiwum ZEW "Enwod" w Słupsku [Water-legal documentation for the hydro-electric power plant at Biesowice (1986), typescript in the Archives of ZEW "Enwood" in Słupsk].
8. Rachocki, A. (1974), Przebieg i natężenie współczesnych procesów rzecznych w korycie Raduni [Course and intensity of present-day fluvial processes in the Radunia River as an example], Dokumentacja Geograficzna 4, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN.
9. Rocznik Hydrologiczny Wód Powierzchniowych. Dorzecze Odry i rzek Przymorza pomiędzy Odrą i Wisłą, rok 1983 (i starsze) [Hydrologic Yearbook of Surface Waters. The Odra River catchment as well as the catchments of the rivers lying between the Odra and Vistula, the 1983 yearbook (and earlier ones], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
10. Sylwestrzak, J. (ed.) (1977) Pojezierze Bytowskie. Monografia geograficzno-ekonomiczna [The Bytowskie Lakeland. The economic-geographical monography], Ossolineum, Gdańsk.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

1

Start page:

25

End page:

37

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.1.3 ; oai:rcin.org.pl:1928

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 24, 2012

Number of object content hits:

543

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/14061

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information